Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Förbud att sälja produkterna Sagoni Melt Professional och Desinfiltral

den 6 maj 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har fattat beslut om förbud att sälja produkterna Sagoni Melt Professional och Desinfiltral. Produkterna har marknadsförts och använts som injektionsmedel men de är inte godkända för denna användning. Produkterna måste följa bestämmelserna i regelverket för läkemedel för att få säljas. Produkterna har bland annat sålts till skönhetskliniker. Läkemedelsverket vill informera om att produkterna inte är godkända för injektion, och därför inte bör injiceras.

EMA rekommenderar indragning av cancerläkemedlet Lartruvo

den 2 maj 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

EMA har avslutat sin översyn av cancerläkemedlet Lartruvo (olaratumab) och rekommenderar att godkännandet för försäljning i EU dras in. Beslutet bygger på en analys av resultatet från ANNOUNCE-studien som visar att patienters livslängd inte förlängs av Lartruvo i kombination med doxorubicin jämfört med enbart doxorubicin. Lartruvo används hos vuxna med cancerformen avancerat mjukdelssarkom.

Läkemedelsverket varnar för användning av hormonkrämen Progesterall

den 29 april 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Krämen Progesterall, som innehåller hormonet progesteron, får inte säljas i Sverige eftersom krämen inte är godkänd som läkemedel. Det är inte tillåtet att använda hormonet progesteron i kosmetiska produkter. Användning av produkten kan leda till menstruationsrubbningar, övergående nedsatt fertilitet och trötthet.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – ILP100

den 26 april 2019, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

Användning av Lemtrada begränsas under pågående granskning av EMA

den 15 april 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Efter nya allvarliga biverkningsrapporter har EMA påbörjat en granskning av Lemtrada (alemtuzumab), ett läkemedel för behandling av multipel skleros. Problem med immunsystemet, hjärta och blodkärl, inklusive dödsfall, ligger till grund för granskningen.

Information från Läkemedelsverket nummer 1 2019 ute nu

den 12 april 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets tidskrift finns nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats. Den tryckta tidskriften når prenumeranter med början nästa vecka. Tema för årets första utgåva är barn och läkemedel.

Läkemedelsverket utreder off label förskrivning

den 9 april 2019, []

Läkemedelsverket ska utreda möjligheterna att genomföra nytta- risk-bedömningar för läkemedel som ordineras utanför godkänd indikation s.k. off label-förskrivning. Projektet ska slutredovisas senast den 31 december 2019.

Tillverkaren Bard drar tillbaka nätimplantat för gynekologi i hela EU

den 8 april 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Företaget C.R. Bard drar tillbaka nätimplantat för urogenital prolaps och ansträngningsinkontinens från den europeiska marknaden. Tillverkaren uppger att affärsskäl ligger bakom beslutet. Patienter som har fått implantat sedan tidigare behöver inte följas upp på något särskilt sätt enligt företagets information.

Europafarmakopén söker experter till sina arbetsgrupper

den 3 april 2019, []

Har du goda kunskaper och erfarenheter inom läkemedelskvalitet? I så fall behöver europafarmakopén din kompetens!

Regeringen narkotikaklassar åtta nya substanser

den 1 april 2019, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 5 april 2019 träder beslut om narkotikaklassning av åtta nya substanser ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Risk för blodpropp i lunga och dödsfall vid för hög dos av Xeljanz till patienter med ledgångsreumatism

den 20 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA råder hälso- och sjukvårdspersonal samt patienter att inte överskrida den rekommenderade dosen av läkemedlet Xeljanz (tofacitinib) när läkemedlet används för behandling av ledgångsreumatism. Patienter bör inte avsluta behandlingen eller ändra dosen Xeljanz utan att tala med sin läkare.

Förlängd karenstid för Closamectin vet

den 20 mars 2019, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Karenstiden efter behandling med Closamectin vet förlängs till 58 dygn. Tidigare var det tillåtet att slakta nötkreatur 28 dygn efter behandling. Denna förändring genomförs i alla EU länder för att förbättra säkerheten för konsumenten. Closamectin är ett läkemedel mot parasiter hos nötkreatur.

EMA startar granskning om behov av screening av patienter innan start av behandling med fluorouracil, kapecitabin, tegafur och flucytosin

den 20 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vissa patienter kan lida brist på ett enzym som kallas dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) och som behövs för att bryta ner fluorouracil (även känd som 5-fluorouracil eller 5-FU). Dessa patienter kan få toxiskt höga nivåer vid behandling med läkemedel som innehåller fluorouracil eller med läkemedel som omvandlas till fluorouracil i kroppen såsom kapecitabin, tegafur och flucytosin. Därför startar EMA en granskning för att utvärdera behov av screening för identifiering av dessa patienter innan behandlingsstart med fluorouracil eller besläktade substanser.

Medarbetare på Läkemedelsverket tar över ordförandeposten i Europafarmakopékommissonen

den 20 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Torbjörn Arvidsson, ämnesområdesutvecklare vid Läkemedelsverket, tar över ordförandeposten i Europafarmakopékommissionen, beslutande organ för texter i Europafarmakopén. Det beslutade kommissionen vid ett möte igår.

Regeringen narkotikaklassar två nya substanser

den 15 mars 2019, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 22 mars 2019 träder beslut om narkotikaklassning av två nya substanser ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Läkemedlet Arzerra har avregistrerats

den 14 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Europeiska kommissionen har fattat beslut om avregistrering av läkemedlet Arzerra (ofatumumab) på begäran av läkemedelsföretaget. Beslutet gäller från och med 2019-02-28.

Felmärkt batch Bisoprolol Teva 10 mg, 100-pack återkallas

den 7 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Bisoprolol används för behandling av högt blodtryck och återkommande kärlkramp. En felaktig märkning har gjorts på blisterfolien (innerförpackningen som tabletterna ligger) i tillverkningssatsen med batchnummer U20714A, därför återkallas produkter från denna batch. Patienter med förpackning som har batchnummer U20714A uppmanas att omgående lämna in denna på apotek för byte mot ny. Det är inget fel på själva produkten, men felmärkningen innebär en risk för feldosering.

Möjlighet till tidsbegränsad dispens att fortsätta med batchkontroll i Storbritannien efter landet har lämnat EU

den 5 mars 2019, []

Det finns möjlighet att ansöka om tidsbegränsad dispens att fortsätta med batchkontroll av läkemedel i Storbritannien om landet lämnar EU.

Uppdaterad broschyr för klok användning av antibiotika

den 5 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Nu finns en uppdaterad version av broschyren Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Den ger stöd till sjukvårdspersonal i deras vardag och främjar en rationell användning av antibiotika.

Varning för Natural Max Slimming

den 4 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket vill varna för att använda bantningsmedlet ”Natural Max Slimming”. Läkemedelsverkets analyser visar att produkten innehåller sibutramin som kan öka blodtrycket och puls hos en del personer men kan också innebära risk för allvarliga hjärtkärlproblem och stroke. ”Natural Max Slimming” har sålts till personer i Sverige via en facebookgrupp.

Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen

den 1 mars 2019, []

Läkemedelsverket är en myndighet med brett samhällsansvar. Genom arbetet under 2018 har Läkemedelsverket bidragit till till att främja och utveckla patientsäkerhet, folk- och djurhälsa, hälso- och sjukvård samt medicinsk forskning och utveckling i Sverige.

Ingen generell avgiftsbefrielse - ändrade krav vid ansökan

den 27 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Från och med den 1 mars 2019 kommer även icke- kommersiella aktörer att avgiftsbeläggas vid vetenskaplig rådgivning och vid ansökningar om klinisk prövning. Undantag kan komma att göras i enskilda fall.

EU-kommissionen öppnar för dispens för batch testing

den 26 februari 2019, []

Med anledning av Storbritanniens förmodade utträde ur EU meddelar EU-kommissionen nu att man öppnar för att ge dispens för kvalitetstestning av läkemedel som importeras från Storbritannien. En dispens innebär att kvalitetskontroller av läkemedel, så kallad batch testing, som idag utförs i Storbritannien kommer kunna vara giltiga där under 2019, även efter en hård Brexit. Genom detta ser Läkemedelsverket att risken för brister av vissa läkemedel i Sverige och EU kommer minska betydligt.

Steriliseringsprodukten Essure tas bort från svenska marknaden

den 26 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Essure ska inte längre användas för permanent sterilisering av kvinnor. Tillverkaren har i dialog med Läkemedelsverket beslutat att ta bort Essure från svenska marknaden.

Biotin kan störa laboratorietester

den 25 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Biotin som ingår i vissa vitaminläkemedel, vilka ges intravenöst, har visats kunna störa laboratorietester som görs i sjukvården. Det kan leda till felaktiga, falskt låga eller falskt förhöjda, testresultat.

Fortsatt ökad användning av melatonin hos barn och ungdomar

den 20 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Användningen av melatonin hos barn och ungdomar fortsätter att öka och behandlingen kan pågå under en längre tid. Det visar en rapport från Läkemedelsverket i samråd med Socialstyrelsen. Barns sömnproblem bör i första hand behandlas icke-farmakologiskt. Om läkemedelsbehandling ändå behövs bör den pågå så kort tid som möjligt. För att undvika onödig användning är det viktigt att regelbundet se över behovet.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – Ad26.RSV.preF

den 13 februari 2019, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

Över två miljoner läkemedelsreturer från apotek

den 11 februari 2019, []

Sammanlagt 2 268 000 förpackningar av receptbelagda läkemedel returnerades från apoteken under de två senaste åren. Det visar en sammanställning som Läkemedelsverket gjort av returdata från de tre största distributörerna av läkemedel till apotek.

Nya former av läkemedelsuppföljning krävs

den 8 februari 2019, []

En kartläggning som Läkemedelsverket har gjort visar på otydlig fördelning av uppdrag och en bristande samordning för uppföljning inom läkemedelsområdet. Rapporten lyfter fram tre områden som mest angelägna att åtgärda: bristen på organiserad samverkan och rationell arbetsfördelning, osäker kompetensförsörjning samt en osäkerhet kring en långsiktig och oberoende finansiering. Nu krävs att berörda aktörer enas kring vilka läkemedel som behöver följas upp för att åstadkomma en resurseffektiv arbetsfördelning.

Nytt EU-regelverk ger ökad spårbarhet för läkemedel

den 7 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nu införs ett nytt EU-gemensamt regelverk för säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar. Målet är en ökad spårbarhet för läkemedel genom hela distributionskedjan som leder till ännu säkrare läkemedel.

EMA granskar studie om blödningsrisk vid behandling med direkta antikoagulantia

den 5 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

EMA granskar resultaten från en observationsstudie av behandling med orala direkta antikoagulantia (Eliquis, Pradaxa och Xarelto). Studien indikerar att det kan finnas skillnader avseende risken för större blödningar i jämförelse med andra antikoagulantia.

Översyn av cancerläkemedlet Lartruvo påbörjad

den 5 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

EMA har påbörjat en översyn av cancerläkemedlet Lartruvo (olaratumab) då preliminära resultat inkommit från ANNOUNCE, den studie som krävdes i samband med det villkorade godkännandet 2016. Resultaten visar att patienters livslängd inte förlängs mer av Lartruvo i kombination med doxorubicin än av enbart doxorubicin. Således bekräftas inte den nytta som sågs i den tidigare studie som låg till grund för det villkorade godkännandet.

Tillverkningsprocesser för sartanläkemedel ska ses över för att undvika nitrosaminföroreningar

den 5 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nu måste företag som tillverkar sartanläkemedel se över tillverkningsprocesserna för att undvika nitrosaminföroreningar. Detta konstaterar EMA efter att ha granskat förekomsten av N-nitrosodimetylamin (NDMA) och N nitrosodietylamin (NDEA) i blodtryckssänkande läkemedel med sartaner, t.ex. valsartan, losartan, candesartan, irbesartan och olmesartan. De allra flesta granskade läkemedlen hade inga eller mycket låga halter av föroreningarna. Något högre halter har upptäckts i vissa sartaner, framför allt i valsartan. Berörda läkemedel har återkallats från apotek och används inte längre i EU. Patienter kan fortsätta ta sitt läkemedel och kan vid oro kontakta läkare eller farmaceut på apotek för råd angående sin behandling.

Brist på sömnläkemedlet zopiklon

den 4 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En bristsituation har uppstått för läkemedel innehållande zopiklon i styrkorna 5 mg och 7,5 mg. Nya leveranser är beräknade att komma under mars månad för styrkan 7,5 mg och under april för styrkan 5 mg.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – bb2121-MM-003

den 4 februari 2019, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

Läkemedlet Nitroglycerin Meda avregistreras

den 24 januari 2019, []

Läkemedlet Nitroglycerin Meda (glyceryltrinitrat, resoriblett sublingual 0,25 mg och 0,5 mg) kommer att avregistreras 2019-06-30 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget. Det finns andra alternativa läkemedel att tillgå. Om man behandlas med Nitroglycerin resoriblett ska man kontakta sin behandlade läkare för alternativ.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2018)

den 21 januari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2018.

Nu skärper EU kraven för incidentrapporteringen för medicintekniska produkter

den 21 januari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Det nya incidentrapporteringsformuläret innebär en gemensam terminologi och ett EU-gemensamt kodsystem för incidentrapportering för medicintekniska produkter inom hela EU.

12 nya ämnen blir narkotika

den 11 januari 2019, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 18 januari 2019 träder beslut om narkotikaklassning av 12 nya ämnen ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Läkemedel med omega-3 inte effektiva för att förebygga hjärtsjukdom

den 19 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA har dragit slutsatsen att läkemedel med omega-3-fettsyror inte är effektiva för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar hos personer som tidigare haft en hjärtinfarkt. Slutsatsen innebär att dessa läkemedel inte längre kommer att vara godkända för sådan användning. I nuläget finns inget läkemedel med omega-3-fettsyror godkänt för denna användning på den svenska marknaden.

Riktade insatser ska stärka kommunernas kontroll över handel med receptfria läkemedel

den 19 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

215 av landets 290 kommuner har svarat på Läkemedelsverkets enkät om kontrollverksamhet för handel med receptfria läkemedel och om handlarnas följsamhet till regelverket. De vanligaste bristerna som kommunerna observerat gällde information/skyltning om åldersgräns och langningsförbud, förvaring och/eller exponering, utgångsdatum/hållbarhet och brister i eller avsaknad av egenkontrollprogram.

Läkemedelsbokens hemvist undersöks under 2019

den 18 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets styrelse fattade under måndagen beslut om budget för 2019. Myndigheten har fortsatt en viktig roll att fylla vad gäller producentoberoende information, men det står klart att ekonomiska förutsättningar saknas för att fortsatt driva Läkemedelsboken. Eftersom Läkemedelsboken utgör ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvården, ska Läkemedelsverket se över hur det kunskapsstöd boken utgör fortsatt skulle kunna se ut. Under 2019-2020 kommer informationen i Läkemedelsboken att finnas tillgänglig digitalt, men utan uppdateringar eller annat redaktionellt arbete.

Influensavaccinet Influvac Tetra restnoterat

den 11 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Båda årets upphandlade influensavacciner är nu restnoterade. Det kan fortfarande finnas vaccin kvar hos enskilda vårdgivare, och det finns också en möjlighet att få ett annat influensavaccin, Agrippal, som Läkemedelsverket nu beviljat dispens för.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2018)

den 7 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2018.

Ansökan om rikslicens för Prednisolon Klysma AB Unimedic 31,25 mg rektallösning avslås

den 5 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Prednisolon Klysma AB Unimedic 31,25 mg rektallösning.

Karin Meyer lämnar Läkemedelsverkets styrelse

den 27 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten, har begärt att få bli entledigad från Läkemedelsverkets styrelse. Begäran har föregåtts av en diskussion om innehållet i hennes jävsdeklaration och redovisning av bisysslor.

FAQ om medicinteknik

den 26 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har nedan sammanställt svar på vanliga frågor om medicinteknik.

Antibiotikaresistens och miljöpåverkan i fokus för ny EU-lag

den 26 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Ministerrådet har idag beslutat om ny EU-lagstiftning för veterinärläkemedel och läkemedel i foder. Förändringarna träder ikraft om tre år. Sveriges framgångsrika delaktighet i arbetet med den nya lagstiftningen framgår exempelvis genom de nya regler som införts med syfte att motverka antibiotikaresistens men också att minska miljöpåverkan av veterinära läkemedel.

Förvaltningsrätten avslår Draeger Medicals System Incs överklagande: samtliga gulsotsmätare av modell JM-105 måste åtgärdas

den 23 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket beslutade den 4 maj 2018 om marknadsförbud av gulsotsmätaren Dräger JM-105 fram till dess att mätarens visning av höga värden ändrats, samt att de mätare som finns i svensk sjukvård skulle modifieras. Mätare som inte ändrats före den 31 oktober 2018 skulle återkallas. Företaget, Draeger Medicals System Inc, överklagade Läkemedelsverkets beslut. Nu avslår förvaltningsrätten överklagandet.

Samverkan med vården ger högre patientsäkerhet

den 22 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Som tillsynande myndighet för medicintekniska produkter är Läkemedelsverket beroende av rapporter från vård och tillverkare om negativa händelser och tillbud. En god samverkan leder i slutändan till en högre patientsäkerhet när felaktiga produkter kan åtgärdas eller tas bort från marknaden.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies