Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2336

En lyftvagn avsedd för föräldrar med funktionsnedsättning har återkallats

den 5 februari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

En lyftvagn kombinerad med ett skötbord, kallad Eco-O-Lift, med ett alternativnamn Lyftvagn Lift & Drive 70E, har återkallats av Pernova Hjälpmedel AB. Produkten marknadsförs som ett hjälpmedel för brukare med funktionsnedsättning för att underlätta skötsel av barn genom att föräldern kan sitta kvar i sin rullstol. Lyften uppfyller inte säkerhetskrav och det har även inträffat en olycka tidigare.

Myndigheter samordnar stöd inom psykisk ohälsa

den 31 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att utveckla kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa. Den 31 januari lämnade myndigheterna en delrapport med prioritering av insatser för 2014.

Månadsrapport från CHMP (januari 2014)

den 30 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2014.

EMA inleder granskning av samtliga akutpreventivmedel

den 24 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I november 2013 informerade Läkemedelsverket om att kliniska studier visat att effekten av akut p-pillret NorLevo, som innehåller levonorgestrel, är beroende av kvinnans vikt. Nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjat en granskning av samtliga akutpreventivmedel för att utreda hur effekten påverkas av ökad kroppsvikt och förhöjt kroppsmasseindex (BMI).

Restsituation för Diamox tabletter

den 16 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

En restsituation kommer att uppstå för Diamox (acetazolamid) 250 mg tabletter inom kort. Orsaken är produktionstekniska problem. Företaget ser över möjligheten att sälja utländska förpackningar på dispens.

Behandling med smärtstillande läkemedel under graviditet

den 16 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Två nyare studier av effekterna av paracetamol på individers utveckling har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. Läkemedelsverket bedömer tillsammans med de andra europeiska myndigheterna vad forskningsresultaten kan betyda för användningen. Som tidigare rekommenderas försiktighet vid all användning av läkemedel under graviditet.

Avslag på ansökan om rikslicens för Progesteron MIC APL

den 15 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har avslagit Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APLs) ansökan om rikslicens för Progesteron MIC 400 mg vagitorium eftersom lagerberedningen bedöms kunna ersättas av godkända läkemedel.

PRAC rekommenderar tillfällig indragning av Protelos/Osseor

den 13 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att Protelos/Osseor, som innehåller substansen strontiumranelat, inte längre ska användas för att behandla osteoporos (benskörhet). Rekommendationen lämnas nu över till CHMP som kommer att ge ett slutgiltigt utlåtande.

1 miljon foldrar bäddar för ökad trygghet vid medicinbyte

den 13 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

TLV och Läkemedelsverket har tryckt upp 1 miljon foldrar som förklarar varför apoteken byter ut läkemedel. Nu skickar myndigheterna ut foldrarna till alla apotek och vårdcentraler för att bidra till en ökad trygghet för patienterna kring läkemedelsutbytet.

Månadsrapport från CHMP (december 2013)

den 8 januari 2014, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2013.

Utredning om restnoteringar överlämnad till regeringen

den 19 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

När patienten riskerar att inte få tillgång till ett läkemedel på grund av brist har en så kallad restnotering uppstått. Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag utrett omfattningen av restnoteringar i Sverige, hur de hanteras och vad de beror på. Myndigheten fick också i uppdrag att vid behov föreslå hur restnoteringar kan minska och uppkomna konsekvenser mildras. Läkemedelsverkets rapport finns nu tillgänglig.

Förfalskad Restylane och Restylane Perlane beslagtagen på Irland

den 19 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har informerats av sin irländska motsvarighet, Irish Medicines Board, om att de funnit och beslagtagit förfalskade kopior av preparaten Restylane och Restylane Perlane. Inga kopior har påträffats i Sverige.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 18 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Årets sista nummer, nr 6/2013, innehåller flera spännande artiklar och monografier. Du kan bland annat läsa om läkemedel till nyfödda och spädbarn på svenska sjukhus, om vad som gäller när man ska resa med läkemedel och om hur miljön påverkas av läkemedel.

Månadsrapport från PRAC (december 2013)

den 16 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nyheter från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommittés (PRAC – Pharmacovigilance risk assessment committee) möte i december 2013. Fullständig agenda, nyheter och minnesanteckningar från mötet publiceras på EMA:s webbplats.

Stor andel narkotiska läkemedel i tullbeslagen från årets Pangea

den 12 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Operation Pangea är ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Tullverket där postförsändelser som misstänkts innehålla olagliga läkemedel tas i beslag. Laboratorieanalyserna av beslagen visar att en stor andel av alla omärkta kapslar och tabletter är narkotiska läkemedel. Värdet på beslagen uppskattas till hundratusentals kronor.

Fördelarna med Kogenate Bayer/Helixate NexGen bedöms överväga riskerna hos tidigare obehandlade patienter

den 11 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning av läkemedlen Kogenate Bayer och Helixate NexGen. Man konstaterar att aktuella data inte bekräftar en ökad risk att tidigare obehandlade patienter med hemofili A (en variant av blödarsjuka) utvecklar antikroppar mot dessa läkemedel jämfört med andra faktor VIII-preparat.

Månadsrapport från CHMP (november 2013)

den 10 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2013.

Allvarlig patientrisk om en trakealkanyl glider ur sitt läge

den 6 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Det har inträffat incidenter med trakeostomier (en öppning för fri luftväg) i Storbritannien på grund av att trakealkanyler har gått sönder och glidit ur sitt läge. Trakealkanyler och kanylband tillverkas av flera olika tillverkare och Läkemedelsverket vill uppmärksamma hälso- och sjukvårdspersonalen i Sverige om att försäkra sig om att de olika komponenterna passar ihop. Bruksanvisningen för respektive produkt ska finnas tillgänglig vid skötsel av trakeostomi.

Månadsrapport från PRAC (november 2013)

den 5 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC-Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) möte i november 2013.

Läkemedelsverket har hittat spetsade potensprodukter i svenska butiker

den 5 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har tidigare uppmärksammat att potensprodukter som säljs på nätet ofta innehåller otillåtna substanser. Under sommaren 2013 undersökte Läkemedelsverket potensprodukter även i fysiska butiker. Majoriteten av produkterna innehöll otillåtna substanser och substanserna var inte redovisade på förpackningen.

Ny utgåva av Läkemedelsboken – i tryck och webbversion

den 5 december 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nu finns den tryckta versionen av den 19:e utgåvan av Läkemedelsboken, LB 2014, tillgänglig. Samtidigt med den tryckta utgåvan lanseras också en ny webbversion på www.läkemedelsboken.se som fungerar för alla skärmstorlekar.

Akutpreventivmedel med levonorgestrel har dålig effekt hos kvinnor som väger över 75 kg

den 26 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Kliniska studier har visat att effektiviteten för Norlevo, som innehåller levonorgestrel, är beroende av kvinnans vikt. Vid en vikt på 75 kg eller däröver var effektiviteten påtagligt sämre än hos kvinnor med lägre vikt. Hos kvinnor som vägde över 80 kg hade Norlevo ingen effekt jämfört med om behandling inte givits.* På marknaden finns även Postinor som också innehåller levonorgestrel och omfattas av denna information.

Tandläkaren har ansvar för chairside CAD/CAM-framställda tandtekniska arbeten

den 26 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

I en nyligen publicerad rapport sammanfattar Läkemedelsverket att tandläkaren är att betrakta som tillverkare av tandtekniska arbeten som är framställda med chairside CAD/CAM-teknik. Chairside CAD/CAM ger tandläkaren möjlighet att på tandkliniken ta ansvar för hela processen att ersätta skadad tandvävnad från preparation till färdig tandkonstruktion.

Engångsprodukter används felaktigt vid kärlröntgen

den 22 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Återanvändning av engångsprodukter vid röntgenundersökningar förekommer på ett flertal sjukhus i Sverige. Användare av kontrastmedelssystem behöver vara ytterst noggranna med vilka produkter som kopplas samman till ett system för att minimera patientriskerna.

Bli inte blåst i julhandeln

den 22 november 2013, [ALLMÄNHET, PRESS]

Om några dagar är det skyltsöndag och julhandeln startar på allvar. Handeln över nätet ökar stadigt och köprekord förväntas i år igen. Många upplever att det är smidigt och lätt att handla över nätet. Samtidigt är piratkopiering ett stort problem i den globala handeln och nätet är den vanligaste försäljningskanalen. Många konsumenter kan riskera att till jul få hem en piratkopierad produkt som är fel, ful och farlig.

3-MMC narkotikaklassas

den 21 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen har beslutat att 3-MMC (1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on) ska klassas som narkotika från den 1 december.

Recept kan hämtas ut i hela Europa

den 15 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nya europeiska regler gör det nu möjligt att hämta ut sin receptbelagda medicin i hela Europa. Läkemedelsverket är klar med sin vägledning om vad som gäller och hur läkare och apotek ska gå till väga.

Goda förutsättningar för strukturerad uppföljning av nya läkemedel

den 15 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket lämnar idag till Socialdepartementet rapporten Ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel. Utredningen är ett omfattande projekt som genomförts inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS).

Indragning av orala läkemedel innehållande ketokonazol

den 13 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Enligt beslut från Europakommissionen har orala läkemedel innehållande ketokonazol för behandling av svampinfektioner avregistrerats inom hela EU den 11 november 2013 på grund av risken för leverskador.

Läkemedelsverket på Odontologisk rikstämma och Swedental

den 11 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket samverkar i en monter med tre andra myndigheter på årets Odontologisk riksstämma och Swedental 14-16 november på Stockholmsmässan. Läkemedelsverket håller även ett seminarium om tandblekningsmedel.

Sällsynta fel på injektionspennor Jext (adrenalin)

den 8 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

En kvalitetsdefekt har upptäckts i vissa tillverkningssatser av injektionspennan Jext som används vid akut allergisk reaktion. Felet medför att inget läkemedel sprutas ut. Patienter som är ordinerade detta läkemedel bör alltid ha med sig 2 pennor och skall snarast uppsöka sjukvård efter användning av pennan. Om adrenalinpenna av annat fabrikat (Epipen) förskrivs måste patienten få ny instruktion om användningstekniken av sjukvårdspersonal.

Månadsrapport från CHMP (oktober 2013)

den 5 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2013.

Nytt biverkningssystem på Läkemedelsverket

den 4 november 2013, [FÖRETAG]

De biverkningsrapporter som skickas från den svenska sjukvården har sedan 70-talet hanterats i biverkningssystemet SWEDIS. Den 30 oktober togs ett stort första steg i att modernisera systemet då en ny IT-plattform för biverkningsrapporter avseende humanläkemedel och kosmetikaprodukter driftsattes på Läkemedelsverket.

Kunskapen om läkemedel till barn förbättras

den 4 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Barn har speciella behov när det gäller läkemedelsanvändning och idag finns behov av ökad dokumentation och kunskap om läkemedel till barn. Inom den nationella läkemedelsstrategin har Läkemedelsverket ansvar för uppdraget att ”Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning”, och den andra delrapporten har nyligen lämnats till regeringen.

E-cigaretter är inte godkända som läkemedel

den 1 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har med stöd i läkemedelslagen bedömt att e-cigaretter med nikotin ska klassas som läkemedel, vilket innebär att försäljningen är otillåten då inga sådana produkter idag är godkända läkemedel. Det förbud som myndigheten har utfärdat mot ett företag har överklagats, vilket inte ska tolkas som att produkterna har fått ett godkännande.

PIP-bröstimplantat – tidigare rekommendation gäller

den 1 november 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för utvärdering av hälsorisker (SCENIHR) publicerade i veckan en rapport om PIP-implantat. Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens bedömning efter en preliminär genomgång av rapporten är att inga nya data framkommit som påverkar myndigheternas nuvarande riskvärdering. Rekommendationen från 4 juni 2013 gäller därför fortfarande.

Inga felaktiga produktionssatser av NovoMix 30 Penfill och NovoMix 30 FlexPen suspension i förfylld injektionspenna har sålts i Sverige

den 28 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Produktionsstörningar har medfört att vissa produktionssatser av NovoMix 30 Penfill och NovoMix 30 FlexPen 100 E/mL injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna återkallas i oktober 2013. Vid kontroll har det visat sig att ingen av dessa felaktiga produktionssatser har distribuerats i Sverige.

Skyldighet att rapportera ändringar i tillhandahållande av humanläkemedel

den 25 oktober 2013, [FÖRETAG]

Den 28 oktober 2013 börjar nya bestämmelser i läkemedelslagen gälla om rapporteringsskyldighet vid upphörande av försäljning, tillfälligt eller permanent, indragning, avregistrering eller beslut att inte ansöka om förnyat godkännande för ett humanläkemedel.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 25 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Nr 5 2013 innehåller nya rekommendationer om läkemedelsbehandling vid schizofreni. Varje år insjuknar mer än 1 500 personer i schizofreni i Sverige och 30 000–40 000 personer har diagnosen schizofreni. Sjukdomen debuterar vanligen hos unga vuxna, är oftast livslång och begränsar funktionsnivån. Du kan också läsa om biverkningar av ögonfransserum och summering av första året med farmakovigilanslagstiftningen samt många fler spännande artiklar.

Läkemedelsbehandling av schizofreni – ny behandlingsrekommendation

den 24 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har i anslutning till ett expertmöte om läkemedelsbehandling vid schizofreni utarbetat en ny behandlingsrekommendation.

PSURar för generiska läkemedel behöver inte skickas in rutinmässigt

den 22 oktober 2013, [FÖRETAG]

Periodiska säkerhetsuppdateringar (PSURar) för generiska läkemedel (8 a § läkemedelslagen) behöver sedan juli 2012 inte skickas in rutinmässigt.

Den nationella läkemedelsstrategin går framåt

den 22 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Kommande års handlingsplan för den nationella läkemedelsstrategin (NLS) är nu klar. Det av Socialdepartementet ledda högnivåmötet fattade igår beslut om handlingsplan för 2014. Syftet med NLS är bättre läkemedelsanvändning och i planen finns prioriterade aktiviteter relaterade till detta.

Månadsrapport från PRAC (oktober 2013)

den 21 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC-Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) möte i oktober 2013.

Nezeril 0,1 mg/mL näsdroppar och nässpray avregistreras

den 18 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nezeril 0,1 mg/mL näsdroppar i endosbehållare och Nezeril 0,1 mg/mL nässpray, som används för korttidsbehandling av nästäppa hos små barn mellan 1 månad och 2 år, kommer att avregistreras den 31 december 2013 på företagets egen begäran. Nezeril ska därefter endast ges till barn över 2 års ålder (0,25 mg/mL för barn från 2 år upp till 10 år och 0,50 mg/mL för barn 10 år och äldre).

Nyttan med kombinerade p-piller överväger risken även efter ny utredning

den 14 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

PRAC konstaterar efter en utredning att risken för blodpropp är liten för samtliga kombinerade p-piller men att det finns små skillnader mellan olika produkter beroende på vilket gulkroppshormon de innehåller. Kvinnor som använder kombinerade p-piller behöver få bra information om riskerna och uppmärksammas på symtom på blodpropp.

PRAC bekräftar att lösningar som innehåller hydroxietylstärkelse (HES) inte längre ska användas till patienter med sepsis eller brännskador eller till kritiskt sjuka patienter

den 11 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har avslutat granskningen av lösningar som innehåller hydroxietylstärkelse (HES) efter bedömning av ny information och åtaganden från företag för kompletterande studier och riskminimiseringsåtgärder. Kommittén bekräftar att HES inte längre ska användas för att behandla patienter med sepsis eller brännskador eller kritiskt sjuka patienter på grund av en ökad risk för njurskada och död. HES kan däremot fortsättningsvis användas till patienter för att behandla hypovolemi orsakad av akut blodförlust, förutsatt att lämpliga åtgärder vidtas för att minska potentiella risker och att ytterligare studier genomförs.

Licensläkemedel finns nu i Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL)

den 10 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har levererat läkemedel som beviljats licens till NPL. Licensläkemedlen blir i och med det tillgängliga för apotek och vårdsystem via produkt- och artikelregistret VARA som tillhandahålls av Apotekens Service. Att licensläkemedlen nu finns i NPL påverkar informationen runt de licensläkemedel som tidigare varit tillgängliga för apotek via VARA. Det är endast en administrativ förändring och påverkar inte läkemedlens tillgänglighet.

Informationsdagar för läkemedelsansvariga på öppenvårdsapotek 2013

den 8 oktober 2013, [APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket bjuder in till informationsdagar för läkemedelsansvariga på öppenvårdsapotek onsdagen den 30 oktober på Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala.

Kontrollera saxarmar till Trophy dentalröntgen

den 8 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillverkaren Carestream Healthcare Inc har skickat säkerhetsinformation om Trophy IRIX saxarmar på grund av att de kan gå sönder och falla ner. De saxarmar som används fortfarande behöver kontrolleras snarast och vid behov monteras ned. Berörda produkter har tillverkats före 1995.

Vanligt med allergiframkallande parfymämnen i barnprodukter

den 3 oktober 2013, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

När Läkemedelsverket undersökte femtio kosmetiska produkter riktade till barn och ungdomar hade nio bristfälliga ingrediensförteckningar. Bristfälliga ingrediensförteckningen gör det svårt eller omöjligt för allergiska personer att undvika ämnen de är känsliga för.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies