Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (februari 2012)

den 24 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i februari 2012.

Nytt nummer - Information från Läkemedelsverket nr 1, 2012

den 23 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Årets första nummer av Läkemedelsverkets tidning innehåller bland annat artiklar om olagliga läkemedel, läkemedel till barn, medicinska programvaror och monografier för Edurant, Sativex och Procox.

Förslag på riktlinjer för säkerhetsövervakning av läkemedel

den 22 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

I arbetet med den nya lagstiftningen för säkerhetsövervakning av läkemedel som föreslås träda ikraft i juli 2012 har riktlinjer för god vigilans praxis (GVP) utarbetats.

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2011

den 22 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har igår lämnat sin årsredovisning för 2011 till regeringen. Verksamheten har under 2011 främst präglats av nya regeringsuppdrag, ett fortsatt framgångsrikt arbete inom EU och ett allt mer utvidgat arbete på den nationella arenan.

Trasylol (aprotinin) rekommenderas åter få marknadsföras

den 21 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderar efter utredning att läkemedel som innehåller aprotinin åter får marknadsföras i Europa.

Interaktioner mellan boceprevir (Victrelis) och tre HIV-läkemedel

den 21 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En nyligen rapporterad studie har visat interaktion mellan boceprevir och atazanavir, darunavir och lopinavir. Produktinformationen för boceprevir kommer nu att uppdateras.

Läkemedel tillverkade vid Ben Venue Laboratories

den 20 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) har gjort en utvärdering av ytterligare läkemedel som tillverkas vid Ben Venue Laboratories (BVL) i Ohio, USA, på grund av tidigare påvisade brister i tillverkningens kvalitetssystem. CHMP rekommenderar nu att Angiox, Busilvex, Mepact, Vidaza, Vistide, Velcade, Ecalta, Soliris, Torisel och Cayston förskrivs som tidigare, eftersom alternativa tillverkare eller beredningsformer finns tillgängliga. Utvärderingen av Caelyx och Ceplene kommer att presenteras inom kort.

Nyttan överväger riskerna för läkemedel som innehåller orlistat (Alli och Xenical)

den 20 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nyttan överväger riskerna för viktminskningspreparat som innehåller orlistat vid behandling av patienter med ett BMI på 28 kg/m2 eller mer. Det visar utredningen som den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) nu avslutat. Utredningen inleddes med anledning av ett mindre antal rapporter om allvarliga leverbiverkningar.

Nya rekommendationer för läkemedel som innehåller aliskiren

den 20 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har nu avslutat en genomgång av läkemedel som innehåller aliskiren och rekommenderar att dessa läkemedel inte skall användas av patienter med diabetes eller måttligt till allvarligt försämrad njurfunktion som samtidigt använder läkemedel som innehåller angiotensin converting enzymhämmare (ACE-hämmare) eller angiotensinreceptorblockerare (ARB).

Tillfälligt försäljningstillstånd för Rimactan 300 mg kapsel

den 17 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har utfärdat ett tillfälligt försäljningstillstånd för Rimactan kapsel 300 mg, med märkning och bipacksedel på danska eftersom Rimactan (rifampicin) tabletter 450 mg och 600 mg inom kort inte kommer att kunna tillhandahållas. Rimactan kapsel 150 mg finns fortfarande tillgängligt.

Utredning av PIP-implantat kommer att ta tid

den 3 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

EU-kommissionens vetenskapliga kommitté (SCENIHR) publicerade igår sin första rapport om kartläggning och bedömning av silikonfyllda bröstimplantat tillverkade av Poly Implant Prothèse (PIP). Rapporten föranleder ingen ändring av Läkemedelsverket och Socialstyrelsens tidigare rekommendation.

Ny EU-lagstiftning för övervakning av läkemedelssäkerhet

den 3 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En ny Europeisk lagstiftning för övervakning av läkemedelssäkerhet ska vara införd i alla EU-länder i juli 2012. Ett omfattande arbete pågår nu i medlemsländerna och vid det europeiska läkemedelsverket (EMA) med att ta fram de riktlinjer som behövs för att underlätta processen och det fortsatta säkerhetsarbetet.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (januari 2012)

den 3 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i januari 2012.

Ny föreskrift om kliniska läkemedelsprövningar på människor

den 1 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 februari 2012 träder Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska prövningar på människor i kraft.

Läkemedelsverket samordnar forskning kring vaccinsäkerhet och narkolepsi

den 1 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har tidigare informerat om resultaten i de studier som genomförts i Sverige för att bedöma säkerheten av pandemivaccinet Pandemrix. För att försöka få en förklaring till det samband man noterat mellan narkolepsi och vaccination med Pandemrix har Läkemedelsverket tagit initiativ till att ytterligare forskning genomförs. Studierna, som utförs både i egen regi och av externa forskare, samordnas av Läkemedelsverket och beräknas pågå under år 2012.

Licensansökan för Protovit ej nödvändig

den 30 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Multivitaminpreparatet Protovit klassificeras inte som ett läkemedel av Läkemedelsverket och därmed finns det inget lagligt stöd för att fortsätta att bevilja licens för denna produkt.

Gilenya – utökad övervakning av hjärtrytm och blodtryck vid nyinsättning

den 20 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna (EMA) rekommenderar utökad övervakning av hjärtrytm och blodtryck hos patienter som får första dosen av MS-läkemedlet Gilenya (fingolimod). En förnyad utvärdering av nyttan i förhållande till riskerna vid behandling med Gilenya har också inletts.

Kontaktlinser återkallas

den 19 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Tillverkaren CooperVision Manufacturing har återkallat vissa serier av kontaktlinserna Avaira Sphere. Linserna säljs med namnen Eye Q All Day, Enfilcon DK 100 Aspeheric, My Vision Monthly och Options Evolve. Användare av de berörda linsmärkena uppmanas att kontakta det försäljningsställe där man har inhandlat linserna.

Ett programmeringsfel i scootern Minicrosser M1

den 17 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Scootrar (hjälpmedel) av märket Minicrosser M1 tillverkade före 14/12 2010 har ett programmeringsfel som medför en risk för felfunktion. Mini Crosser A/S tillverkar produkten och Minicrosser AB har ansvaret för att åtgärda problemet i alla produkter. Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare om att alla produkter ännu inte har blivit åtgärdade och att de ska vara uppmärksamma för eventuella felfunktioner.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (december 2011)

den 17 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i december 2011.

Beslagtagna potensmedel håller låg kvalitet

den 13 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Laboratorieanalyser av en rad potensmedel visar på både odeklarerat innehåll och mycket varierande halter av läkemedelssubstanser i produkterna. En produkt innehöll den giftiga substansen stryknin. Produkterna är en del av det som beslagstogs i Sverige under operation Pangea IV där tull, polis och Läkemedelsverket samverkade.

Marknadsförbud utfärdat för infusionsseten Manyfill och Secufill

den 13 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har fattat beslut om marknadsförbud för kopplingsstycket Secufill och infusionssetet Manyfill som båda används vid kontraströntgen. Produktinformation och bruksanvisning är så bristfällig och missvisande att patientsäkerheten allvarligt kan äventyras. Läkemedelsverket understryker vikten av att allvarliga brister med alla typer av medicintekniska produkter och deras bruksanvisningar rapporteras till myndigheten.

Samband bekräftat mellan SSRI-behandling och ökad risk för högt blodtryck i lungorna hos nyfödda

den 13 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

En ny nordisk studie omfattande 11 000 barn bekräftar tidigare studieresultat att behandling av kvinnor med depression med SSRI-läkemedel i senare delen av graviditeten kan leda till ökad risk att föda barn som drabbas av högt blodtryck i lungornas blodkärl.

Suscard kan inte tillhandahållas det närmaste året

den 12 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har fått information från läkemedelsföretaget Biophausia att Suscard buckaltabletter inte kommer att tillhandahållas under en längre tidsperiod (ca ett år) på grund av tillverkningsproblem.

EU-uppföljning om läkemedelseffekter i klinisk vardag

den 10 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen genomfört en studie av hur data från nätverk av kliniker inom EU kan användas för att värdera läkemedels effekter i klinisk användning. Studien har fokuserat på nätverkens organisation och det arbetssätt som använts vid insamling av data.

Utredningen av PIP-implantaten fortgår – tidigare rekommendationer gäller

den 5 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket samarbetar just nu med andra europeiska länder med att samla in information och utreda riskerna med PIP-implantaten. Läkemedelsverkets bedömning är att det inte föreligger någon akut hälsofara för dem som bär implantaten. Det rådande kunskapsläget föranleder inte någon ändring av de tidigare rekommendationerna men värdering av ny information sker fortlöpande.

Många kan tänka sig att köpa olagliga läkemedel trots kända risker

den 4 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Många kan tänka sig att köpa läkemedel via andra kanaler än godkända internetapotek visar en ny studie som Läkemedelsverket gjort. Det medför stora hälsorisker då utbudet av olagliga läkemedel är stort. Det är omöjligt för en konsument att avgöra vad man egentligen får och vad medicinerna innehåller.

Utredning av läkemedel mot högt blodtryck med aliskiren

den 27 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté (CHMP) har inlett en utredning av nyttan och riskerna med läkemedel som innehåller aliskiren. Utredningen föranleds av att en studie har avbrutits på grund av att preliminära data visar ökad risk för allvarliga biverkningar.

Ingen förhöjd cancerrisk för kvinnor med PIP-implantat enligt fransk myndighet

den 23 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den franska tillsynsmyndigheten AFFSAPS har idag meddelat att det inte finns något påvisat orsakssamband mellan de inrapporterade cancerfallen och PIP-implantaten. De tidigare rekommendationerna från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket gäller därför fortfarande i Sverige.

Ytterligare registerstudier av Pandemrix planeras under 2012

den 21 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket kommer under 2012 att genomföra en fördjupad registerstudie för att följa upp viktiga säkerhetsaspekter kring vaccinet Pandemrix.

Marknadsförbud utfärdat för infusionspumpen Accufuser EasyBolus

den 21 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har fattat ett beslut om marknadsförbud för den elastomeriska infusionspumpen Accufuser EasyBolus. Beslutet innebär ett förbud mot att tillhandahålla och sätta produkten på marknaden i Sverige. Tillverkare är Woo Young Medical Co, Ltd i Sydkorea.

Följ arbetet med den nationella läkemedelsstrategin

den 21 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen, SKL och en rad andra aktörer har tagit fram den nationella läkemedelsstrategin för att samla arbetet med viktiga förbättringsområden på läkemedelsområdet. Läkemedelsverket har fått i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med genomförandet och berättar löpande om uppdraget.

Ändring av föreskrifter om förskrivning av vissa livsmedel försenad

den 21 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Uppdateringen av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har försenats och beräknas kunna träda ikraft under januari 2012.

Albunorm innehåller betaglukaner i vissa tillverkningssatser

den 21 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Betaglukaner från cellulosafilter har påvisats i tester på Albunorm (albumin). De påvisade halterna är låga och baserat på tillgängliga data bedömer Läkemedelsverket att läkemedlet kan användas inom godkänd indikation då säkerhetsmarginalen är betryggande.

Tidigare rekommendation för PIP bröstimplantat gäller tills vidare

den 20 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

En expertgrupp i Frankrike utreder ett samband mellan P.I.P. bröstimplantat och åtta fall där kvinnor med implantat har fått tumörer. Läkemedelsverket utfärdade ett förbud att sälja och marknadsföra bröstimplantaten den 31 mars 2010. I väntan på ny information gäller de tidigare rekommendationerna.

Läkemedelsverket tecknar samarbetsavtal med Kina

den 20 december 2011, [ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har tecknat ett samarbetsavtal med sin systermyndighet i Kina - State Food and Drug Administration (SFDA). Målet är att öka kunskapsutbytet mellan myndigheterna på flera olika områden, till exempel läkemedelsanvändning, hållbar utveckling, olagliga läkemedel och traditionell kinesisk medicin.

Somatropin - positiv nytta-riskbalans

den 16 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté (CHMP) konstaterar att nyttan överväger riskerna vid användning av läkemedel som innehåller somatropin. Godkänd indikation och dosering bör följas strikt och de varningar och försiktighet som anges bör noga beaktas.

Vistide – indragning av ytterligare produkt från Ben Venue Laboratories

den 14 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Som försiktighetsåtgärd dras nu återstående satser av Vistide (cidofovir) från Ben Venue Laboratories (BVL) i Ohio, USA in. Indragningen av Vistide ska inte påverka tillgången till läkemedlet då det finns tillverkningssatser från andra tillverkare att tillgå.

Många brister hos försäljningsställen för receptfria läkemedel

den 13 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket genomförde under 2011 en riktad tillsynsinsats med fokus på exponering, förvaring och skyltning. Ett fåtal försäljningsställen klarade sig utan anmärkning.

Ändrad rekommendation för läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion

den 7 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) tog 1999 fram de första rekommendationerna för farmakologisk behandling av hepatit C-virus (HCV)-infektion. Efter den senaste uppdateringen år 2008 har två direktverkande antivirala läkemedel mot HCV, boceprevir och telaprevir, tillkommit för behandling av infektion med genotyp 1.

Visco Supreme återkallad i Danmark

den 6 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En viskoelastisk lösning, Visco Supreme, tillverkad av CLR Medicals International har återkallats i Danmark. Produkten används vid starrkirurgi. Enligt den nu tillgängliga informationen bör inga av de berörda produkterna finnas på den svenska marknaden, men eftersom Visco Supreme marknadsförs även via Internet kan det inte uteslutas att produkten återfinns i Sverige. I eventuella förekommande fall av komplikationer ska dessa anmälas till Läkemedelsverket.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (november 2011)

den 2 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i november 2011.

Bencement från humanvävnad omfattas nu av läkemedelslagen

den 1 december 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Produkter avsedda för användning på människor som framställts av mänskliga vävnader eller celler (som inte är läkemedel för av­ancerad terapi) har inte tidigare varit reglerad i läkemedelslagen eller Läkemedelsverkets föreskrifter, något som nu ändras då föreskriften om tillämpning av läkemedelslagen på vissa varor träder ikraft.

Marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten är inte tillåten

den 25 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har tidigare i år förbjudit Boehringer Ingelheim AB att marknadsföra den receptbelagda produkten Pradaxa till allmänheten. Marknadsföringen bestod av ett pressmeddelande som publicerades på internet och som riktade sig till journalister. Ärendet har uppmärksammats i media sedan en tid tillbaka.

Escitalopram – sänkt maxdos för äldre rekommenderas

den 24 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Escitalopram kan påverka hjärtrytmen. Ny rekommenderad maxdos för escitalopram till äldre patienter är 10 mg per dygn.

Stopp för tillverkare i USA kan ge brist på läkemedel

den 24 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Tillverkningen vid ett läkemedelslaboratorium i USA har avbrutits på grund av kvalitetsbrister som hittats vid inspektioner utförda av FDA och EMA. Avbrottet berör ett flertal läkemedel som säljs globalt. För den svenska sjukvården medför detta främst en risk för större bristsituation för cancerläkemedlet Caelyx.

HIV-läkemedel med förfalskade förpackningar indragna

den 21 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Två HIV-läkemedel där vissa förpackningar förfalskats drogs in under torsdagen förra veckan. Laboratorieanalyser har visat att innehållet är originaltabletter, och någon risk för patienterna bedöms inte finnas i nuläget.

Vägledning för tandtekniska arbeten färdig

den 7 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har under de senaste åren kunnat konstatera att det finns brister i kunskapen om det medicintekniska regelverket inom området tandteknik. Många regler efterlevs inte – till exempel tillverkarens ansvar - och patientens säkerhet riskerar att hotas. Nu finns en vägledning som ska vara till hjälp för tolkning och tillämpning av reglerna.

Hjul kan lossna på Rollator Etac Ono

den 7 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har fått information om att hjul på rollatorer av märket Etac Ono kan lossna vid användning. Tillverkaren Etac Supply Center AB bedömer att antalet felaktiga produkter på marknaden är relativt liten. Läkemedelsverket vill dock uppmärksamma både vården och användare om att alla rollatorer Etac Ono ska inspekteras i enlighet med tillverkarens information.

Ändringar i regelverket för medicinteknik

den 3 november 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 november 2011 träder ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 (generella medicintekniska produkter), LVFS 2001:5 (aktiva medicintekniska produkter för implantation) samt LVFS 2001:7 (produkter för in vitro diagnostik) i kraft. Genom de införda ändringarna förtydligas tillverkarens rapporteringsskyldighet av olyckor och tillbud med medicintekniska produkter.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies