Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2359

Biverkningar av fästinghalsband för hundar ovanliga

den 20 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Under dagen har ett flertal medier rapporterat om en hund som har visat aggressivt beteende och där ett fästinghalsband uppges ha varit en möjlig orsak. Fästinghalsband kan i sällsynta fall kan ge neurologisk påverkan som darrningar och slöhet. Läkemedelsverket känner dock inte till att läkemedlet skulle kunna orsaka aggressivt beteende.

Den kompletta versionen av Läkemedelsboken publicerad

den 14 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den kompletta versionen av LB med samtliga specialkapitel om läkemedelsanvändning och alla kapitel om regelverket inom läkemedelsområdet samt IT-stöd finns nu tillgänglig på www.lakemedelsboken.se.

Produkter felaktigt marknadsförda som medicinteknik

den 14 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Produkterna Angelcare AC300 och AC401 har av svensk återförsäljare felaktigt marknadsförts med syfte att övervaka andning hos spädbarn. Om en produkt marknadsförs som medicinteknik bör man därför som konsument kontrollera att produkten är CE-märkt enligt det medicintekniska regelverket.

Akupunkturnålar Hegu Xeno 0,20x15 mm återkallas

den 13 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket uppmanar användare att omgående ta akupunkturnålar Hegu Xeno 0,20x15 mm ur bruk på grund av risk för att handtaget lossnar från nålen.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (juni 2011)

den 11 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i juni 2011.

Läkemedelsverket varnar för användning av bantningsprodukter inköpta via Internet

den 8 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Substansen sibutramin är vanligt förekommande i olagliga bantningspiller och bantningsdrycker som säljs via Internet. Efter att privatpersoner som mått dåligt kontaktat Läkemedelsverket, har nio produkter analyserats och visat sig innehålla läkemedelssubstansen sibutramin. Läkemedelsverket varnar för användning av produkterna.

Dexacortal tabletter 1,5 mg avregistreras

den 7 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Dexacortal tabletter 1,5 mg avregistreras den 31 oktober 2011. Efter det kan dexametason i tablettform erhållas på licens.

Gemensamma krav på hur adresser anges på medicintekniska produkter inom EU

den 6 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Central Management Committee (CMC) har beslutat hur adresser ska anges på medicintekniska produkter och i tillhörande brukarinformation. Beslutet kommer att tillämpas från 1 september 2012.

Samarbetsavtal med Brasiliens läkemedelsmyndighet klart

den 4 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har tecknat ett samarbetsavtal med den brasilianska läkemedelsmyndigheten, ANVISA. Syftet med avtalet är att öka informations- och erfarenhetsutbyte inom områden som rör en bättre läkemedelsanvändning, hållbar utveckling, antibiotikaresistens, medicinteknik, elektroniska ansökningar samt farmakope- och farmakovigilansarbete.

Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2011.2

den 1 juli 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

En ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2011.2, finns nu på Läkemedelsverkets webbplats. Den nya utgåvan ersätter SLS 2011.1 och gäller från och med den 1 juli 2011.

Rapport från fallinventeringsstudie om Pandemrix och narkolepsi

den 30 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har slutfört en fallinventeringsstudie som stärker belägget från tidigare rapporter om ett samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi hos barn och ungdomar (19 år och yngre).

Läkemedelsverket varnar för användning av den illegala produkten Melanotan II

den 29 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket upprepar sin varning för att använda Melanotan II, även kallad ”barbiedrogen”. Produkten är inte godkänd av Läkemedelsverket och varken effekt eller säkerhet har utvärderats. Bristen på dokumentation gör att man inte vet vilka långtidseffekterna är vid användning av Melanotan II eller vilka biverkningar som riskerar att uppstå.

Odeklarerade läkemedelssubstanser i örtpreparatet Beline Capsules

den 28 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket varnar för att använda produkten Beline Capsules efter att man vid analyser vid verkets laboratorium och vid Laegemiddelstyrelsen i Danmark hittat odeklarerade läkemedelssubstanser i produkten.

Brister i programvara för patientjournalsystemet SYSteam Cross

den 27 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

På grund av felaktigheter i patientjournalsystemet SYSteam Cross kan förskrivares ordination av läkemedel ge felaktig dosering på apoteket. Tillverkaren har tagit fram en uppgraderad programvara som skickats till de vårdgivare som har detta patientjournalsystem.

Ute nu - Information från Läkemedelsverket nr 4

den 22 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Årets fjärde nummer av Information från Läkemedelsverket har nu sänts till prenumeranterna. Tidskriften finns också att läsa på vår webbplats där du även hittar tidigare nummer.

Läkemedelsverket tecknar samarbetsavtal med Brasilien

den 22 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Under veckan är Läkemedelsverkets miljöchef Charlotte Unger och styrelseordförande Mats Larson i Brasilien för att underteckna ett samarbetsavtal med den brasilianska läkemedelsmyndigheten.

Utvärdering av interaktionsmodulerna SFINX och EES

den 17 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har på uppdrag av Socialdepartement genomfört en teoretisk jämförelse av interaktionsmodulerna i EES (Elektroniskt ExpertStöd) och SFINX (Swedish Finnish Interaction X-referencing). Utifrån den information som verket har tagit del av talar valet av interaktionsmodul för SFINX.

Grön tillverkning av läkemedel kan bli verklighet genom svenskt förslag

den 16 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket lämnar idag över en rapport till regeringen om hur EU:s miljökrav vid läkemedelstillverkning kan skärpas. De senaste åren har tillverkningen av läkemedel i lågkostnadsländer som Indien och Kina uppmärksammats på grund av den miljöpåverkan som den medför. Förslaget är det första i sitt slag och skulle bland annat innebära att alla tillverkare – även utanför EU - måste följa reglerna om produkterna säljs inom EU.

Uppdaterad rekommendation för behandling av psoriasis

den 15 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som drabbar 2-3 % av befolkningen. Läkemedelsverket publicerar idag en uppdatering av de rekommendationer för läkemedelsbehandling som togs fram 2006. Bland annat omfattar rekommendationerna en uppdatering om de biologiska läkemedel som används vid svår psoriasis och psoriasisartrit.

Ytterligare örtpreparat spetsade med läkemedelssubstanser

den 14 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar för användning av de potenshöjande ”örtpreparaten” Black Bull och Secret for men. Preparaten har visat sig innehålla höga halter läkemedelssubstanser och ska inte användas av personer som samtidigt tar vissa läkemedel mot kärlkramp, och inte heller vid vissa hjärt- kärlsjukdomar. Försäljningen av Black Bull och Secret for men är olaglig.

Ny föreskrift om sjukhusundantaget – användning av avancerade terapier i sjukvården

den 10 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 juni 2011 började Läkemedelsverkets föreskrifter om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget att gälla, och samtidigt trädde även ändringar i ”vävnadsföreskrifterna” i kraft.

Läkemedel med pioglitazon dras tillbaka i Frankrike i avvaktan på EU-utredning

den 9 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nyttan och riskerna med läkemedel mot diabetes som innehåller pioglitazon utreds sedan mars 2011 inom EU på grund av misstanke om ökad risk för cancer i urinblåsan. I avvaktan på att utredningen slutförts har den franska läkemedelsmyndigheten idag tillfälligt dragit dessa läkemedel från marknaden.

Inrapporterade biverkningar av Pandemrix april-december 2010

den 9 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Vaccinationskampanjen mot den pandemiska influensan avslutades formellt den 31 mars 2010. I maj 2010 publicerade Läkemedelsverket en sammanställning över de biverkningsrapporter som då inkommit, totalt cirka 4 700 fram till den 15 april. Under återstoden av 2010 inkom 184 biverkningsrapporter. 107 av reaktionerna klassades som allvarliga, varav cirka hälften beskrev reaktioner som bedömts som narkolepsi.

Nitromex försvinner från marknaden

den 8 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Lagret av kärlkrampsmedicinen Nitromex kommer inom kort att ta slut då tillverkaren av läkemedlet gått i konkurs. Alla patienter som för närvarande använder Nitromex rekommenderas kontakta sjukvården för att få alternativt läkemedel utskrivet.

Pulmicort inhalationsspray tillverkas inte längre

den 1 juni 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

AstraZeneca har upphört med tillverkningen av Pulmicort (budesonid) inhalationsspray, 100 respektive 200 mikrogram/dos. Skälet är tillverkningsproblem som lett till att alltför många läkemedelssatser kasserats.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (maj 2011)

den 27 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i maj 2011.

Utvärdering av P.I.P. bröstimplantat visar inte på ökad risk för genetisk påverkan

den 24 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket förbjöd i mars 2010 försäljning av bröstimplantat tillverkade av den franske tillverkaren Poly Implant Prothèse. Skälet till förbudet var att produkten inte var identisk med den produkt som utvärderats inför CE-märkningen. Utvärderingen av produkterna är nu klar och någon förhöjd cancerrisk kan inte påvisas.

Familjär adenomatös polypos bör inte behandlas med celecoxib

den 23 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nyttan överväger inte riskerna för biverkningar när celecoxib används vid behandling av familjär adenomatös polypos (FAP) visar ny utredning från den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Ute nu - Information från Läkemedelsverket nr 3

den 19 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Årets tredje nummer av Information från Läkemedelsverket har nu sänts till prenumeranterna. Tidskriften finns också att läsa på vår webbplats där du även hittar tidigare nummer.

Icke sterila medicintekniska produkter stulna - risk för infektion

den 18 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

En leverans av medicintekniska produkter avsedda för endoskopi, urologi och gynekologi från Boston Scientific har blivit stulna på sin väg till steriliseringsanläggningen. Om produkterna används finns risk för infektion.

Förslag till nationellt substansregister överlämnat

den 16 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har slutfört uppdraget från regeringen att analysera och lämna förslag på hur ett nationellt substansregister för läkemedel kan inrättas. En rapport har skickats till Socialdepartementet.

Höga halter sildenafil och tadalafil i örtpreparat

den 13 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har nyligen analyserat och klassificerat produkten Man Potential Gold (MP Gold). Produkten säljs via internet som ett örtpreparat för ”ökad lust”, men innehåller höga halter av läkemedelssubstanserna sildenafil och tadalafil. För personer med hjärt- och kärlsjukdom kan produkten innebära stora risker.

Ny utgåva av Läkemedelsboken

den 13 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Nu finns en ny utgåva av Läkemedelsboken (LB 2011–2012) tillgänglig. Nyheter i denna 18:e utgåva är bland annat mer information om läkemedel för barn, olagliga läkemedel och läkemedelsbehandling av äldre.

Försiktighetsåtgärder betonas i ny bruksanvisning för Peristeen vattenlavemang

den 10 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Tillverkaren Coloplast AB har fått vetskap om incidenter med tarmperforering vid användande av Peristeen vattenlavemang. Incidenterna har inträffat vid införing av rektalkatetern, vilken är en del av vattenlavemangsprodukten.

O-desmetyltramadol narkotikaklassat

den 6 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen har, på förslag av Läkemedelsverket, beslutat (SFS 2011:309) att o-desmetyltramadol ska klassas som narkotika från den 1 maj.

Informationsdag om medicinteknik för tillverkare av klass I-produkter

den 5 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

På grund av stor efterfrågan arrangerar Läkemedelverket den 27 oktober 2011 ytterligare en informationsdag om regelverket för medicinteknik. Informationen riktar sig till företag som tillverkar medicintekniska produkter i klass I. Branschorganisationen för medicinteknik, Swedish Medtech, är medarrangör och ger information om sin verksamhet.

Rekommendationer för behandling med statiner

den 3 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sedan någon dryg vecka tillbaka pågår en debatt i bland annat Dagens Nyheter där för- och nackdelar med statinbehandling diskuterats. Läkemedelsverkets tidigare behandlingsrekommendationer som berör statinbehandling gäller i de allra flesta avseenden fortfarande. Givetvis bör individuella riskbedömningar göras innan behandling startar.

Tydligare varning på hårfärgningsmedel införs 2011

den 2 maj 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Många av de ämnen som används som hårfärgningsämnen kan ge kontaktallergi, därför har de sedan länge haft text som varnar för detta. Denna varning har många konsumenter inte uppmärksammat tillräckligt. Man har därför gemensamt inom EU beslutat att införa regler om tydligare varning på hårfärger.

Klinisk prövning med genetiskt modifierat virus - tillfälle att lämna synpunkter

den 29 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (april 2011)

den 29 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i april 2011.

Octagam åter godkänt – rekommendation från CHMP

den 19 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Octagam återkallades tillfälligt i september på grund av biverkningsrapporter om blodproppsbildning. En utredning visar att förekomst av koagulationsfaktor XIa i läkemedlet var huvudorsaken till blodproppsbildningen. Flera åtgärder har nu vidtagits och CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, rekommenderar att Octagam åter godkänns för försäljning.

Hälso- och sjukvårdens inrapporterade biverkningar 2010

den 19 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården har rapporterat till myndigheten. Under 2010 tog Läkemedelsverket emot 5152 rapporter om biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården.

Högre säkerhet för konsumenten med registrerade homeopatiska läkemedel

den 18 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Efter den 30 april 2011 får endast homeopatiska läkemedel som registrerats hos Läkemedelsverket säljas på den svenska marknaden. Det betyder att alla produkter som finns på marknaden efter den 30 april ska vara granskade och registrerade hos Läkemedelsverket, vilket innebär bättre säkerhet för konsumenten. Homeopatiska produkter som inte är registrerade är därmed olagliga.

Bisfosfonater och atypiska frakturer

den 15 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Atypiska lårbensfrakturer har rapporterats vid behandling med bisfosfonater, främst hos patienter som behandlats under lång tid mot osteoporos.

Bisfosfonater och risk för lårbensfraktur

den 15 april 2011, [ALLMÄNHET]

En ovanlig typ av lårbensfrakturer har i sällsynta fall rapporterats hos patienter som långtidsbehandlats med bisfosfonater mot benskörhet (osteoporos). Smärta eller obehag i låret, ljumsken eller höften kan vara ett tidigt tecken på en möjlig lårbensfraktur.

Inga dispenser från föreskrifter om blodverksamhet efter årsskiftet

den 15 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 april 2010 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter om blodverksamhet i kraft. För att möjliggöra leverans av plasma till läkemedelstillverkning enligt Läkemedelsverkets föreskrift har dispenser beviljats.

Varning om risk för narkolepsi införs i produktinformationen för Pandemrix

den 15 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den europeiska produktinformationen för Pandemrix utökas med ny information samt en rekommendation att inför en eventuell vaccination av barn och ungdomar med Pandemrix noggrant överväga nyttan och riskerna.

Roche återkallar infusionssetet Accu-Chek FlexLink Plus

den 13 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Roche har fått information om att infusionssetet Accu-Chek FlexLink Plus i sällsynta fall kan leda till försämrad införing av teflonkanylen. Detta fel kan medföra att man får för lite insulin. Roche har därför beslutat att tills vidare ta bort infusionssetet Accu-Chek FlexLink Plus från marknaden.

Många hudkrämer har brister i märkningen

den 13 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har granskat 99 hudkrämer som sålts på den svenska marknaden. Laboratorieanalyser har gjorts på konserveringsmedel och mikrobiologi. Dessutom har hudkrämernas innehållsdeklarationer och övriga märkning kontrollerats.

Ny blankett för ansökan om licensförskrivning av centralstimulantia vid ADHD

den 12 april 2011, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies