Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2392

Uppdatering: Tysabri - uppdaterade rekommendationer för att minimera risken för den sällsynta hjärninfektionen PML

den 14 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Uppdatering 2016-03-14: CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) uttryckte stöd till PRACs rekommendationer vid gruppens möte den 22-25 februari 2016. CHMPs utlåtande kommer nu att sändas vidare till Europakommissionen för ett legalt bindande beslut i alla medlemsstater.

EMA granskar cancerläkemedlet Zydelig

den 11 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har, på begäran av Europeiska kommissionen, påbörjat en granskning av cancerläkemedlet Zydelig (idelalisib), som är godkänt i EU för att behandla två typer av blodcancer, kronisk lymfatisk leukemi och follikulärt lymfom (en cancertyp som ingår i gruppen non-Hodgkins lymfom).

Uppdatering - SGLT2-hämmare: Nya rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos

den 10 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Uppdatering 2016-03-10: CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) gav vid gruppens möte den 22-25 februari 2016 stöd åt PRACs rekommendationer. CHMPs utlåtande kommer nu att sändas vidare till Europakommissionen för ett legalt bindande beslut i alla medlemsstater.

Läkemedelsverket redovisar – Hur påverkar medicinska produkter regeringens miljömål?

den 3 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har analyserat hur läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger påverkar miljömålen. Främst påverkas miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Generationsmålet. För att nå miljömålen behövs nationell och internationell samsyn kring krav på ökad miljöhänsyn i regelverken, något som kräver både omfattande samverkan och politiskt påverkansarbete.

Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp

den 3 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

En expertgrupp har enats om en förtydligande skrivning vad gäller behandlingsrekommendationen ”Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården” som utkom 2012.

Information från Läkemedelsverket nummer 1 2016

den 26 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I årets första nummer kan du ta del av den nya behandlingsrekommendationen om sjukhusförvärvad pneumoni. Läs även om riskabel felanvändning av fentanylplåster och om projektet som ska förbättra Läkemedelsverkets information till apotek.

Ny rekommendation för behandling av sjukhusförvärvad lunginflammation

den 26 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den nya behandlingsrekommendationen för behandling av sjukhusförvärvad pneumoni tar upp olika aspekter av diagnostik och behandling hos vuxna, barn och patienter med nedsatt immunförsvar. Vårdrelaterad pneumoni på sjukhem eller i hemsjukvård berörs inte.

Årsredovisning 2015: Fortsatt stark position för Läkemedelsverket

den 22 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2015 har idag lämnats till regeringen. Myndigheten har en fortsatt stark position inom EU samtidigt som myndigheten har en komplex finansieringsbild att förhålla sig till.

E-cigaretter är inte läkemedel

den 17 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort frågan om e-cigaretter kan klassificeras som läkemedel på grund av sitt nikotininnehåll. Domstolen har konstaterat att de i målet aktuella e-cigaretterna inte utgör läkemedel i den mening som avses i läkemedelslagen. Det betyder att e-cigaretter inte behöver vara godkända som läkemedel för att få säljas.

SGLT2-hämmare: Nya rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos

den 12 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté (PRAC) har slutfört en granskning av SGLT2-hämmare (en viss klass av läkemedel mot typ 2-diabetes) och har gett rekommendationer för att minimera risken för diabetesketoacidos vid behandling med dessa läkemedel. Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara uppmärksam på möjliga atypiska fall.

Tysabri - uppdaterade rekommendationer för att minimera risken för den sällsynta hjärninfektionen PML

den 12 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning av risken för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) med läkemedlet Tysabri (natalizumab) som används vid behandling av multipel skleros och rekommenderar nu nya åtgärder för att minimera denna risk. PML är en sällsynt hjärninfektion som orsakas av John Cunningham (JC) virus.

Europeiska läkemedelsmyndigheten utvärderar riskerna vid användning av kolistin till djur

den 11 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Folkhälsomyndigheten informerade den 10 februari att en ny typ av resistens mot kolistin har upptäckts. Sedan den första rapporten från Kina som publicerades i november 2015 har hittills ett 20-tal länder rapporterat fynd av resistensgenen (mcr-1) hos bakterier från människor, djur och livsmedel.

EMA inrättar arbetsgrupp om zikavirus

den 9 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inrättat en arbetsgrupp av europeiska experter med specialkunskaper om vacciner, infektionssjukdomar och annan relevant expertis för att bidra till det globala svaret på zikavirusinfektioner. Denna grupp kommer att finnas tillgänglig för att ge rådgivning om olika vetenskapliga och regulatoriska frågor för forskning och utveckling av läkemedel eller vacciner mot viruset.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (januari 2016)

den 4 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2016.

Sverige har fått en ny läkemedelslagstiftning

den 1 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Vid årsskiftet fick vi en ny läkemedelslag och läkemedelsförordning. De nya bestämmelserna medför inga större nyheter i sak; de ändringar som gjorts är i allt väsentligt av redaktionell karaktär.

Restsituation för veterinära injektionslösningar som innehåller oxytetracyklin

den 29 januari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det är för närvarande brist på veterinära injektionslösningar som innehåller oxytetracyklin. Marknadsförande företag har meddelat Läkemedelsverket att de har leveransproblem med preparaten Engemycin vet 100 mg/ml och Tetroxy prolongatum vet 200 mg/ml. Läkemedlen är godkända för behandling av infektioner hos nöt, svin och får.

14 nya ämnen blir narkotika

den 20 januari 2016, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har beslutat att 14 nya ämnen narkotikaklassas den 26 januari.

Elektroniska ansökningsformuläret nu obligatoriskt

den 14 januari 2016, [FÖRETAG, PRESS]

Det elektroniska ansökningsformuläret (eAF) är nu obligatoriskt för alla nya ansökningar, ansökan om förnyat godkännande samt ändringsansökningar gällande läkemedel.

Narkotikaklassade läkemedel vanligt bland privatimporterade läkemedel

den 13 januari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har analyserat preparat som togs i beslag under operation Pangea förra året. Beslagen i operationen innehöll bland annat narkotikaklassade läkemedel, som sömnmedel och lugnande medel men också antibiotika. Bantningsprodukter fanns också bland beslagen som nu har analyserats. Bantningsprodukterna hade ofta ett innehåll som inte stämde med förpackningarnas märkning.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2015)

den 23 december 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2015.

Information från Läkemedelsverket nr 6 2015

den 18 december 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I nummer 6 kan du läsa den nya behandlingsrekommendationen för läkemedelsbehandling av multipel skleros (MS). Läs även om resultatet av Pangea VIII och om en första rapport om talidomidexponering i samband med graviditet.

Ny rekommendation för läkemedelsbehandling av multipel skleros (MS)

den 18 december 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har i samarbete med en expertgrupp tagit fram nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av MS. Behandlingsrekommendationen omfattar sjukdomsmodifierande läkemedelsbehandling vid de olika typerna av MS, behandling av MS-skov, behandling av MS hos barn och äldre, vid graviditet och amning samt behandling av de olika symtom som kan uppträda vid MS.

Lagerberedningen Adrenalin APL ersätts av godkänt läkemedel i APL:s akutaskar

den 15 december 2015, [FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APL:s) rikslicens för lagerberedningen Adrenalin APL har återkallats. Detta innebär att godkänt läkemedel ersätter lagerberedningen i APL:s akutaskar.

Öppettider under jul och nyår 2015

den 4 december 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under jul- och nyårsveckorna har Läkemedelsverket begränsade öppettider och generellt lägre bemanning än vanligt.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2015)

den 26 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2015.

Behöver du informera om ADHD?

den 23 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Flera myndigheter har samordnat sina kunskapsmaterial om ADHD till dig som arbetar inom vård, socialtjänst och elevhälsan.

EMA bekräftar - vetenskapligt stöd saknas för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

den 20 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu slutfört sin granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. EMAs vetenskapliga kommitté CHMP bekräftar nu PRACs slutsats att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS.

Rätt användning av antibiotika viktigt för att motverka resistens

den 18 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Tillsammans med andra myndigheter uppmärksammar Läkemedelsverket antibiotikadagen idag den 18 november 2015. Nyckeln till att bekämpa antibiotikaresistens är bland annat en god användning av antibiotika i sjukvården. Läkemedelsverket har under de senaste åren tagit fram rekommendation för hur bakteriella infektioner ska förebyggas och behandlas, grundat på en växande problematik med resistensutveckling.

Avregistrering av Teovent

den 17 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Teovent rektallösning avregistreras på företagets begäran. Teovent är ett luftrörsvidgande medel som främst används i akutsjukvård som tillägg till annan behandling vid akut astma hos små barn. Anledningen till avregistreringen är brist på råvara (kolinteofyllinat) från leverantören.

Inget vetenskapligt stöd för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

den 5 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu avslutat en utförlig vetenskaplig granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. Granskningen drar slutsatsen att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS. Det finns därför ingen anledning att ändra hur vaccinerna används eller ändra den aktuella produktinformationen. Antalet fall av CRPS och POTS som rapporterats ligger i nivå med vad som kan förväntas i denna åldersgrupp.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2015)

den 3 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2015.

Ny rekommendation för dosering av antibiotika till häst

den 2 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika till häst. Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling.

Paracetamol i tablettform endast på apotek från 1 november 2015

den 29 oktober 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Receptfria tabletter med paracetamol får inte längre säljas på andra försäljningsställen än apotek. Beslutet fattades i april och gäller från den 1 november 2015 och berör enbart tabletter som är avsedda att sväljas hela. Paracetamol i till exempel flytande form och som brustabletter berörs inte.

Ny lagstiftning på gång för medicintekniska produkter

den 28 oktober 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Den nya lagstiftningen kommer att innebära att kraven höjs på de anmälda organen samt på aktörer i tillverkning- och distributionskedjan. Reglering av kliniska prövningar, post-market surveillance och marknadskontroll kommer också att förstärkas och ytterligare harmoniseras inom EU.

Uppdaterad information om kroppsfettsförändringar och laktacidos med HIV-läkemedel

den 27 oktober 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har granskat de varningar som i produktinformationen för HIV-läkemedel berör risken för kroppsfettsförändringar och laktacidos. En varning angående ”omfördelning av kroppsfett” kommer härmed att avlägsnas och i produktinformationen för ett antal läkemedel i klassen nukleosid- och nukleotidanaloger kommer inte längre varnas för laktacidos.

Många insatser under 2015 för ökad kunskap om barn och läkemedel

den 23 oktober 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Barns lika rätt till säker och effektiv användning av väldokumenterade läkemedel som hos vuxna är en angelägen fråga. Internationellt och i Sverige pågår många insatser för att fler läkemedel ska anpassas och utvecklas för barn, men förändringarna kräver tid. Sedan 2011 ingår uppdraget att ”utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning” i den nationella läkemedelstrategin. Det senaste årets arbete sammanfattas i en statusrapport som idag lämnats in till regeringen.

Information från Läkemedelsverket nr 5 2015

den 16 oktober 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

I nummer 5 kan du bland annat läsa om antipsykotika och akuta diabeteskomplikationer och om hur det går till när biosimilarer godkänns. Du hittar också monografin för Hemangiol, det första godkända läkemedlet för behandling av allvarliga infantila hemangiom, och den nya behandlingsrekommendationen om infektioner med respiratoriskt syncytialvirus (RSV).

RSV (respiratoriskt syncytial virus) – en uppdaterad rekommendation

den 16 oktober 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

RSV (respiratoriskt syncytial virus) är ett av våra vanligaste luftvägsvirus. Hos spädbarn, men även immunsupprimerade och äldre, kan RSV orsaka allvarlig nedre luftvägsinfektion. Läkemedelsverket publicerar idag en uppdaterad rekommendation för profylax och behandling av RSV-infektioner.

Ny rekommendation för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

den 16 oktober 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har i samarbete med en expertgrupp tagit fram nya rekommendationer för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), mot bakgrund av att nya läkemedel och ny evidens för befintliga behandlingar har tillkommit. Läkemedelsbehandling vid KOL ska enligt de nya rekommendationerna styras utifrån aktuell sjukdomssituation och anpassas individuellt efter symtom, grad av lungfunktionsnedsättning samt förekomst av försämringsperioder.

Medicinska appar ska följa regelverkets krav för att vara säkra

den 14 oktober 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket uppmanar användare av medicinska appar att kontrollera att dessa är CE-märkta. En app som har ett medicinskt syfte är en medicinteknisk produkt som ska vara CE-märkt enligt den medicintekniska lagstiftningen.

A World Without Antibiotics – sammanfattning från Uppsala Health Summit ute idag

den 12 oktober 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket var medarrangörerna till Uppsala Health Summit 2-3 juni där framtidens utmaningar med antibiotikaresistens diskuterades. Idag publiceras en rapport som sammanfattar de områden och förslag som diskuterades.

Osteonekros i hörselgången – mycket sällsynt biverkan vid bisfosfonatbehandling

den 9 oktober 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), har gått igenom tillgängliga data rörande risken för osteonekros (svårläkt sår med exponerat ben) i hörselgången hos patienter. Noggrann inspektion av yttre hörselgången är viktig hos patienter med långdragna öronbesvär som behandlas med bisfosfonater.

Ansökan om rikslicens för Ergokalciferol APL avslås

den 7 oktober 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har avslagit Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APL:s) ansökan om rikslicens för lagerberedningarna Ergokalciferol APL 35 mikrog/ml respektive 175 mikrog/ml oral lösning. Lagerberedningarna ersätts av godkända läkemedel.

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

den 5 oktober 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Enligt lagen måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genetiskt modifierad organism. Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2015)

den 2 oktober 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2015.

Försäljning och användning av implantat tillverkade av Silimed stoppas

den 24 september 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Vid en inspektion av en implantattillverkare har föroreningar hittats i en rad olika produkter. Läkemedelsverket rekommenderar att ingen av dessa produkter implanteras tills nya rekommendationer utfärdas. Det föreligger inga indikationer på fara för personer med dessa implantat. Myndigheterna inom EU har initierat tester av produkterna för att kunna fastställa om det föreligger några hälsorisker.

Många flyktingar förgiftade av svamp

den 21 september 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Tyska myndigheter rapporterar om ett trettiotal fall av svampförgiftningar bland flyktingar under förra veckan. Det rör sig om förgiftningar med lömsk flugsvamp som, liksom den vita flugsvampen, kan vara mycket svår att skilja från ätliga svampsorter som förekommer i mellanöstern och Asien.

Insulinpump får fortsätta säljas och användas i väntan på rättslig prövning

den 14 september 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har den 30 juli fattat ett marknadsförbud gällande Medtronics insulinpump MiniMed 640G. Tills dess att sakfrågan är avgjord i domstol finns inga restriktioner gällande insulinpumpen. Läkemedelsverket uppmanar patienter och hälso- och sjukvårdspersonalen att läsa produktens bruksanvisning och tillverkarens säkerhetsmeddelande mycket noga.

Innehåll av vissa utvalda hjälpämnen i läkemedel är nu tillgänglig i informationssystem för läkemedel

den 11 september 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

De tre informationssystemen NPL, VARA och Sil-databasen har uppdaterats med information om vissa hjälpämnen. Syftet med uppdateringen är att öka patientsäkerheten genom att ge information om utvalda hjälpämnen vars förekomst i läkemedlet kan vara viktig att uppmärksamma. Exempel på hjälpämnen är laktos, jordnötsolja och lanolin.

Förslag på samordnad mätning av läkemedel i miljön

den 8 september 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Miljö är ett av sju insatsområden inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Arbetsgruppen för miljöindikatorer har nu lämnat förslag till Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet) och Socialdepartementet på 22 läkemedelssubstanser vars förekomst i vattenmiljö är relevant att bevaka i miljön. I rapporten föreslås att Naturvårdsverket ska samordna uppföljningen av dessa läkemedelssubstanser, där ingår bland annat inflammationshämmande läkemedel, antibiotika och hormonstörande substanser.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies