Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Q-Med upphör med Macrolane för behandling av bröst

den 18 april 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Tillverkaren Q-med har beslutat att Macrolane inte ska användas för behandling av bröst. Orsaken är att produkten försvårar och ibland omöjliggör tolkningen av mammografibilderna. Läkemedelsverkets rapport visar också att produkten i en del fall orsakat knölar som lett till onödig utredning och oro.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 13 april 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

I nr 2/2012 av LVs tidning kan du bl.a. läsa om nya läkemedelsrekommendationer vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Cosmegen avregistreras den 31 maj

den 13 april 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Cancerläkemedlet Cosmegen (actinomycin D) kommer att avregistreras 31 maj. Orsaken till avregistreringen uppges vara vikande försäljningssiffror.

Vissa serier av bantningsmedlet Allévo Weight Loss har återkallats

den 13 april 2012, [ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Fiberkapslar Allévo Weight Loss har återkallats av tillverkaren Cederroth AB. Återkallandet sker på grund av att förpackningar i vissa tillverkningsserier saknar bruksanvisningar. Produktens bruksanvisning är mycket viktig för att undvika komplikationer, bland annat ska kapslar intas med mycket vatten för att undvika kvävningsrisk.

Varning för produkterna ”Viamax Pure Power” och ”Powertabs”

den 12 april 2012, [ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket varnar för användning av produkterna "Viamax Pure Power" och "Powertabs" som vid laboratorieanalyser visat sig innehålla en variant av läkemedelssubstansen sildenafil, som ingår i Viagra.

Ny rekommendation för behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

den 4 april 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för sjukdomarna Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC). Läkemedelsverket har i samverkan med nationella experter tagit fram en rekommendation för läkemedelsbehandling.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (mars 2012)

den 30 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i mars 2012.

Ny vägledning för fristående programvaror

den 29 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

EU-kommissionen har antagit en vägledning för tillverkare av fristående programvara som bland annat beskriver kriterier för om en produkt ska anses som en medicinteknisk produkt eller inte, och därmed CE-märkas. Läkemedelsverket har tagit fram ett dokument som ger en introduktion till vägledningen. Dessutom har arbetet nu påbörjats med uppdatering av det svenska förslaget till vägledning som togs fram 2009.

Kartläggning av läkemedelsbehandling av barn på sjukhus

den 20 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsbehandlingen av barn på sjukhus bygger idag på mångårig såväl nationell som internationell erfarenhet. En ny studie visar att hälften av de läkemedel som ordineras till barn i svensk sjukhusvård inte har undersökts i kliniska prövningar. Det är därför önskvärt med fler studier på barn och att läkemedel utvecklas som är särskilt anpassade till barn.

Tillverkningen av Caelyx och Ceplene flyttas

den 20 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderar att tillverkningen av läkemedlen Caelyx och Ceplene flyttas från Ben Venue Laboratories (BVL) till en annan tillverkningsenhet, men att läkemedlen fortsätter tillverkas vid BVL tills en alternativ tillverkare har godkänts.

Kampanj för att återlämna överblivna läkemedel

den 19 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Idag startar en kampanj för att få patienter att återlämna överblivna läkemedel till apoteken. Kampanjen är en del av ett projekt i den nationella läkemedelsstrategin som syftar till att minska kassationen av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändning.

Nya kontraindikationer och uppdaterad varning för Protelos

den 19 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Protelos rekommenderas inte längre för patienter som är immobiliserade eller som har eller har haft blodpropp. Varningen angående allvarliga hudbiverkningar uppdateras.

Läkemedelsverkets position avseende Lucentis och Avastin

den 16 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Lucentis är ett läkemedel godkänt för behandling av ögonsjukdomar. För dessa har en adekvat effekt- och säkerhetsprofil visats. Vad gäller off-labelanvändning av Avastin för ögonbruk är kunskapsläget avseende effekt och säkerhet långt ifrån tillfredsställande.

Läckageproblem med Physioneal Clear-Flex peritonealdialysvätska

den 15 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har fått många rapporter om läckande påsar av typen Physioneal Clear-Flex peritonealdialysvätska, 5-literspåsar. Det är viktigt att patienter och sjukvårdspersonal noga kontrollera dialyspåsarna innan de används. Läckande påsar ska inte användas.

Fel i larmöverföring från patientmonitorer

den 13 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Philips Healthcare har meddelat att larmfunktionen mellan IntelliVue-patientmonitorer och den centrala övervakningsenheten kan utebli. Tillverkaren understryker att hälso- och sjukvårdspersonalen inte enbart ska förlita sig på larmfunktionen på den centrala övervakningsenheten förrän berörda monitorer har åtgärdats. Läkemedelsverket uppmanar alla användare av produkterna att anmäla eventuella tillbud till myndigheten.

Ändrad rutin för hantering av RMS-förfrågningar i DCP

den 12 mars 2012, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket deltar aktivt som referensland (RMS) i den decentrala proceduren (DCP) och har sedan starten mottagit ett stort antal förfrågningar om att agera RMS.

Läkemedel med tramadol är narkotika

den 9 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den 15 mars börjar nya regler för tramadol att gälla. De innebär till exempel att privatpersoner inte får köpa läkemedel med tramadol från andra länder och föra in dessa med post till Sverige.

Tillfällig brist på Macrodex och Plasmodex

den 8 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Tillverkaren av dessa produkter har meddelat att brist på produkterna kommer att uppstå under loppet av mars månad. Skälet till bristen uppges vara ett pågående byte av påsmaterial.

Ingen brist på Vfend (vorikonazol) infusionslösning och tabletter

den 8 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Tillverkaren av svampmedlet Vfend har inkommit med ny information rörande tillgången på läkemedlet.

Ny blankett för förskrivning av livsmedel

den 8 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har tagit fram en ny livsmedelsanvisning för förskrivning av speciallivsmedel till barn under 16 år. På den nya blanketten finns utrymme för förskrivning av tre produkter och upp till tre smakvarianter kan anges per produkt.

Befarad brist på Ery-Max mixtur

den 8 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Tillverkaren av Ery-Max befarar brist av den orala suspensionen inom några veckor. Skälet anges vara brist på råvara i förening med ökad försäljning. Detta är numera det enda erytromycinpreparat i flytande beredningsform som finns godkänt i Sverige.

Befarad brist på Vfend (vorikonazol) infusionslösning samt tabletter

den 8 mars 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Tillverkaren av Vfend befarar brist på pulver till infusionsvätska samt Vfend tabletter från och med början på mars på grund av är tillverkningsproblem. Vfend är godkänt för behandling av flera svåra svampinfektioner.

Suturmodul återkallas efter allvarliga komplikationer

den 28 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tillverkaren Covidien (tidigare US Surgical, Tyco Healthcare Group LP) har återkallat Duet TRS Loading Units som används vid suturering av vävnader. Återkallandet berör thoraxkirurgiska verksamheter och sker på grund av att ett flertal allvarliga skadefall och dödsfall har inträffat när produkten har använts. Inga rapporter om komplikationer har rapporterats i Sverige.

Odeklarerade konserveringsmedel i var tionde hudkräm

den 27 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har kontrollerat 74 hudkrämer som sålts på den svenska marknaden. Laboratorieanalyserna visade att en av tio kontrollerade produkter innehåller konserveringsmedel som inte deklarerats, men få produkter har brister vad gäller mikrobiologisk kvalitet.

Elektroniska besked om läkemedelsgodkännanden

den 24 februari 2012, [FÖRETAG]

Den 1 mars ändrar Läkemedelsverket rutinen för de ärenden som behandlas på ”beredning inför godkännanden” (BIG).

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (februari 2012)

den 24 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i februari 2012.

Nytt nummer - Information från Läkemedelsverket nr 1, 2012

den 23 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Årets första nummer av Läkemedelsverkets tidning innehåller bland annat artiklar om olagliga läkemedel, läkemedel till barn, medicinska programvaror och monografier för Edurant, Sativex och Procox.

Förslag på riktlinjer för säkerhetsövervakning av läkemedel

den 22 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

I arbetet med den nya lagstiftningen för säkerhetsövervakning av läkemedel som föreslås träda ikraft i juli 2012 har riktlinjer för god vigilans praxis (GVP) utarbetats.

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2011

den 22 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har igår lämnat sin årsredovisning för 2011 till regeringen. Verksamheten har under 2011 främst präglats av nya regeringsuppdrag, ett fortsatt framgångsrikt arbete inom EU och ett allt mer utvidgat arbete på den nationella arenan.

Trasylol (aprotinin) rekommenderas åter få marknadsföras

den 21 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderar efter utredning att läkemedel som innehåller aprotinin åter får marknadsföras i Europa.

Interaktioner mellan boceprevir (Victrelis) och tre HIV-läkemedel

den 21 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En nyligen rapporterad studie har visat interaktion mellan boceprevir och atazanavir, darunavir och lopinavir. Produktinformationen för boceprevir kommer nu att uppdateras.

Läkemedel tillverkade vid Ben Venue Laboratories

den 20 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) har gjort en utvärdering av ytterligare läkemedel som tillverkas vid Ben Venue Laboratories (BVL) i Ohio, USA, på grund av tidigare påvisade brister i tillverkningens kvalitetssystem. CHMP rekommenderar nu att Angiox, Busilvex, Mepact, Vidaza, Vistide, Velcade, Ecalta, Soliris, Torisel och Cayston förskrivs som tidigare, eftersom alternativa tillverkare eller beredningsformer finns tillgängliga. Utvärderingen av Caelyx och Ceplene kommer att presenteras inom kort.

Nyttan överväger riskerna för läkemedel som innehåller orlistat (Alli och Xenical)

den 20 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nyttan överväger riskerna för viktminskningspreparat som innehåller orlistat vid behandling av patienter med ett BMI på 28 kg/m2 eller mer. Det visar utredningen som den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) nu avslutat. Utredningen inleddes med anledning av ett mindre antal rapporter om allvarliga leverbiverkningar.

Nya rekommendationer för läkemedel som innehåller aliskiren

den 20 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har nu avslutat en genomgång av läkemedel som innehåller aliskiren och rekommenderar att dessa läkemedel inte skall användas av patienter med diabetes eller måttligt till allvarligt försämrad njurfunktion som samtidigt använder läkemedel som innehåller angiotensin converting enzymhämmare (ACE-hämmare) eller angiotensinreceptorblockerare (ARB).

Tillfälligt försäljningstillstånd för Rimactan 300 mg kapsel

den 17 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har utfärdat ett tillfälligt försäljningstillstånd för Rimactan kapsel 300 mg, med märkning och bipacksedel på danska eftersom Rimactan (rifampicin) tabletter 450 mg och 600 mg inom kort inte kommer att kunna tillhandahållas. Rimactan kapsel 150 mg finns fortfarande tillgängligt.

Utredning av PIP-implantat kommer att ta tid

den 3 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

EU-kommissionens vetenskapliga kommitté (SCENIHR) publicerade igår sin första rapport om kartläggning och bedömning av silikonfyllda bröstimplantat tillverkade av Poly Implant Prothèse (PIP). Rapporten föranleder ingen ändring av Läkemedelsverket och Socialstyrelsens tidigare rekommendation.

Ny EU-lagstiftning för övervakning av läkemedelssäkerhet

den 3 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En ny Europeisk lagstiftning för övervakning av läkemedelssäkerhet ska vara införd i alla EU-länder i juli 2012. Ett omfattande arbete pågår nu i medlemsländerna och vid det europeiska läkemedelsverket (EMA) med att ta fram de riktlinjer som behövs för att underlätta processen och det fortsatta säkerhetsarbetet.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (januari 2012)

den 3 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i januari 2012.

Ny föreskrift om kliniska läkemedelsprövningar på människor

den 1 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 februari 2012 träder Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska prövningar på människor i kraft.

Läkemedelsverket samordnar forskning kring vaccinsäkerhet och narkolepsi

den 1 februari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har tidigare informerat om resultaten i de studier som genomförts i Sverige för att bedöma säkerheten av pandemivaccinet Pandemrix. För att försöka få en förklaring till det samband man noterat mellan narkolepsi och vaccination med Pandemrix har Läkemedelsverket tagit initiativ till att ytterligare forskning genomförs. Studierna, som utförs både i egen regi och av externa forskare, samordnas av Läkemedelsverket och beräknas pågå under år 2012.

Licensansökan för Protovit ej nödvändig

den 30 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Multivitaminpreparatet Protovit klassificeras inte som ett läkemedel av Läkemedelsverket och därmed finns det inget lagligt stöd för att fortsätta att bevilja licens för denna produkt.

Gilenya – utökad övervakning av hjärtrytm och blodtryck vid nyinsättning

den 20 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna (EMA) rekommenderar utökad övervakning av hjärtrytm och blodtryck hos patienter som får första dosen av MS-läkemedlet Gilenya (fingolimod). En förnyad utvärdering av nyttan i förhållande till riskerna vid behandling med Gilenya har också inletts.

Kontaktlinser återkallas

den 19 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Tillverkaren CooperVision Manufacturing har återkallat vissa serier av kontaktlinserna Avaira Sphere. Linserna säljs med namnen Eye Q All Day, Enfilcon DK 100 Aspeheric, My Vision Monthly och Options Evolve. Användare av de berörda linsmärkena uppmanas att kontakta det försäljningsställe där man har inhandlat linserna.

Ett programmeringsfel i scootern Minicrosser M1

den 17 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Scootrar (hjälpmedel) av märket Minicrosser M1 tillverkade före 14/12 2010 har ett programmeringsfel som medför en risk för felfunktion. Mini Crosser A/S tillverkar produkten och Minicrosser AB har ansvaret för att åtgärda problemet i alla produkter. Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare om att alla produkter ännu inte har blivit åtgärdade och att de ska vara uppmärksamma för eventuella felfunktioner.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (december 2011)

den 17 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i december 2011.

Beslagtagna potensmedel håller låg kvalitet

den 13 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Laboratorieanalyser av en rad potensmedel visar på både odeklarerat innehåll och mycket varierande halter av läkemedelssubstanser i produkterna. En produkt innehöll den giftiga substansen stryknin. Produkterna är en del av det som beslagstogs i Sverige under operation Pangea IV där tull, polis och Läkemedelsverket samverkade.

Marknadsförbud utfärdat för infusionsseten Manyfill och Secufill

den 13 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har fattat beslut om marknadsförbud för kopplingsstycket Secufill och infusionssetet Manyfill som båda används vid kontraströntgen. Produktinformation och bruksanvisning är så bristfällig och missvisande att patientsäkerheten allvarligt kan äventyras. Läkemedelsverket understryker vikten av att allvarliga brister med alla typer av medicintekniska produkter och deras bruksanvisningar rapporteras till myndigheten.

Samband bekräftat mellan SSRI-behandling och ökad risk för högt blodtryck i lungorna hos nyfödda

den 13 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

En ny nordisk studie omfattande 11 000 barn bekräftar tidigare studieresultat att behandling av kvinnor med depression med SSRI-läkemedel i senare delen av graviditeten kan leda till ökad risk att föda barn som drabbas av högt blodtryck i lungornas blodkärl.

Suscard kan inte tillhandahållas det närmaste året

den 12 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har fått information från läkemedelsföretaget Biophausia att Suscard buckaltabletter inte kommer att tillhandahållas under en längre tidsperiod (ca ett år) på grund av tillverkningsproblem.

EU-uppföljning om läkemedelseffekter i klinisk vardag

den 10 januari 2012, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen genomfört en studie av hur data från nätverk av kliniker inom EU kan användas för att värdera läkemedels effekter i klinisk användning. Studien har fokuserat på nätverkens organisation och det arbetssätt som använts vid insamling av data.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies