Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2336

Nya märkningskrav för fluortandkrämer uppskjutna till 19 mars 2009

den 22 januari 2009, [FÖRETAG]

Reglerna om nya märkningskrav för fluortandkrämer skulle ha trätt i kraft den 19 januari 2009, men genom en ny ändringsföreskrift träder de i stället i kraft den 19 mars 2009. Bestämmelserna träder i kraft samtidigt för samtliga led, från tillverkare till detaljhandel.

Läkemedelsverket accepterar elektroniska ansökningar som original inom centrala proceduren

den 15 januari 2009, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket accepterar nu elektroniska ansökningar som original inom den centrala proceduren. Från och med den 1 april 2009 planerar Läkemedelsverket att även acceptera elektroniska original inom de övriga godkännandeprocedurerna.

Nya studieresultat medför inga ändrade rekommendationer för hormonbehandling i klimakteriet

den 13 januari 2009, [ALLMÄNHET]

Två studier som idag publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neurology tyder på att behandling med så kallade konjugerade östrogener – en form av det kvinnliga könshormonet östrogen – kan ha negativ effekt på hjärnan hos kvinnor över 65 år. I Sverige finns inga godkända läkemedel som innehåller konjugerade östrogener. Kvinnor i Sverige som får östrogen mot klimakteriebesvär eller benskörhet behöver inte ändra sin behandling på grund av de nya studierna.

Nya studieresultat medför inga ändrade rekommendationer för hormonbehandling i klimakteriet

den 13 januari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Två studier som idag publiceras i tidskriften Neurology tyder på negativ effekt på hjärnan vid behandling av kvinnor över 65 år med konjugerade östrogener. I Sverige finns inga godkända läkemedel som innehåller konjugerade östrogener. Läkemedelsverket bedömer att inga ändringar behöver göras i rekommendationerna för hormonbehandling i klimakteriet till följd av resultaten.

Fluorokinoloner är andrahandsval till livsmedelsproducerande djur

den 12 januari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Till livsmedelsproducerande djur ska fluorokinoloner endast förskrivas då ett antibiotikum med smalt spektrum inte haft eller kan förväntas ha effekt. Innan förskrivning bör även odling och resistensbestämning göras.

Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2009

den 8 januari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard, SLS 2009.0, är publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Tillverkningssatser av Klexane frisläppta ur karantän

den 22 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De tillverkningssatser av Klexane som tidigare satts i karantän är nu frisläppta. Detta sedan spårbarheten och kvaliteten i hela råvarukedjan har säkerställts.

Allmänheten rapporterar biverkningar - de 200 första rapporterna sammanställda

den 19 december 2008, [PRESS]

PRESSMEDDELANDE: När allmänheten rapporterar biverkningar av läkemedel presenteras en delvis annorlunda bild jämfört med sjukvårdens rapportering. De första 200 rapporterna om biverkningar visar att de kan komplettera sjukvårdens rapportering.

Allmänheten rapporterar biverkningar via e-tjänst - de 200 första rapporterna är sammanställda

den 19 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

När allmänheten rapporterar biverkningar av läkemedel presenteras en delvis annorlunda bild jämfört med sjukvårdens rapportering. De första 200 rapporterna om biverkningar visar att de kan komplettera sjukvårdens rapportering.

Ny läkemedelsvärdering/monografi - Adenuric (febuxostat)

den 17 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Omregleringen av apoteksmarknaden ger Läkemedelsverket en tydlig informationsroll

den 12 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har redan nu börjat förbereda sig inför det utökade kontrollansvar som omregleringen av apoteksmarknaden innebär.

Örtpreparat för kvinnor spetsas med manligt potensläkemedel

den 11 december 2008, [PRESS]

Tabletter som marknadsförs till kvinnor som örtpreparat som ökar lusten och den sexuella njutningen, kan innehålla mer än örter. Läkemedelsverket har vid en analys av örtpreparat som marknadsförs på nätet, hittat höga doser av aktiv läkemedelssubstans.

Uppdaterad rekommendation av läkemedelsbehandling av kronisk hepatit C

den 10 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel

den 7 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tio av de 28 potensmedel som Läkemedelsverket analyserade innehöll inte vad som utlovades på förpackningen. I flera fall var det så kallade ”örtpreparat” som hade spetsats med höga doser läkemedelssubstans.

Okänt innehåll i potensmedel

den 7 december 2008, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ett av tre potensmedel i Läkemedelsverkets analys innehåller inte vad som utlovas på förpackningen. Och så kallade ”örtpreparat” är ofta spetsade med läkemedelssubstanser. Detta är några av resultaten från Läkemedelsverkets laboratorieanalys av potensmedel.

Örtbaserade potenshöjare innehöll läkemedelssubstans

den 7 december 2008, [PRESS]

Läkemedelsverket avslöjar oseriös handel på nätet: Produkter som marknadsförs på nätet som potenshöjande örtpreparat innehåller ofta mer än bara örter. I sju av 16 undersökta örtpreparat i tablett- och kapselform för män hittade Läkemedelsverket samma substanser som i receptbelagda potensläkemedel.

Läkemedel som innehåller sotalol är inte längre utbytbara

den 5 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel som innehåller sotalol inte längre är utbytbara. Skälet är att även små variationer i plasmanivåer i undantagsfall skulle kunna ha allvarliga konsekvenser för patienten. Eftersom utbyte mellan produkterna ej bör ske är det viktigt att patienten, oberoende av vilket läkemedel som används, får fortsätta med samma produkt.

Läkemedel som innehåller sotalol är inte längre utbytbara

den 5 december 2008, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel som innehåller sotalol inte längre är utbytbara.

Läkemedelsbehandling av ADHD

den 1 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nu finns nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av ADHD publicerade på Läkemedelsverkets webbplats.

Sverige och Singapore undertecknar regulatoriskt samarbetsavtal

den 28 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har undertecknat ett samarbetsavtal med Singapores Hälsovetenskapsmyndighet. Avtalet kommer att fördjupa samarbetet mellan myndigheterna och skapa ett mer direkt gemensamt engagemang.

Konventionella antipsykotiska läkemedel förenade med ökad dödlighet hos äldre dementa patienter

den 28 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vid ordination av neuroleptika till äldre dementa patienter ska stor restriktivitet råda. Det gäller förskrivning av såväl äldre som nyare neuroleptika.

Piller och Baciller – ny barnbok om läkemedel

den 26 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Hur fungerar ett vaccin? Kan ett ormgift bli ett läkemedel? Varför ska man inte ta antibiotika mot vanliga förkylningar? Svaren på dessa frågor och många fler, finns i Läkemedelsverkets nya barnbok om läkemedel – Piller och Baciller!

Utökad förskrivningsrätt för narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD

den 19 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Från och med den 1 december utökas förskrivningsrätten för narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD.

Första traditionellt växtbaserade läkemedlet registrerat för försäljning

den 17 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nu har det första traditionellt växtbaserade läkemedlet registrerats för försäljning. Det är produkten Alpenkraft, som tidigare sålts som ett frilistat naturmedel med tillfälligt försäljningstillstånd.

Nya föreskrifter om vävnader och celler

den 13 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nya regler gäller för kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler som ska användas vid tillverkning av läkemedel. Den som nu bedriver en vävnadsinrättning måste senast den 1 december ansöka om att fortsätta bedriva denna.

Ny läkemedelsvärdering/monografi – Prepandrix

den 13 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ny läkemedelsvärdering/monografi – Ferinject (järnkarboxymaltos)

den 4 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Acomplia får inte längre säljas

den 23 oktober 2008, [ALLMÄNHET]

Viktminskningspreparatetet Acomplia (rimonabant) får inte längre säljas. Du som använder Acomplia bör kontakta din läkare för att diskutera din fortsatta behandling. Du kan också själv välja att avsluta behandlingen.

Försäljningstillståndet för Acomplia återkallas tills vidare

den 23 oktober 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA rekommenderar att försäljningstillståndet för Acomplia (rimonabant) tills vidare återkallas.

Risk för njurfunktionsnedsättning av läkemedel som påverkar RAAS-systemet

den 17 oktober 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det finns en risk för allvarlig njurfunktionsnedsättning vid behandling med läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS). Sådana läkemedel är till exempel ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister. Totalt har Läkemedelsverket fått 465 biverkningsrapporter som berör njurbiverkningar och ACE-hämmare, angiotensin II-antagonister samt spironolakton.

Behandling och bemötande vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom – BPSD

den 16 oktober 2008, [ALLMÄNHET]

Beteendemässiga och psykiska symtom som kan uppstå vid demenssjukdom – BPSD – ska vanligen i första hand inte behandlas med läkemedel. De första åtgärderna handlar istället om en anpassning av den omgivande miljön och bemötandet av den sjuke. Det finns få läkemedel som har någon bevisat positiv effekt på BPSD.

Läkemedelsbehandling och bemötande vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom – BPSD

den 15 oktober 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Beteendemässiga och psykiska symtom som kan uppstå vid demenssjukdom – BPSD – ska vanligen i första hand inte behandlas med läkemedel. De första åtgärderna handlar istället om en anpassning av den omgivande miljön och bemötandet av den sjuke. Det finns få läkemedel som har någon bevisat positiv effekt på BPSD.

WHO-databas för läkemedelssäkerhet i Uppsala är störst i världen

den 15 oktober 2008, [PRESS]

WHOs program för internationell rapportering av läkemedelsbiverkningar skapades 1968 som en följd av Neurosedynkatastrofen. Programmet flyttade 1978 till stiftelsen Uppsala Monitoring Centre. Biverkningsdatabasen i Uppsala innehåller nu fyra miljoner fallbeskrivningar och är den största i världen.

Att hantera risker för läkemedel i användning – nytt system infört inom EU

den 14 oktober 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

En förnyad och utvidgad EU-strategi för riskhantering av läkemedel innebär bland annat ett nytt krav på läkemedelsföretag om att presentera en plan för ett riskhanteringssystem för produkten – en så kallad ”Risk Management Plan”. Planen ska lämnas in till läkemedelsmyndigheterna som del av ansökan om godkännande för ett nytt läkemedel. Samma krav gäller om det uppstår säkerhetsproblem för produkter som redan är på marknaden.

Nikotinläkemedel: rapportera försäljningsuppgifter

den 13 oktober 2008, [FÖRETAG]

Du som säljer nikotinläkemedel ska rapportera försäljningsuppgifter till Läkemedelsverket varje kvartal. Försäljningsuppgifter från årets tredje kvartal ska rapporteras senast den 31 oktober 2008.

Reklam mot farliga mediciner på nätet

den 13 oktober 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket går idag ut med en informationskampanj om faran med att köpa läkemedel från oseriösa internetsajter. Förfalskade läkemedel orsakar dödsfall över hela världen. Se den första reklamen på tv i kväll.

Farliga mediciner sprids på nätet

den 7 oktober 2008, [PRESS]

PRESSMEDDELANDE: I oktober går Läkemedelsverket för första gången ut i en stor nationell kampanj. Kampanjen, som består av TV-reklam, en webbplats och annonser i dagspress och på internet, syftar till att informera om faran med att köpa läkemedel från oseriösa internetsajter. Enligt en färsk undersökning, gjord av European Alliance for Access to Safe Medicines, drivs 96 procent av apoteken på internet av bedragare och mer än 60 procent av de receptbelagda läkemedlen på internet är falska och farliga eller undermåliga.

Pulsoximetri – vanliga problem

den 6 oktober 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har fått uppgifter om generella problem med användningen av pulsoximetrar vid patientövervakning. För att minska riskerna för olyckor och tillbud uppmanar Läkemedelsverket användare att noggrant läsa tillverkarens bruksanvisning och att vara medvetna om pulsoximetrins allmänna problem och begränsningar.

Brist på vissa radiofarmaka i EU

den 1 oktober 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Tillgången på vissa radiofarmaka är för närvarande begränsad i Europa på grund av brist på radioaktiva isotoper. I Sverige bedömer Läkemedelsverket att bristsituationen kan hanteras genom effektivt utnyttjande av tillgängliga isotoper.

Kabergolin och bromokriptin kan ges under kort tid utan hjärtutredning

den 30 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Risken för hjärtklaffibros bedöms som mycket liten när kabergolinprodukter (såsom Dostinex) och bromokriptin används under kort tid och i låg dos för hämning av laktation. Utredning av hjärtklaffarna med ekokardiografi före sådan behandling krävs därför inte.

Undantag från ”sunset clause”

den 30 september 2008, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket informerar marknadstillståndsinnehavare om läkemedel som ej funnits tillgängliga på den svenska marknaden under de senaste tre åren.

Satser av Klexane i karantän

den 29 september 2008, [FÖRETAG]

Vissa tillverkningssatser av heparinpreparatet Klexane är placerade i karantän. Detta är en försiktighetsåtgärd i väntan på att hela råvarukedjan i Kina inspekterats.

Varningar vid Tysabribehandling förstärks

den 26 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Produktinformationen för Tysabri uppdateras med förstärkta varningar för multifokal leucoencephalopati (PML).

Klinisk prövning med genmodifierad organism

den 25 september 2008, [ALLMÄNHET]

Ett företag, Ceregene Inc, har sökt tillstånd för att genomföra en klinisk prövning vid Lund universitetssjukhus. Prövningen sker med en genetiskt modierad organsism, adeno-associerat virus. Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att yttra sig innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Paracetamol och risken för allergiska besvär och astma

den 19 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Enligt en studie publicerad i tidskriften Lancet har ett misstänkt samband mellan paracetamol-behandling och allergiska besvär och astma påvisats. Fynden i studien kommer att diskuteras inom ramen för det europeiska läkemedelssamarbetet.

Blandbart eller inte? Fråga din närmaste läkemedelsexpert!

den 19 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ingen FASS-text är komplett när det gäller information om läkemedels blandbarhet och kemisk/fysikaliska inkompatibiliteter. Nya och ej rekommenderade blandningar ska därför aldrig göras på sjukvårdsavdelningar utan att först ha kontrollerats med farmaceutisk kompetens på apotek. Att blanda på egen hand medför risk för allvarliga biverkningar och/eller utebliven effekt hos patienter.

Information om inlämning av periodisk säkerhetsrapport (PSUR) – nu också på engelska

den 18 september 2008, [FÖRETAG]

Nu finns även information på engelska om övergångsbestämmelserna för inlämning av periodiska säkerhetsrapporter (PSUR) publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Rekommendationer för behandling vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom

den 12 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket publicerar nu rekommendationer för behandling och bemötande vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD.

Sjukhusen ska anmäla hur de organiserar sina sjukhusapotek

den 5 september 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Andra än Apoteket AB kan komma att sköta sjukhusapoteken. Landsting och privata sjukhus ska anmäla hur sjukhusapoteken ska ordnas och vem som ska sköta dem.

Kamning och information de viktigaste vapnen mot huvudlöss

den 4 september 2008, [ALLMÄNHET]

Smittskyddsinstitutet har visat att lössen i Sverige börjar bli motståndskraftiga mot lusmedlet Prioderm. Läkemedelsverket har ännu inte tagit ställning till vilket läkemedel som ska rekommenderas i fortsättningen. Men för att förebygga lusspridning är luskamning och information till omgivningen fortfarande de bästa vapnen.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies