Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2382

Vitaminhalten i licensläkemedlet Protovit varierar beroende på ursprungsland

den 15 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Multivitaminpreparatet Protovit har visat sig innehålla olika mängd vitamin beroende på vilket land det anskaffas ifrån. Kompositionsskillnaderna bedöms inte innebära några medicinska problem men sjukvården bör vara medveten om skillnaderna. Vid licensansökan bör apoteken i fortsättningen ange varifrån produkten kommer.

Inbjudan till seminarium om tandteknik

den 6 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den 14 oktober anordnar Läkemedelsverket ett seminarium i Uppsala om den nya vägledningen för tillverkning av tandtekniska arbeten.

Injicerbara implantat kan försvåra mammografi

den 6 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Injicerbara implantat som används vid bröstförstoring kan försvåra och till och med omöjliggöra tolkningen av mammografibilder. Läkemedelsverket utreder just nu riskerna tillsammans med en rad experter.

Möt Läkemedelsverket på Apoteksmässan i Kista

den 5 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

På Apoteksmässan i Kista den 7-8 september har du möjlighet att både lyssna på och träffa Läkemedelsverket för att lära dig mer om läkemedel, kosmetika och medicinteknik samt ställa frågor direkt till experterna.

Läkemedelsverkets delårsrapport visar positivt resultat

den 5 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har under sommaren lämnat en rapport till Socialdepartementet för att redovisa verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning fram till halvårsskiftet.

Åtta nya ämnen narkotikaklassade

den 1 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen har, på förslag av Folkhälsoinstitutet, beslutat (SFS 2011:958) att åtta substanser ska klassas som narkotika från den 1 september.

Tio år med medicinteknik i Uppsala

den 1 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik firar idag tio år inom myndigheten. Den 1 september 2001 flyttades ansvaret för tillsyn av medicintekniska produkter från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket i Uppsala.

Finsk slutrapport bekräftar samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi bland barn och ungdomar

den 1 september 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Slutresultaten från den finska registerstudien bekräftar tidigare presenterade preliminära resultat och resultaten i svenska studier om en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix jämfört med ovaccinerade.

Flerpatientanvändning av slangsystem och sprutor vid kontraströntgen kan innebära risker

den 30 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Ett flertal sjukhus i Sverige tillämpar en metod som innebär att infusionsset och injektorsprutor återanvänds till flera efterföljande patienter vid kontraströntgen. Läkemedelsverket vill uppmärksamma vårdgivare på att det kan finnas risker med den aktuella metoden.

Läkemedelsverket får samordningsansvaret för Nationella läkemedelsstrategin

den 26 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har idag offentliggjort den nationella läkemedelsstrategin som innefattar ett 30-tal föreslagna projekt för att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige. Läkemedelsverket kommer att ansvara för vissa punkter, men får även uppdraget att samordna och följa upp samtliga projekt inom strategin.

Acetylcystein Meda lösning för nebulisator – bristsituation orsakad av kvalitetsproblem

den 25 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

En bristsituation föreligger för Acetylcystein Meda, lösning 200 mg/ml. I den tillverkningssats som finns tillgänglig har små partiklar påvisats i ett fåtal flaskor. Tills nya satser finns att tillgå bör läkemedlet reserveras för behandling vid paracetamolförgiftning.

Läkemedelsverkets kommentar till kinesisk studie av risk för narkolepsi

den 25 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

En kinesisk studie har visat en ökning av antalet fall av narkolepsi efter att HIN1-influensan var som mest aktiv i Pekingområdet, och infektionen i sig har bedömts kunna öka risken för sjukdomen. Studieresultaten motsäger inte slutsatsen från studier i Sverige att det finns ett samband mellan vaccination med Pandemrix och en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar, men pekar på möjligheten att H1N1 influensa skulle kunna vara en samverkande faktor.

Marknadsförbud för digital röntgensensor

den 22 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Beslut om marknadsförbud av digital röntgensensor för dental användning MDX3 från företaget Image Level i Belgien.

Osteriliserade kirurgiska suturer stulna

den 22 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Osteriliserade kirurgiska suterer, tillverkade av Assut Medical Sàrl, har stulits före steriliseringsprocessen. Patienter kan drabbas av infektioner om de osterila suturerna kommer till användning.

Ny utgåva av Förgiftningar – behandlingsanvisningar och antidotlista

den 19 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nu finns en ny utgåva av häftet "Förgiftningar – behandlingsanvisningar och antidotlista". Häftet innehåller ett särtryck ur Läkemedelsbokens kapitel om förgiftningar samt en lista över rekommenderade antidoter.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (juli 2011)

den 16 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i juli 2011.

Caelyx – befarad bristsituation

den 10 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Det kommer troligen uppstå brist på cancerläkemedlet Caelyx (doxorubicinhydroklorid) under hösten på grund av produktionsproblem. Patienter som redan behandlas med läkemedlet bör prioriteras och alternativ behandling övervägas för nya patienter.

Inbjudan till seminarium om tandteknik

den 2 augusti 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 14 oktober anordnar Läkemedelsverket ett seminarium i Uppsala om den nya vägledningen för tillverkning av tandtekniska arbeten.

Vimpat (lakosamid) sirap 15 mg/ml ej tillgängligt från september 2011

den 22 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

På grund av kvalitetsproblem kommer Vimpat sirap 15 mg/ml att återkallas den 15 september 2011. Sjukvården uppmanas kontakta patienter som behandlas med Vimpat sirap 15 mg/ml och ställa över dessa på annat alternativ. Patienter uppmanas att inte avbryta eller ändra sin behandling utan att ha talat med sin läkare.

Nyttan med Champix (vareniklin) överväger riskerna för hjärt- och kärlbiverkningar

den 22 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté (CHMP) bedömer att nyttan med behandling med Champix överväger riskerna trots resultaten från en nyligen publicerad meta-analys av studier som undersökt risken för hjärt- och kärlbiverkningar.

Nya kontraindikationer och varningar för pioglitazon på grund av liten riskökning för urinblåsecancer

den 22 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté (CHMP) konstaterar att läkemedel som innehåller pioglitazon är ett värdefullt behandlingsalternativ för vissa patienter med typ 2 diabetes trots en liten ökad risk för urinblåsecancer.

Nyttan och riskerna med dronedaron (Multaq) under utredning

den 22 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Dronedarone (Multaq) utreds pga av misstänkt ökad risk för hjärt- och kärlbiverkningar. I avvaktan på slutförd utredning uppmanas förskrivare att enbart förskriva läkemedlet till patienter med icke-permanent förmaksflimmer, följa rekommendationerna i produktinformationen och särskilt beakta kontraindikationer och varningar.

Användningen av Pandemrix begränsas i Europa

den 21 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Barn och ungdomar under 20 år bör inte vaccineras med Pandemrix när annat vaccin mot säsongsinfluensa med skydd mot A(H1N1) finns tillgängligt.

Biverkningar av fästinghalsband för hundar ovanliga

den 20 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Under dagen har ett flertal medier rapporterat om en hund som har visat aggressivt beteende och där ett fästinghalsband uppges ha varit en möjlig orsak. Fästinghalsband kan i sällsynta fall kan ge neurologisk påverkan som darrningar och slöhet. Läkemedelsverket känner dock inte till att läkemedlet skulle kunna orsaka aggressivt beteende.

Den kompletta versionen av Läkemedelsboken publicerad

den 14 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den kompletta versionen av LB med samtliga specialkapitel om läkemedelsanvändning och alla kapitel om regelverket inom läkemedelsområdet samt IT-stöd finns nu tillgänglig på www.lakemedelsboken.se.

Produkter felaktigt marknadsförda som medicinteknik

den 14 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Produkterna Angelcare AC300 och AC401 har av svensk återförsäljare felaktigt marknadsförts med syfte att övervaka andning hos spädbarn. Om en produkt marknadsförs som medicinteknik bör man därför som konsument kontrollera att produkten är CE-märkt enligt det medicintekniska regelverket.

Akupunkturnålar Hegu Xeno 0,20x15 mm återkallas

den 13 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket uppmanar användare att omgående ta akupunkturnålar Hegu Xeno 0,20x15 mm ur bruk på grund av risk för att handtaget lossnar från nålen.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (juni 2011)

den 11 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i juni 2011.

Läkemedelsverket varnar för användning av bantningsprodukter inköpta via Internet

den 8 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Substansen sibutramin är vanligt förekommande i olagliga bantningspiller och bantningsdrycker som säljs via Internet. Efter att privatpersoner som mått dåligt kontaktat Läkemedelsverket, har nio produkter analyserats och visat sig innehålla läkemedelssubstansen sibutramin. Läkemedelsverket varnar för användning av produkterna.

Dexacortal tabletter 1,5 mg avregistreras

den 7 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Dexacortal tabletter 1,5 mg avregistreras den 31 oktober 2011. Efter det kan dexametason i tablettform erhållas på licens.

Gemensamma krav på hur adresser anges på medicintekniska produkter inom EU

den 6 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Central Management Committee (CMC) har beslutat hur adresser ska anges på medicintekniska produkter och i tillhörande brukarinformation. Beslutet kommer att tillämpas från 1 september 2012.

Samarbetsavtal med Brasiliens läkemedelsmyndighet klart

den 4 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har tecknat ett samarbetsavtal med den brasilianska läkemedelsmyndigheten, ANVISA. Syftet med avtalet är att öka informations- och erfarenhetsutbyte inom områden som rör en bättre läkemedelsanvändning, hållbar utveckling, antibiotikaresistens, medicinteknik, elektroniska ansökningar samt farmakope- och farmakovigilansarbete.

Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2011.2

den 1 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

En ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2011.2, finns nu på Läkemedelsverkets webbplats. Den nya utgåvan ersätter SLS 2011.1 och gäller från och med den 1 juli 2011.

Rapport från fallinventeringsstudie om Pandemrix och narkolepsi

den 30 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har slutfört en fallinventeringsstudie som stärker belägget från tidigare rapporter om ett samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi hos barn och ungdomar (19 år och yngre).

Läkemedelsverket varnar för användning av den illegala produkten Melanotan II

den 29 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket upprepar sin varning för att använda Melanotan II, även kallad ”barbiedrogen”. Produkten är inte godkänd av Läkemedelsverket och varken effekt eller säkerhet har utvärderats. Bristen på dokumentation gör att man inte vet vilka långtidseffekterna är vid användning av Melanotan II eller vilka biverkningar som riskerar att uppstå.

Odeklarerade läkemedelssubstanser i örtpreparatet Beline Capsules

den 28 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket varnar för att använda produkten Beline Capsules efter att man vid analyser vid verkets laboratorium och vid Laegemiddelstyrelsen i Danmark hittat odeklarerade läkemedelssubstanser i produkten.

Brister i programvara för patientjournalsystemet SYSteam Cross

den 27 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

På grund av felaktigheter i patientjournalsystemet SYSteam Cross kan förskrivares ordination av läkemedel ge felaktig dosering på apoteket. Tillverkaren har tagit fram en uppgraderad programvara som skickats till de vårdgivare som har detta patientjournalsystem.

Ute nu - Information från Läkemedelsverket nr 4

den 22 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Årets fjärde nummer av Information från Läkemedelsverket har nu sänts till prenumeranterna. Tidskriften finns också att läsa på vår webbplats där du även hittar tidigare nummer.

Läkemedelsverket tecknar samarbetsavtal med Brasilien

den 22 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Under veckan är Läkemedelsverkets miljöchef Charlotte Unger och styrelseordförande Mats Larson i Brasilien för att underteckna ett samarbetsavtal med den brasilianska läkemedelsmyndigheten.

Utvärdering av interaktionsmodulerna SFINX och EES

den 17 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har på uppdrag av Socialdepartement genomfört en teoretisk jämförelse av interaktionsmodulerna i EES (Elektroniskt ExpertStöd) och SFINX (Swedish Finnish Interaction X-referencing). Utifrån den information som verket har tagit del av talar valet av interaktionsmodul för SFINX.

Grön tillverkning av läkemedel kan bli verklighet genom svenskt förslag

den 16 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket lämnar idag över en rapport till regeringen om hur EU:s miljökrav vid läkemedelstillverkning kan skärpas. De senaste åren har tillverkningen av läkemedel i lågkostnadsländer som Indien och Kina uppmärksammats på grund av den miljöpåverkan som den medför. Förslaget är det första i sitt slag och skulle bland annat innebära att alla tillverkare – även utanför EU - måste följa reglerna om produkterna säljs inom EU.

Uppdaterad rekommendation för behandling av psoriasis

den 15 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som drabbar 2-3 % av befolkningen. Läkemedelsverket publicerar idag en uppdatering av de rekommendationer för läkemedelsbehandling som togs fram 2006. Bland annat omfattar rekommendationerna en uppdatering om de biologiska läkemedel som används vid svår psoriasis och psoriasisartrit.

Ytterligare örtpreparat spetsade med läkemedelssubstanser

den 14 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar för användning av de potenshöjande ”örtpreparaten” Black Bull och Secret for men. Preparaten har visat sig innehålla höga halter läkemedelssubstanser och ska inte användas av personer som samtidigt tar vissa läkemedel mot kärlkramp, och inte heller vid vissa hjärt- kärlsjukdomar. Försäljningen av Black Bull och Secret for men är olaglig.

Ny föreskrift om sjukhusundantaget – användning av avancerade terapier i sjukvården

den 10 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 juni 2011 började Läkemedelsverkets föreskrifter om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget att gälla, och samtidigt trädde även ändringar i ”vävnadsföreskrifterna” i kraft.

Läkemedel med pioglitazon dras tillbaka i Frankrike i avvaktan på EU-utredning

den 9 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nyttan och riskerna med läkemedel mot diabetes som innehåller pioglitazon utreds sedan mars 2011 inom EU på grund av misstanke om ökad risk för cancer i urinblåsan. I avvaktan på att utredningen slutförts har den franska läkemedelsmyndigheten idag tillfälligt dragit dessa läkemedel från marknaden.

Inrapporterade biverkningar av Pandemrix april-december 2010

den 9 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Vaccinationskampanjen mot den pandemiska influensan avslutades formellt den 31 mars 2010. I maj 2010 publicerade Läkemedelsverket en sammanställning över de biverkningsrapporter som då inkommit, totalt cirka 4 700 fram till den 15 april. Under återstoden av 2010 inkom 184 biverkningsrapporter. 107 av reaktionerna klassades som allvarliga, varav cirka hälften beskrev reaktioner som bedömts som narkolepsi.

Nitromex försvinner från marknaden

den 8 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Lagret av kärlkrampsmedicinen Nitromex kommer inom kort att ta slut då tillverkaren av läkemedlet gått i konkurs. Alla patienter som för närvarande använder Nitromex rekommenderas kontakta sjukvården för att få alternativt läkemedel utskrivet.

Pulmicort inhalationsspray tillverkas inte längre

den 1 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

AstraZeneca har upphört med tillverkningen av Pulmicort (budesonid) inhalationsspray, 100 respektive 200 mikrogram/dos. Skälet är tillverkningsproblem som lett till att alltför många läkemedelssatser kasserats.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (maj 2011)

den 27 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i maj 2011.

Utvärdering av P.I.P. bröstimplantat visar inte på ökad risk för genetisk påverkan

den 24 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket förbjöd i mars 2010 försäljning av bröstimplantat tillverkade av den franske tillverkaren Poly Implant Prothèse. Skälet till förbudet var att produkten inte var identisk med den produkt som utvärderats inför CE-märkningen. Utvärderingen av produkterna är nu klar och någon förhöjd cancerrisk kan inte påvisas.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies