Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Frankrike manar till försiktighet med bröstimplantat

den 22 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

I sällsynta fall kan det finnas en ökad risk för cancer kopplat till bröstimplantat. Med anledning av en fördjupad granskning och i samband med en kallelse till expertmöte i ämnet uppmanar den franska myndigheten ANSM till försiktighet vid användning av bröstimplantat under tiden som utredningen pågår. Läkemedelsverket har kännedom om ett fåtal fall med cancer relaterad till bröstimplantat i Sverige och följer utvecklingen noga.

Begränsning i användning av kinoloner och fluorokinoloner

den 21 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA:s kommitté för humanläkemedel, CHMP, stöder tidigare rekommendationer om begränsningar i användningen av antibiotika med kinoloner och fluorokinoloner.

Stor efterfrågan på influensavaccin ger restnotering

den 20 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Under måndag 19:e november restnoterades ett av årets influensavaccin Vaxigrip Tetra. Restnoteringen beror på en oväntat hög efterfrågan. Även det andra vaccinet som upphandlats, Influvac Tetra, kan komma att stå inför en restnotering inom kort.

Läkemedelsverket avslår rikslicensansökan

den 12 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Cefotaxim AB Unimedic Vial Mate, Cefuroxim AB Unimedic Vial Mate, Cloxacillin AB Unimedic Vial Mate och Piperacillin/Tazobaktam AB Unimedic Vial Mate.

Läkemedelsverket följer upp apotekens returrätt

den 8 november 2018, [FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att under tre år 2019-2021 följa apotekens rätt till retur av receptbelagda läkemedel. Uppföljningsarbetet kommer att rapporteras till Socialdepartementet.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2018)

den 5 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2018.

10 nya ämnen blir narkotika

den 5 november 2018, []

Den 12 november 2018 träder beslut om narkotikaklassning av 10 nya ämnen ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden vid längre tids användning av hydroklortiazid

den 1 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nya studier pekar på att det kan finnas en ökad risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden hos patienter som behandlas med hydroklortiazid under längre tid. Läkemedelsverket uppmanar sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma på hudförändringar och se över behandlingen av patienter som har haft hudcancer.

Förteckning över livsmedel uppdaterad

den 30 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 1 december 2018.

Bred samverkan viktig för ökad kunskap om barn och läkemedel

den 29 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Uppdaterade behandlingsrekommendationer, digitalt informationsmaterial till vårdnadshavare och samverkansmöten är några av de insatser som gjorts under året för att främja säker och effektiv användning av läkemedel till barn. Kommande år planeras exempelvis ett förberedande arbete för att se hur myndigheten kan stärka barns och ungdomars kunskap om läkemedel.

Ny behandlingsrekommendation för hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt

den 26 oktober 2018, []

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation ger bland annat råd om hur tidig läkemedelsbehandling kan fördröja utvecklingen av klinisk sjukdom hos hundar med asymtomatisk hjärtsjukdom. Ett nytt avsnitt handlar om hur hundar och katter med akut hjärtsvikt behandlas på ett strukturerat sätt när de omhändertas på klinik.

Stora mängder av läkemedel har beslagtagits

den 23 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Över 190 myndigheter från sammanlagt 90 länder deltog i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel, Pangea. Cirka 10 miljoner tabletter, kapslar och ampuller har tagits i beslag och över 3670 webbsidor har stängts ner. I Sverige har bland annat lugnande läkemedel, potenshöjande läkemedel, dopningsmedel och antibiotika beslagtagits och 175 webbsidor har stängts ner.

Systemstopp för licenser fredag 26 oktober

den 23 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Systemuppdateringar gör att Läkemedelsverket inte kan hantera licensansökningar fredagen den 26 oktober.

Läkemedelsverkets tidskrift nummer tre ute nu

den 19 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Utgåvan, som i dagarna landar hos 65 000 prenumeranter, har fokus på behandlingsrekommendationen för hud- och mjukdelsinfektion. Dessutom går att läsa om Läkemedelsverkets värdering av Alofisel, Angusta, Cytopoint, Mavenclad, Mydrane , Ocrevus, samt Omidria i nya monografier.

Fortsatt ökning av veterinärmedicinsk biverkningsrapportering

den 17 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under 2017 har 692 biverkningsrapporter för läkemedel till djur sänts in till Läkemedelsverket, en ökning från förra årets 616. De flesta rapporterna gäller biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt, häst och nöt.

Avregistrering av infusionsvätskorna Voluven och Volulyte

den 17 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Infusionsvätskorna Voluven och Volulyte kommer att avregistreras 2018-11-10 på begäran av företaget. Infusionsvätskor innehållande HES används för att ersätta akut (plötslig) blodförlust. Alternativa läkemedel är exempelvis blodprodukter, balanserade saltlösningar (kristalloider), och lösningar innehållande albumin, dextran eller gelatin.

Tillfällig återkallelse av veterinärläkemedel som innehåller dietanolamin

den 10 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Som en försiktighetsåtgärd har Läkemedelsverket beslutat att tillfälligt återkalla de läkemedel till livsmedelsproducerande djur som innehåller hjälpämnet dietanolamin, till dess att risk för konsumenten kan uteslutas. Beslutet träder i kraft den 17 oktober. Injektionsberedningar av flunixin som innehåller dietanolamin kommer fortsatt att kunna användas till hästar förutsatt att dessa tas ur livsmedelskedjan.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – AMT-061

den 10 oktober 2018, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

PRAC rekommenderar begränsningar i användningen av kinolon- och fluorokinolonantibiotika

den 9 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) rekommenderar begränsningar i användningen av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika efter en genomgång av invalidiserande och långvariga biverkningar som rapporterats för dessa läkemedel. I Sverige finns inga kinoloner längre godkända utan de produkter som marknadsförs tillhör gruppen fluorokinoloner (dvs ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin).

Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2018)

den 28 september 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2018.

Granskning av valsartan utökas till att omfatta fler sartaner

den 21 september 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utvidgar sin granskning av föroreningar i valsartan. Detta efter att mycket låga nivåer av N-nitrosodietylamin (NDEA) har upptäckts i en annan aktiv substans, losartan, som tillverkats av Hetero Labs i Indien. Losartan från denna tillverkare finns inte i Sverige.

Hållbarhetstiden för EpiPen 300 mikrogram förlängs

den 17 september 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Företaget Meda flyttar fram sista förbrukningsdatumet med fyra månader för sex tillverkningssatser (batcher) av EpiPen 300 mikrogram. Förlängningen genomförs för att mildra den restsituation som har uppstått. Förlängningen av sista förbrukningsdatum påverkar inte kvalitén eller effekten på adrenalinpennorna.

Läkemedelsverkets granskning av Natural Cycles avslutad

den 13 september 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

På Läkemedelsverkets begäran har Natural Cycles nu förtydligat risken för oönskad graviditet i bruksanvisning och app. Läkemedelsverket har därmed inget ytterligare att anmärka på och i och med detta är granskningen av appen avslutad.

Förbjudet att sälja polska läkemedel i svensk livsmedelsbutik

den 4 september 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En livsmedelshandlare i Malmö har sålt polska läkemedel. Eftersom de inte är godkända för försäljning i Sverige är försäljningen förbjuden.

Nytt regelverk för licenser

den 3 september 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Från och med den 1 september 2018 gäller nya föreskrifter för licens och för lagerberedningar. Några viktiga förändringar är att såväl generell licens som veterinär licens kan omfatta flera verksamheter.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – CMB305 (LV305)

den 31 augusti 2018, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juli 2018)

den 30 augusti 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2018.

Klinisk prövning med genmodifierad organism - HB-101- tillfälle att lämna synpunkter

den 24 augusti 2018, [ALLMÄNHET]

Cytomegalovirus (CMV) - infektion är vanligt förekommande i Sverige där ca 70 % av vuxna testas positivt för CMV.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – Lymfactin

den 14 augusti 2018, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Läkemedelsverkets årsrapport för biverkningar för 2017 publicerad

den 14 augusti 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sverige har en fortsatt god nivå av biverkningsrapportering. Det visar den senaste årsrapporten för biverkningsrapporteringar som Läkemedelsverket sammanställt.

EMA begränsar användningen av cancerläkemedlet Xofigo

den 31 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

EMA bekräftar PRAC:s rekommendation om ytterligare begränsningar för användning av cancerläkemedlet Xofigo (radium-223-diklorid). Xofigo ska bara ges till patienter som har haft två tidigare behandlingar för prostatacancer med spridning till skelettet eller som inte kan få andra behandlingar.

EMA utreder läkemedel för djur innehållande hjälpämnet dietanolamin

den 23 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Hälsorisker för konsumenter kan idag inte uteslutas vid exponering för rester av dietanolamin i livsmedel. Därför har kommittén för veterinärläkemedel hos den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inlett en undersökning av säkerheten för berörda läkemedelsprodukter.

Ytterligare restriktioner för cancermedicinen Xofigo

den 17 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

EMA:s säkerhetskommitté PRAC har rekommenderat ytterligare begränsningar för cancermedicinen Xofigo (radium-223-diklorid). Den ska bara ges till patienter som har haft två tidigare behandlingar för prostatacancer med spridning till skelettet eller som inte kan få andra behandlingar.

Avregistrering av Imukin injektionsvätska

den 13 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedlet Imukin 0,2 mg/ml, injektionsvätska, lösning kommer att avregistreras 2018-07-25 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget.

Pregabalin narkotikaklassas

den 11 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att substansen pregabalin klassas som narkotika. Narkotikaklassificeringen träder i kraft den 24 juli 2018 (se förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika efter ändring genom SFS 2018:1209).

Vissa läkemedel innehållande valsartan dras in

den 4 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den blodtryckssänkande aktiva substansen valsartan från substanstillverkaren Zhejiang Huahai Pharmaceuticals har visat sig innehålla en förorening, N-nitrosodimetylamin (NDMA). Det har nyligen Läkemedelsverket, andra systermyndigheter inom EU och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA blivit uppmärksammade på. Som en försiktighetsåtgärd dras därför berörda läkemedel från denna tillverkare in. Patienten kan fortsätta ta sitt läkemedel och kan vid oro kontakta läkare eller farmaceut på apotek för råd angående ersättningsläkemedel och fortsatt behandling.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juni 2018)

den 4 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2018.

HES: certifiering av sjukhus en av flera nya åtgärder

den 3 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

CMDh anser att infusionsvätskor med hydroxietylstärkelse (HES) ska finnas kvar på marknaden. Detta under förutsättning att ytterligare åtgärder, såsom utbildning, kontrollerad tillgång och varningar på förpackningarna, införs för att skydda patienterna.

Allvarliga brister på solskyddsprodukter

den 2 juli 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets kontroll visar att solskyddsprodukter på den svenska marknaden saknar tillräcklig effektbevisning. Kontrollen visade också att produkter saknar information om hur de ska användas för att ge det utlovade solskyddet.

Läkemedelsverkets styrelse utsedd

den 28 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nu står det klart vilka som ingår i Läkemedelsverkets styrelse som tillträder den 1 juli. Nils Gunnar Billinger, senast styrelseordförande i Luftfartsverket, blir ordförande. Ytterligare fem ledamöter är utsedda.

Indragning av Fiasp injektionspenna

den 28 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Två tillverkningssatser av Fiasp injektionspennor med sats(batch)nummer HP50745 och HP51021 dras in av företaget Novo Nordisk i Sverige. I ett fåtal fall har insulinlösningen i Fiasp injektionspenna, som används vid behandling av diabetes, innehållit partiklar. Inga andra tillverkningssatser av Fiasp är berörda.

Fem nya ämnen blir narkotika

den 20 juni 2018, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har beslutat att fem nya ämnen blir narkotika från och med den 26 juni. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen.

Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud- och mjukdelsinfektioner

den 18 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem som växer i hela världen, även i Sverige. För att motverka antibiotikaresistens krävs att man behåller fokus på rätt användning av antibiotika – och undviker onödig behandling. Detta tar den nya behandlingsrekommendationen för hud- och mjukdelsinfektioner fasta på.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism - Liso-cel

den 15 juni 2018, []

Den aktuella genmodifierad organism är JCAR017, även känt som lisocabtagen maraleucel eller liso-cel.

Nummer 2 av Information från Läkemedelsverket ute nu

den 15 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Utgåvan har fokus på behandlingsrekommendationen för intravenös vätskebehandling till barn.

Behandlingsrekommendation för öroninflammation (rörotit) uppdaterad

den 15 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

För att ge en så heltäckande behandlingsrekommendation som möjligt har avsnittet för rörotit uppdaterats till att även omfatta läkemedel med ciprofloxacin.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2018)

den 13 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2018.

Ny behandlingsrekommendation: Intravenös vätskebehandling till barn behöver individualiseras

den 13 juni 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Intravenös vätskebehandling av barn behöver individualiseras, följas upp och anpassas. Annars finns risk för allvarliga komplikationer. Det menar Läkemedelsverket i en ny behandlingsrekommendation. Myndigheten har sett att behovet av en ny behandlingsrekommendation är stort. Säkerhets signaler och signaler från barnsjukvården pekar på att vätskebehandling till barn inte alltid planeras och följs upp.

Myndighetsnätverk visar en dålig affär på Arlanda

den 12 juni 2018, []

Inför sommaren när många reser på semester arrangeras utställningen ”En dålig affär” som har fokus på piratkopiering och vad det kan innebära att köpa förfalskade varor. Utställningen finns i Terminal 5 på Arlanda och det är Myndighetsnätverket mot piratkopiering, där Läkemedelsverket ingår, som står bakom den.

Läkemedelssubstanser som kan kräva barnskyddande förpackning

den 11 juni 2018, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har tagit fram en lista över läkemedelssubstanser där ett intag av en mindre mängd (t.ex. en enstaka tablett) medför att barnet behöver observeras eller behandlas på sjukhus. För läkemedel innehållande substanserna på listan kan Läkemedelsverket komma att kräva barnskyddande förpackning, främst om inte läkemedelsform eller formulering i övrigt kan anses reducera risken.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies