Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2406

Medarbetare på Läkemedelsverket tar över ordförandeposten i Europafarmakopékommissonen

den 20 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Torbjörn Arvidsson, ämnesområdesutvecklare vid Läkemedelsverket, tar över ordförandeposten i Europafarmakopékommissionen, beslutande organ för texter i Europafarmakopén. Det beslutade kommissionen vid ett möte igår.

Regeringen narkotikaklassar två nya substanser

den 15 mars 2019, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 22 mars 2019 träder beslut om narkotikaklassning av två nya substanser ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Läkemedlet Arzerra har avregistrerats

den 14 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Europeiska kommissionen har fattat beslut om avregistrering av läkemedlet Arzerra (ofatumumab) på begäran av läkemedelsföretaget. Beslutet gäller från och med 2019-02-28.

Felmärkt batch Bisoprolol Teva 10 mg, 100-pack återkallas

den 7 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Bisoprolol används för behandling av högt blodtryck och återkommande kärlkramp. En felaktig märkning har gjorts på blisterfolien (innerförpackningen som tabletterna ligger) i tillverkningssatsen med batchnummer U20714A, därför återkallas produkter från denna batch. Patienter med förpackning som har batchnummer U20714A uppmanas att omgående lämna in denna på apotek för byte mot ny. Det är inget fel på själva produkten, men felmärkningen innebär en risk för feldosering.

Möjlighet till tidsbegränsad dispens att fortsätta med batchkontroll i Storbritannien efter landet har lämnat EU

den 5 mars 2019, []

Det finns möjlighet att ansöka om tidsbegränsad dispens att fortsätta med batchkontroll av läkemedel i Storbritannien om landet lämnar EU.

Uppdaterad broschyr för klok användning av antibiotika

den 5 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Nu finns en uppdaterad version av broschyren Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Den ger stöd till sjukvårdspersonal i deras vardag och främjar en rationell användning av antibiotika.

Varning för Natural Max Slimming

den 4 mars 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket vill varna för att använda bantningsmedlet ”Natural Max Slimming”. Läkemedelsverkets analyser visar att produkten innehåller sibutramin som kan öka blodtrycket och puls hos en del personer men kan också innebära risk för allvarliga hjärtkärlproblem och stroke. ”Natural Max Slimming” har sålts till personer i Sverige via en facebookgrupp.

Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen

den 1 mars 2019, []

Läkemedelsverket är en myndighet med brett samhällsansvar. Genom arbetet under 2018 har Läkemedelsverket bidragit till till att främja och utveckla patientsäkerhet, folk- och djurhälsa, hälso- och sjukvård samt medicinsk forskning och utveckling i Sverige.

Ingen generell avgiftsbefrielse - ändrade krav vid ansökan

den 27 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Från och med den 1 mars 2019 kommer även icke- kommersiella aktörer att avgiftsbeläggas vid vetenskaplig rådgivning och vid ansökningar om klinisk prövning. Undantag kan komma att göras i enskilda fall.

EU-kommissionen öppnar för dispens för batch testing

den 26 februari 2019, []

Med anledning av Storbritanniens förmodade utträde ur EU meddelar EU-kommissionen nu att man öppnar för att ge dispens för kvalitetstestning av läkemedel som importeras från Storbritannien. En dispens innebär att kvalitetskontroller av läkemedel, så kallad batch testing, som idag utförs i Storbritannien kommer kunna vara giltiga där under 2019, även efter en hård Brexit. Genom detta ser Läkemedelsverket att risken för brister av vissa läkemedel i Sverige och EU kommer minska betydligt.

Steriliseringsprodukten Essure tas bort från svenska marknaden

den 26 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Essure ska inte längre användas för permanent sterilisering av kvinnor. Tillverkaren har i dialog med Läkemedelsverket beslutat att ta bort Essure från svenska marknaden.

Biotin kan störa laboratorietester

den 25 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Biotin som ingår i vissa vitaminläkemedel, vilka ges intravenöst, har visats kunna störa laboratorietester som görs i sjukvården. Det kan leda till felaktiga, falskt låga eller falskt förhöjda, testresultat.

Fortsatt ökad användning av melatonin hos barn och ungdomar

den 20 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Användningen av melatonin hos barn och ungdomar fortsätter att öka och behandlingen kan pågå under en längre tid. Det visar en rapport från Läkemedelsverket i samråd med Socialstyrelsen. Barns sömnproblem bör i första hand behandlas icke-farmakologiskt. Om läkemedelsbehandling ändå behövs bör den pågå så kort tid som möjligt. För att undvika onödig användning är det viktigt att regelbundet se över behovet.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – Ad26.RSV.preF

den 13 februari 2019, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

Över två miljoner läkemedelsreturer från apotek

den 11 februari 2019, []

Sammanlagt 2 268 000 förpackningar av receptbelagda läkemedel returnerades från apoteken under de två senaste åren. Det visar en sammanställning som Läkemedelsverket gjort av returdata från de tre största distributörerna av läkemedel till apotek.

Nya former av läkemedelsuppföljning krävs

den 8 februari 2019, []

En kartläggning som Läkemedelsverket har gjort visar på otydlig fördelning av uppdrag och en bristande samordning för uppföljning inom läkemedelsområdet. Rapporten lyfter fram tre områden som mest angelägna att åtgärda: bristen på organiserad samverkan och rationell arbetsfördelning, osäker kompetensförsörjning samt en osäkerhet kring en långsiktig och oberoende finansiering. Nu krävs att berörda aktörer enas kring vilka läkemedel som behöver följas upp för att åstadkomma en resurseffektiv arbetsfördelning.

Nytt EU-regelverk ger ökad spårbarhet för läkemedel

den 7 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nu införs ett nytt EU-gemensamt regelverk för säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar. Målet är en ökad spårbarhet för läkemedel genom hela distributionskedjan som leder till ännu säkrare läkemedel.

EMA granskar studie om blödningsrisk vid behandling med direkta antikoagulantia

den 5 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

EMA granskar resultaten från en observationsstudie av behandling med orala direkta antikoagulantia (Eliquis, Pradaxa och Xarelto). Studien indikerar att det kan finnas skillnader avseende risken för större blödningar i jämförelse med andra antikoagulantia.

Översyn av cancerläkemedlet Lartruvo påbörjad

den 5 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

EMA har påbörjat en översyn av cancerläkemedlet Lartruvo (olaratumab) då preliminära resultat inkommit från ANNOUNCE, den studie som krävdes i samband med det villkorade godkännandet 2016. Resultaten visar att patienters livslängd inte förlängs mer av Lartruvo i kombination med doxorubicin än av enbart doxorubicin. Således bekräftas inte den nytta som sågs i den tidigare studie som låg till grund för det villkorade godkännandet.

Tillverkningsprocesser för sartanläkemedel ska ses över för att undvika nitrosaminföroreningar

den 5 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nu måste företag som tillverkar sartanläkemedel se över tillverkningsprocesserna för att undvika nitrosaminföroreningar. Detta konstaterar EMA efter att ha granskat förekomsten av N-nitrosodimetylamin (NDMA) och N nitrosodietylamin (NDEA) i blodtryckssänkande läkemedel med sartaner, t.ex. valsartan, losartan, candesartan, irbesartan och olmesartan. De allra flesta granskade läkemedlen hade inga eller mycket låga halter av föroreningarna. Något högre halter har upptäckts i vissa sartaner, framför allt i valsartan. Berörda läkemedel har återkallats från apotek och används inte längre i EU. Patienter kan fortsätta ta sitt läkemedel och kan vid oro kontakta läkare eller farmaceut på apotek för råd angående sin behandling.

Brist på sömnläkemedlet zopiklon

den 4 februari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En bristsituation har uppstått för läkemedel innehållande zopiklon i styrkorna 5 mg och 7,5 mg. Nya leveranser är beräknade att komma under mars månad för styrkan 7,5 mg och under april för styrkan 5 mg.

Tillfälle att lämna synpunkter på klinisk prövning med genmodifierad organism – bb2121-MM-003

den 4 februari 2019, [ALLMÄNHET]

Enligt lag skall allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism (GMO). Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av GMO i miljön i samband med klinisk prövning.

Läkemedlet Nitroglycerin Meda avregistreras

den 24 januari 2019, []

Läkemedlet Nitroglycerin Meda (glyceryltrinitrat, resoriblett sublingual 0,25 mg och 0,5 mg) kommer att avregistreras 2019-06-30 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget. Det finns andra alternativa läkemedel att tillgå. Om man behandlas med Nitroglycerin resoriblett ska man kontakta sin behandlade läkare för alternativ.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2018)

den 21 januari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2018.

Nu skärper EU kraven för incidentrapporteringen för medicintekniska produkter

den 21 januari 2019, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Det nya incidentrapporteringsformuläret innebär en gemensam terminologi och ett EU-gemensamt kodsystem för incidentrapportering för medicintekniska produkter inom hela EU.

12 nya ämnen blir narkotika

den 11 januari 2019, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 18 januari 2019 träder beslut om narkotikaklassning av 12 nya ämnen ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Läkemedel med omega-3 inte effektiva för att förebygga hjärtsjukdom

den 19 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA har dragit slutsatsen att läkemedel med omega-3-fettsyror inte är effektiva för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar hos personer som tidigare haft en hjärtinfarkt. Slutsatsen innebär att dessa läkemedel inte längre kommer att vara godkända för sådan användning. I nuläget finns inget läkemedel med omega-3-fettsyror godkänt för denna användning på den svenska marknaden.

Riktade insatser ska stärka kommunernas kontroll över handel med receptfria läkemedel

den 19 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

215 av landets 290 kommuner har svarat på Läkemedelsverkets enkät om kontrollverksamhet för handel med receptfria läkemedel och om handlarnas följsamhet till regelverket. De vanligaste bristerna som kommunerna observerat gällde information/skyltning om åldersgräns och langningsförbud, förvaring och/eller exponering, utgångsdatum/hållbarhet och brister i eller avsaknad av egenkontrollprogram.

Läkemedelsbokens hemvist undersöks under 2019

den 18 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets styrelse fattade under måndagen beslut om budget för 2019. Myndigheten har fortsatt en viktig roll att fylla vad gäller producentoberoende information, men det står klart att ekonomiska förutsättningar saknas för att fortsatt driva Läkemedelsboken. Eftersom Läkemedelsboken utgör ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvården, ska Läkemedelsverket se över hur det kunskapsstöd boken utgör fortsatt skulle kunna se ut. Under 2019-2020 kommer informationen i Läkemedelsboken att finnas tillgänglig digitalt, men utan uppdateringar eller annat redaktionellt arbete.

Influensavaccinet Influvac Tetra restnoterat

den 11 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Båda årets upphandlade influensavacciner är nu restnoterade. Det kan fortfarande finnas vaccin kvar hos enskilda vårdgivare, och det finns också en möjlighet att få ett annat influensavaccin, Agrippal, som Läkemedelsverket nu beviljat dispens för.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2018)

den 7 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2018.

Ansökan om rikslicens för Prednisolon Klysma AB Unimedic 31,25 mg rektallösning avslås

den 5 december 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Prednisolon Klysma AB Unimedic 31,25 mg rektallösning.

Karin Meyer lämnar Läkemedelsverkets styrelse

den 27 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten, har begärt att få bli entledigad från Läkemedelsverkets styrelse. Begäran har föregåtts av en diskussion om innehållet i hennes jävsdeklaration och redovisning av bisysslor.

FAQ om medicinteknik

den 26 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har nedan sammanställt svar på vanliga frågor om medicinteknik.

Antibiotikaresistens och miljöpåverkan i fokus för ny EU-lag

den 26 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Ministerrådet har idag beslutat om ny EU-lagstiftning för veterinärläkemedel och läkemedel i foder. Förändringarna träder ikraft om tre år. Sveriges framgångsrika delaktighet i arbetet med den nya lagstiftningen framgår exempelvis genom de nya regler som införts med syfte att motverka antibiotikaresistens men också att minska miljöpåverkan av veterinära läkemedel.

Förvaltningsrätten avslår Draeger Medicals System Incs överklagande: samtliga gulsotsmätare av modell JM-105 måste åtgärdas

den 23 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket beslutade den 4 maj 2018 om marknadsförbud av gulsotsmätaren Dräger JM-105 fram till dess att mätarens visning av höga värden ändrats, samt att de mätare som finns i svensk sjukvård skulle modifieras. Mätare som inte ändrats före den 31 oktober 2018 skulle återkallas. Företaget, Draeger Medicals System Inc, överklagade Läkemedelsverkets beslut. Nu avslår förvaltningsrätten överklagandet.

Samverkan med vården ger högre patientsäkerhet

den 22 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Som tillsynande myndighet för medicintekniska produkter är Läkemedelsverket beroende av rapporter från vård och tillverkare om negativa händelser och tillbud. En god samverkan leder i slutändan till en högre patientsäkerhet när felaktiga produkter kan åtgärdas eller tas bort från marknaden.

Frankrike manar till försiktighet med bröstimplantat

den 22 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

I sällsynta fall kan det finnas en ökad risk för cancer kopplat till bröstimplantat. Med anledning av en fördjupad granskning och i samband med en kallelse till expertmöte i ämnet uppmanar den franska myndigheten ANSM till försiktighet vid användning av bröstimplantat under tiden som utredningen pågår. Läkemedelsverket har kännedom om ett fåtal fall med cancer relaterad till bröstimplantat i Sverige och följer utvecklingen noga.

Begränsning i användning av kinoloner och fluorokinoloner

den 21 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA:s kommitté för humanläkemedel, CHMP, stöder tidigare rekommendationer om begränsningar i användningen av antibiotika med kinoloner och fluorokinoloner.

Stor efterfrågan på influensavaccin ger restnotering

den 20 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Under måndag 19:e november restnoterades ett av årets influensavaccin Vaxigrip Tetra. Restnoteringen beror på en oväntat hög efterfrågan. Även det andra vaccinet som upphandlats, Influvac Tetra, kan komma att stå inför en restnotering inom kort.

Läkemedelsverket avslår rikslicensansökan

den 12 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Cefotaxim AB Unimedic Vial Mate, Cefuroxim AB Unimedic Vial Mate, Cloxacillin AB Unimedic Vial Mate och Piperacillin/Tazobaktam AB Unimedic Vial Mate.

Läkemedelsverket följer upp apotekens returrätt

den 8 november 2018, [FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att under tre år 2019-2021 följa apotekens rätt till retur av receptbelagda läkemedel. Uppföljningsarbetet kommer att rapporteras till Socialdepartementet.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2018)

den 5 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2018.

10 nya ämnen blir narkotika

den 5 november 2018, []

Den 12 november 2018 träder beslut om narkotikaklassning av 10 nya ämnen ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden vid längre tids användning av hydroklortiazid

den 1 november 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nya studier pekar på att det kan finnas en ökad risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden hos patienter som behandlas med hydroklortiazid under längre tid. Läkemedelsverket uppmanar sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma på hudförändringar och se över behandlingen av patienter som har haft hudcancer.

Förteckning över livsmedel uppdaterad

den 30 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 1 december 2018.

Bred samverkan viktig för ökad kunskap om barn och läkemedel

den 29 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Uppdaterade behandlingsrekommendationer, digitalt informationsmaterial till vårdnadshavare och samverkansmöten är några av de insatser som gjorts under året för att främja säker och effektiv användning av läkemedel till barn. Kommande år planeras exempelvis ett förberedande arbete för att se hur myndigheten kan stärka barns och ungdomars kunskap om läkemedel.

Ny behandlingsrekommendation för hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt

den 26 oktober 2018, []

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation ger bland annat råd om hur tidig läkemedelsbehandling kan fördröja utvecklingen av klinisk sjukdom hos hundar med asymtomatisk hjärtsjukdom. Ett nytt avsnitt handlar om hur hundar och katter med akut hjärtsvikt behandlas på ett strukturerat sätt när de omhändertas på klinik.

Stora mängder av läkemedel har beslagtagits

den 23 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Över 190 myndigheter från sammanlagt 90 länder deltog i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel, Pangea. Cirka 10 miljoner tabletter, kapslar och ampuller har tagits i beslag och över 3670 webbsidor har stängts ner. I Sverige har bland annat lugnande läkemedel, potenshöjande läkemedel, dopningsmedel och antibiotika beslagtagits och 175 webbsidor har stängts ner.

Systemstopp för licenser fredag 26 oktober

den 23 oktober 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Systemuppdateringar gör att Läkemedelsverket inte kan hantera licensansökningar fredagen den 26 oktober.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies