Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2305

Octagam återkallas tillfälligt

den 17 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Antalet biverkningsrapporter avseende blodproppsbildning vid användning av Octagam 50 mg/ml har ökat under 2010. Läkemedelsverket har därför beslutat att tillfälligt återkalla produkten. Octagam finns i två styrkor (50 mg/ml och 100 mg/ml) och båda styrkorna omfattas av beslutet.

Trakeostomituber har återkallats

den 17 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare av Shiley trakeostomituber att vissa lotserier har återkallats från den svenska marknaden. Ett läckage i kuffar på produkterna kan leda till allvarliga konsekvenser för patienter.

Höftimplantatsystem ASR återkallade

den 16 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Höftimplantatsystemen ASR Hip Resurfacing System och ASR XL Acetabular System har återkallats av tillverkaren på grund av att vävnadsskador har rapporterats. Patienter som har fått något av implantaten inopererade bör följas upp av sin läkare enligt tillverkarens anvisningar.

Ökade rapporter om blodproppsbildning vid Octagambehandling

den 14 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Med anledning av ökade biverkningsrapporteringar uppmanar nu Läkemedelsverket till skärpt uppmärksamhet på risken för blodproppsbildning hos patienter som behandlas med Octagam.

Förskrivarkod krävs för alla recept från och med 1 oktober

den 14 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit krävs från och med den 1 oktober 2010 förskrivarkod på alla recept för att de ska få expedieras på apotek. Undantagna från reglerna är recept utfärdade av veterinärer. Tidigare har kravet på förskrivarkod endast gällt vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

Distribution av Synarela stoppas på grund av defekt pumpmekanism

den 13 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Defekter i pumpmekanismen för läkemedlet Synarela har lett till att företaget tillfälligt stoppat distributionen. Vid en eventuell bristsituation kan Synarela ersättas med läkmedlet Suprecur som har samma indikationer.

Presentationsmaterial från Apoteksmässan

den 10 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Under Apoteksmässan 2010 höll Läkemedelsverket fem seminarier där besökarna kunde lära sig mer om förfalskade läkemedel, läkemedelsreklam, läkemedel i butik och apotek samt reglerna för olika typer av produkter. Här hittar du presentationsmaterialet från seminarierna.

Läkemedelsverket deltar i Drogfokus 2010

den 9 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Drogfokus 2010 är en nationell konferens om narkotika, alkohol, dopning och tobak. Läkemedelsverket är medarrangör och håller flera spännande föreläsningar.

Swereco Rehab AB har åtgärdat avvikelser

den 8 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Vid en förnyad inspektion konstaterar Läkemedelsverket att det medicintekniska företaget Swereco Rehab AB åtgärdat de avvikelser som påtalats i ett tidigare vitesföreläggande.

Materialfel i gåbockar – risk för olyckor om inte delar byts ut

den 8 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Delar av handtagen till gånghjälpmedlen Gåbock Kvadrant Vuxen och Gåbock Kvadrant Junior måste bytas ut enligt tillverkaren Swereco Rehab AB:s information. Detta på grund av ett materialfel som gör att handtagen kan brista med olyckor som följd. Privatpersoner som använder dessa gåbockar ombeds att kontakta tillverkaren.

Aktuellt läge i utredningen av narkolepsifall

den 6 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Utredningen av sambandet mellan Pandemrix och inrapporterade fall av narkolepsi pågår i Sverige och flera andra EU-länder. Hittills har 22 biverkningsrapporter lämnats av svenska sjukvården, och Läkemedelsverket försöker just nu att få en tydligare bild av normalförekomsten av narkolepsi. Idag publicerar Läkemedelsverket också ett kunskapsdokument som beskriver hur utredningen genomförs.

Ändringsansökningar för nationellt godkända produkter

den 3 september 2010, [FÖRETAG]

Från och med den 1 oktober ska den nya ändringsförordningen (EG) 1234/2008 tillämpas vid ändringsansökningar för nationellt godkända produkter.

Inga rapporterade svenska fall av blodproppar och Octagam

den 2 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett antal tillverkningssatser av Octagam (immunglobulin) har dragits in i flera länder i Europa samt i USA efter ökad rapportering om blodproppar. De misstänkta tillverkningssatserna har inte marknadsförts i Sverige, och inga fall av biverkningar har rapporterats under 2010.

Tapentadol narkotikaklassad

den 2 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Regeringen har, på förslag av Läkemedelsverket, beslutat att tapentadol ska klassas som narkotika från den 1 september 2010.

Möt Läkemedelsverket på Apoteksmässan

den 1 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

På Apoteksmässan i Kista den 8-9 september har du möjlighet att träffa Läkemedelsverket för att lära dig mer om läkemedelsmarknaden och ställa frågor. Läkemedelsverket håller i fem spännande seminarier där du kan höra myndighetens experter berätta om förfalskade läkemedel, läkemedelsreklam, läkemedel i butik och apotek samt reglerna för olika typer av produkter.

Ny organisation på Läkemedelsverket

den 1 september 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har det senaste året genomgått en omfattande processgenomlysning och omorganisation. Den 1 september träder den nya organisationen ikraft med delvis nya enheter och verksamhetsområden.

Myndigheter samarbetar kring utredning av narkolepsifall

den 27 augusti 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har samrått om fortsatt handlingsplan för utredning av ett eventuellt samband mellan narkolepsi och vaccination med Pandemrix. Myndigheterna är överens om att med den information som nu är tillgänglig kan det inte fastställas att vaccination med Pandemrix orsakat de fall av narkolepsi som rapporterats och att fortsatt utredning krävs.

Aktuell information om utredningen av fall av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix

den 26 augusti 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har hittills fått in 12 rapporterade fall om narkolepsi från sjukvården där samband med vaccination med Pandemrix misstänks. Utöver fall från Sverige och Finland finns enstaka rapporter från Frankrike, Norge och Tyskland. En utredning av fallen pågår, men i nuläget kan ett orsakssamband med vaccinationen inte fastställas.

Risk för blodsmitta via blodprovstagare vid felaktig användning

den 20 augusti 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Användning av samma blodprovstagare till flera patienter kan vara en potentiell källa till blodsmitta trots att själva lansetten inuti byts ut. En blodprovstagare och en lansett är produkter som hjälper vården att lätt och snabbt sticka hål på fingertoppen för att få fram en bloddroppe som man senare kan analysera.

Läkemedelsverkets delårsbokslut visar på stabilare ekonomi

den 19 augusti 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har nyligen lämnat en rapport till Socialdepartementet för att redovisa verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning fram till halvårsskiftet.

Informationsdag om avancerade terapier 5 oktober

den 18 augusti 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket inbjuder till en halvdags informationsmöte om avancerade terapier, hur gränslandet mellan transplantation och cell-, vävnads- och genterapi ser ut och vilka regler som dessa terapier omfattas av.

Läkemedelsverket utreder rapporter om narkolepsi efter vaccination med Pandemrix

den 17 augusti 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Läkemedelsverket har tagit emot sex rapporter från sjukvården om narkolepsi som misstänkt biverkning av influensavaccinet Pandemrix. Myndigheten har tillsatt en intern grupp med utredare som tillsammans med experter från sjukvården kommer att utreda eventuellt samband mellan vaccinet och biverkningarna. Läkemedelsverket kontaktar också övriga läkemedelsmyndigheter inom EU med en förfrågan om liknande biverkningar finns rapporterade i andra länder.

Så behandlar du huvudlöss – ny rekommendation från Läkemedelsverket

den 4 augusti 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

I samband med terminsstart brukar problemen med huvudlöss vara som störst på skolor och förskolor. Läkemedelsverket rekommenderar nu medicintekniska lusmedel som förstahandsval vid behandling. Detta på grund av att lössen börjat utveckla resistens mot de läkemedel som tidigare rekommenderats. Föräldrar uppmanas att luskamma sina barn extra noga inför terminsstart och att meddela skola eller förskola om huvudlöss förekommer i familjen.

Månadsrapporter från CHMP och PhVWP (juli 2010)

den 30 juli 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Månadsrapporter från EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP och arbetsgruppen för farmakovigilans,PhVWP, finns nu publicerade på EMA:s hemsida.

Ingen anmälan för kosmetiska och hygieniska produkter från EU/EES- länder

den 27 juli 2010, []

Från och med den 7 juli 2010 tillämpas inte längre kravet på anmälan till Läkemedelsverket av verksamheter och kosmetiska och hygieniska produkter som förs in från ett annat EU/EES-land.

Läkemedelsverket varnar för användning av Melanotan II

den 26 juli 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Melanotan II - även kallad ”barbiedrogen” - är ett hormonpreparat som de senaste åren sålts via internet. Produkten uppges ge solbränna, viktminskning och ökad sexlust. Läkemedelsverket har klassificerat produkten som ett läkemedel, men produkten är inte godkänd för försäljning någonstans i EU. Det finns idag begränsad och ofullständig dokumentation av hur produkten fungerar, hur/om den prövats och vilka risker som användare kan utsättas för.

Ketoprofen för utvärtes bruk blir receptbelagt

den 23 juli 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelssubstansen ketoprofen finns i produkterna Ketoflex, Orudis, Siduro och Zon. Det europeiska läkemedelsverkets vetenskapliga kommitté CHMP rekommenderar receptbeläggande efter en utredning där nyttan med ketoprofengel vägts mot risker för fotosensibilisering (hudutslag orsakade av solljus).

Pågående värdering av nya studier angående kardiovaskulär säkerhet för rosiglitazon

den 22 juli 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

CHMP har under juli påbörjat utredning av säkerheten för diabetesläkemedlet rosiglitazon. Läkemedelsverket vill påminna om att tills vidare noga följa gällande begränsningar i produktinformationen. Utredningen beräknas vara klar i september 2010.

Översyn av EU-direktiv om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik

den 20 juli 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd om de tekniska aspekterna i samband med översynen av direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik (IVD). Kommissionen uppmanar berörda parter att lämna synpunkter kring de föreslagna alternativen.

Föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel ändrade

den 20 juli 2010, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel har ändrats med LVFS 2010:18.

Reviderade europafarmakopémonografier för heparinnatrium och heparinkalcium

den 16 juli 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Varning för den förfalskade medicintekniska produkten PROXIMATE®PPH Set

den 15 juli 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Tillverkaren Ethicon Endo-Surgery, LLC (EES) varnar i ett kundmeddelande för en förfalskning av produkten Proximate® PPH Procedure for Prolapse and Hemorrhoids Set som används för att utföra kirurgisk behandling av framfall och hemorrojder.

Temozolomide Hospira dras av säkerhetsskäl tillfälligt bort från marknaden

den 13 juli 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Samtliga tillverkningssatser av Temozolomide Hospira, som är ett cytostatikum för vissa former av hjärntumörer, dras bort från marknaden. Patienter som har Temozolomide Hospira hemma uppmanas att återlämna dessa till apotek utan att öppna förpackningen samt att ta kontakt med sin läkare. Andra produkter som innehåller temozolomide (Temodal, Temozolomide Teva,) berörs inte av indragningen.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (juni 2010)

den 7 juli 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i juni 2010.

Läkemedelsverket ger vitesföreläggande till Swereco Rehab AB

den 2 juli 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har lagt ett vite om 750 000 kr för att Swereco Rehab AB vid en inspektion efter den 31 augusti 2010 ska kunna uppvisa förbättringar i sin verksamhet.

Möt Läkemedelsverket under Almedalsveckan – samtal om läkemedelsanvändning, miljö och kvinnors hälsa

den 2 juli 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Under Almedalsveckan på Gotland deltar Läkemedelsverket i tre seminarier. De teman som tas upp är läkemedelsanvändningen efter apoteksomregleringen, hållbar utveckling av läkemedel samt kvinnors hälsa.

Ännu en milstolpe för apoteksmarknaden

den 1 juli 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Idag upphör det tillfälliga undantaget för Apoteket AB att driva apotek utan tillstånd. Samtliga inkomna ansökningar från tidigare apotek har handlagts av Läkemedelsverket.

Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2010.2

den 1 juli 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

En ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2010.2, finns nu på Läkemedelsverkets webbplats. Den nya utgåvan ersätter SLS 2010.1 och gäller från och med den 1 juli 2010.

Läkemedelsverket omorganiserar

den 24 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket genomgår för närvarande en omorganisation som innebär att en stor del av personalen under sommaren kommer att byta rum inom Läkemedelsverkets lokaler. Vi ber om överseende med eventuella störningar som kan uppkomma med anledning av detta.

Ny kommunikationschef på Läkemedelsverket

den 24 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Lars Dagerholt blir ny kommunikationschef på Läkemedelsverket och tillträder sin tjänst den 23 augusti. Lars kommer närmast från en tjänst som ansvarig för press och externa relationer på Nya Karolinska Solna inom Stockholms läns landsting.

Tillverkare av specialanpassade produkter ska rapportera olyckor

den 22 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Tillverkare av specialanpassade medicintekniska produkter är skyldiga att rapportera olyckor och tillbud till Läkemedelsverket. Nu finns en särskild blankett för ändamålet på Läkemedelsverkets webbplats.

Interaktion mellan vissa PPI och klopidogrel

den 21 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket informerade i mars om att samtidig behandling med klopidogrel och protonpumpshämmarna (PPI) omeprazol eller esomeprazol bör undvikas då det föreligger en farmakokinetisk interaktion mellan dessa läkemedel. Tidigare varningar som gällde alla protonpumpshämmare drogs därmed tillbaka. Det finns andra protonpumpshämmare utan påvisad farmakokinetisk interaktion och därför bedömer Läkemedelsverket att dessa, av försiktighetsskäl, bör användas i första hand. Den kliniska betydelsen av interaktionen är i nuvarande kunskapsläge inte entydig.

Läkemedelsverket publicerar tillverkares säkerhetsmeddelanden

den 16 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Tillverkare av medicintekniska produkter skickar ut säkerhetsmeddelanden till sjukvården när säkerhetsrelaterade problem har upptäckts på produkter. Denna information publiceras även på Läkemedelsverkets webbplats i syfte att underlätta för hälso- och sjukvården att bevaka dessa meddelanden.

Marknadskontroll av graviditetstester avslöjar brister

den 14 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har genomfört en granskning av försäljningen av graviditetstester. På en rad punkter fanns avvikelser från regelverket, av vilka flera betraktas som allvarliga.

En tillverkningsserie av Gepan Instill 1 x 40 ml återkallad

den 10 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare av Gepan Instill 1 x 40 ml att en tillverkningsserie av produkten har återkallats på den svenska marknaden. Produkten används för att lindra besvär i urinblåsan.

Olaglig homeopatika ett växande problem i Sverige

den 9 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Användningen av homeopatika ökar kraftigt i hela Europa. I Sverige är användningen ännu relativt liten, men den olaga försäljningen är i gengäld ett växande problem. Olaglig tillverkning kan innebära att homeopatika kan innehålla fel mängd av en ingrediens, föroreningar eller vara tillverkade på ett sätt som avviker från homeopatisk tillverkningssed. Läkemedelsverket har i dagarna skickat ut brev till 3000 terapeuter för att påtala risken med att använda produkter som står utanför Läkemedelsverkets tillsyn.

Läkemedelsverket förbjuder tre HIV-hemtester som säljs via Internet

den 3 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud för tre HIV-tester då företaget - trots uppmaningar - inte visat någon dokumentation för produkterna. Personer som har köpt testerna uppmanas att inte använda testerna. Om testerna använts bör man kontakta sjukvården.

Månadsrapport från CHMP och PhVWP (maj 2010)

den 3 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i maj 2010.

Kampanjen Crime Medicine framgångsrik – men riskmedvetande är en färskvara

den 2 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

På regeringens uppdrag genomförde Läkemedelsverket under 2008-2009 en informationskampanj som varnade för att köpa olagliga läkemedel på internet. Kampanjen fick stor uppmärksamhet, och syftet var att öka riskmedvetandet hos konsumenter. En nyligen gjord undersökning visar att medvetenheten om riskerna är betydligt högre än före kampanjen, men också att den kunskapen har minskat.

Tillslag mot svenska nätapotek - odeklarerade substanser hittade vid analys

den 1 juni 2010, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

I november 2009 genomförde svensk polis i samarbete med andra länders polismyndigheter en gemensam operation mot vissa nätapotek. Operationen fokuserade på personer som ligger bakom internetsidor vilka illegalt säljer och levererar läkemedel. Läkemedelsverket har samarbetat med polisen och verket har bl.a. analyserat de beslagtagna produkterna. Laboratorieanalyserna visar att produkterna har innehållit odeklarerade läkemedelssubstanser eller varit kraftfulla läkemedel som inte lämpar sig för egenvård.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies