Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2359

Krav för att ansöka om tillstånd för apotek - föreskrifter på remiss

den 18 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Apoteksmarknaden i Sverige omregleras och efter den 1 juli i år kommer nya aktörer att kunna driva öppenvårdsapotek. Föreskrifter om krav för att ansöka om tillstånd att driva apotek och krav på verksamheten finns nu ute på remiss.

Läkemedelsverket deltar i riksdagens öppna utfrågning om apoteksmarknaden

den 18 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket deltar i riksdagens öppna utfrågning om omregleringen av apoteksmarknaden. Socialutskottet anordnar utfrågningen i morgon torsdagen den 19 mars klockan 9.00-11.50. Den kan ses via riksdagens webb-tv och 24Direkt SVT.

Fler läkemedel i NPL

den 17 mars 2009, [FÖRETAG]

Det nationella produktregistret för läkemedel, NPL, innehåller nu information om bland annat växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Det innebär att även dessa läkemedel blir tillgängliga för elektronisk förskrivning och för publicering i FASS.

Nationell läkemedels- upplysning i samarbete med Sjukvårdsrådgivningen

den 12 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket föreslår en nationell läkemedelsupplysning till den 1 juli. Den skulle innebära ett nära samarbete mellan Läkemedelsverket och Sjukvårdsrådgivningen. Det är regeringen som begärt förslag på hur uppgiften att ge oberoende läkemedelsinformation till svenska folket ska lösas när modellen med ett apotek i Sverige upphör.

Tre av fyra granskade reklamärenden i strid med läkemedelslagen

den 10 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Under 2008 granskade Läkemedelsverket 106 marknadsföringsärenden. Av dessa bedömdes 67 ärenden strida mot kraven i läkemedelslagen. Antalet granskade ärenden har de senaste åren ökat påtagligt, ett resultat av den intensifierade tillsyn som Läkemedelsverket bedriver.

Läkemedelsverket polisanmäler tio webbplatser

den 4 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Kriminaliteten med läkemedel på nätet ökar kraftigt. Läkemedelsverket polisanmäler tio webbplatser som sålt potensmedel och örtpreparat som vid en analys visat sig innehålla läkemedelsubstans. I flera fall i mycket höga doser.

Ändringar i Läkemedelsverkets licensföreskrifter på remiss

den 3 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel kommer att upphöra den 1 juli. Som en följd av det måste Läkemedelsverkets föreskrifter öppna för ansökningar om licens från andra apotek. Apoteksomregleringen kommer bland annat att innebära att patienter inte kommer att kunna gå till vilket apotek som helst för att få sitt licensläkemedel. Läkemedelsverket har utarbetat förslag till ändringar i licensföreskrifterna och remitterar dessa till berörda parter.

Karenstider flyttas till Läkemedelsverkets webbplats 1 mars 2009

den 2 mars 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Från och med den 1 mars 2009 publiceras karenstider för alla veterinärmedicinska läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Allvarliga leverbiverkningar kopplas till kosttillskottet Fortodol

den 25 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Örtbaserat kosttillskott innehöll aktiv läkemedelssubstans.

Regeringens förslag om ny apoteksmarknad är klart

den 20 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringens proposition ger Läkemedelsverket viktiga uppdrag på den kommande nya apoteksmarknaden. Läkemedelsverket ska ge tillstånd till de som vill öppna apotek i Sverige, samt tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till hela Sveriges befolkning.

En ny nationell symbol för apotek tas fram av Läkemedelsverket

den 20 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har fått regeringens uppdrag att ta fram en symbol för svenska apotek. Symbolen ska bli en trygghet för konsumenterna och en kvalitetsstämpel för apoteken.

EMEA utreder två fall av kramptillstånd efter vaccination med Gardasil

den 19 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Efter två fall i Spanien av status epilepticus kort efter vaccination med Gardasil initierade den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) en genomgång av fallen. EMEA bedömer att ett orsakssamband är osannolikt och rekommenderar därför att vaccination med Gardasil kan fortsätta som tidigare.

Osannolikt att Gardasil orsakat krampanfall

den 19 februari 2009, [ALLMÄNHET]

Två spanska flickor fick epileptiska krampanfall kort efter vaccination med Gardasil, ett vaccin som kan förebygga livmoderhalscancer. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har gått igenom de två fallen och bedömer att det är osannolikt att vaccinationen orsakat krampanfallen. EMEA rekommenderar därför att vaccination med Gardasil fortsätter som tidigare.

Riskerna med Raptiva är större än nyttan

den 19 februari 2009, [ALLMÄNHET]

Riskerna med psoriasis-läkemedlet Raptiva är större än nyttan. Läkemedlet kommer därför inte längre säljas på apotek. Du som använder Raptiva ska inte avbryta din medicinering, utan att först ha kontaktat din läkare.

Försäljningstillståndet för Raptiva återkallas tills vidare

den 19 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA rekommenderar att försäljningstillståndet för Raptiva (efalizumab) återkallas tillsvidare.

Årsredovisning för 2008 överlämnad till Socialdepartementet

den 17 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

2008 har varit ett händelserikt år för Läkemedelsverket. Sedan 1 januari är Läkemedelsverket en styrelsemyndighet med Mats Larson som ordförande. Förordnandet för Gunnar Alvan, generaldirektör sedan 1999, gick ut 31 augusti. Han efterträddes av Christina Åkerman.

Remiss om föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek

den 13 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Efter den 1 juli 2009 kommer det att ges möjlighet för nya aktörer att etablera sig på apoteksmarknaden i Sverige. Syftet med reformen är att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och större tjänsteutbud.

Förbud mot solkrämer med zinkoxid som solskyddsämne

den 11 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har beslutat att 10 företag som marknadsför solskyddsprodukter som innehåller zinkoxid som UV-filter inte längre får sälja dessa produkter. Anledningen är att användning av zinkoxid för att skydda huden mot UV-strålning inte är tillåten enligt gällande lagstiftning.

Läkemedelsverkets anställda blir klimatsmartare

den 5 februari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverkets anställda blir klimatsmartare i år. Under 2009 deltar verket i en klimatkampanj för att minska utsläppen av växthusgaser från arbetsplatsen. Förändrade tjänsterresor och energianvändning ska minska utsläppen med tio procent.

Läkemedelsbehandling av ADHD

den 2 februari 2009, [ALLMÄNHET]

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet) och är störningar som är kopplade till ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Läkemedelsbehandlingen vid ADHD ska vara en del i ett behandlingsprogram, då andra stödåtgärder visat sig vara otillräckliga.

Begränsningar i försäljningen av Lifepak externa defibrillatorer

den 27 januari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har fått förfrågningar angående säljförbudet av Physio-Controls externa defibrillatorer Lifepak. Försäljningen av Lifepak defibrillatorer både i och utanför USA har för närvarande begränsats genom ett beslut av FDA. Svenska kunder som äger defibrillatorer från Physio-Control fortsätter dock att få service, tillbehör och reservdelar.

Ny säkerhetsinformation för cancerläkemedlet Fareston

den 23 januari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nya säkerhetsdata har visat att läkemedlet Fareston, för behandling av metastaserande hormonkänslig bröstcancer, kan ge en förlängning av QT-intervallet. Därför införs nya kontraindikationer i produktresumén.

Nyttan med metylfenidat vid ADHD överväger riskerna

den 23 januari 2009, [ALLMÄNHET]

Nyttan överväger riskerna när barn och ungdomar med ADHD behandlas med läkemedel innehållande metylfenidat. Det konstaterar den europeiska läkemedelskommittén efter en utredning. Rekommendationer för behandlingen ska nu harmoniseras i Europa.

Nyttan med metylfenidat vid ADHD överväger riskerna

den 22 januari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

CHMP konstaterar efter en utredning att nyttan med metylfenidat vid ADHD hos barn och ungdomar överväger riskerna. Produktinformationen för dessa läkemedel kommer att uppdateras med rekommendationer för hur behandlingen skall ske.

Nya märkningskrav för fluortandkrämer uppskjutna till 19 mars 2009

den 22 januari 2009, [FÖRETAG]

Reglerna om nya märkningskrav för fluortandkrämer skulle ha trätt i kraft den 19 januari 2009, men genom en ny ändringsföreskrift träder de i stället i kraft den 19 mars 2009. Bestämmelserna träder i kraft samtidigt för samtliga led, från tillverkare till detaljhandel.

Läkemedelsverket accepterar elektroniska ansökningar som original inom centrala proceduren

den 15 januari 2009, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket accepterar nu elektroniska ansökningar som original inom den centrala proceduren. Från och med den 1 april 2009 planerar Läkemedelsverket att även acceptera elektroniska original inom de övriga godkännandeprocedurerna.

Nya studieresultat medför inga ändrade rekommendationer för hormonbehandling i klimakteriet

den 13 januari 2009, [ALLMÄNHET]

Två studier som idag publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neurology tyder på att behandling med så kallade konjugerade östrogener – en form av det kvinnliga könshormonet östrogen – kan ha negativ effekt på hjärnan hos kvinnor över 65 år. I Sverige finns inga godkända läkemedel som innehåller konjugerade östrogener. Kvinnor i Sverige som får östrogen mot klimakteriebesvär eller benskörhet behöver inte ändra sin behandling på grund av de nya studierna.

Nya studieresultat medför inga ändrade rekommendationer för hormonbehandling i klimakteriet

den 13 januari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Två studier som idag publiceras i tidskriften Neurology tyder på negativ effekt på hjärnan vid behandling av kvinnor över 65 år med konjugerade östrogener. I Sverige finns inga godkända läkemedel som innehåller konjugerade östrogener. Läkemedelsverket bedömer att inga ändringar behöver göras i rekommendationerna för hormonbehandling i klimakteriet till följd av resultaten.

Fluorokinoloner är andrahandsval till livsmedelsproducerande djur

den 12 januari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Till livsmedelsproducerande djur ska fluorokinoloner endast förskrivas då ett antibiotikum med smalt spektrum inte haft eller kan förväntas ha effekt. Innan förskrivning bör även odling och resistensbestämning göras.

Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2009

den 8 januari 2009, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard, SLS 2009.0, är publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Tillverkningssatser av Klexane frisläppta ur karantän

den 22 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De tillverkningssatser av Klexane som tidigare satts i karantän är nu frisläppta. Detta sedan spårbarheten och kvaliteten i hela råvarukedjan har säkerställts.

Allmänheten rapporterar biverkningar - de 200 första rapporterna sammanställda

den 19 december 2008, [PRESS]

PRESSMEDDELANDE: När allmänheten rapporterar biverkningar av läkemedel presenteras en delvis annorlunda bild jämfört med sjukvårdens rapportering. De första 200 rapporterna om biverkningar visar att de kan komplettera sjukvårdens rapportering.

Allmänheten rapporterar biverkningar via e-tjänst - de 200 första rapporterna är sammanställda

den 19 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

När allmänheten rapporterar biverkningar av läkemedel presenteras en delvis annorlunda bild jämfört med sjukvårdens rapportering. De första 200 rapporterna om biverkningar visar att de kan komplettera sjukvårdens rapportering.

Ny läkemedelsvärdering/monografi - Adenuric (febuxostat)

den 17 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Omregleringen av apoteksmarknaden ger Läkemedelsverket en tydlig informationsroll

den 12 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har redan nu börjat förbereda sig inför det utökade kontrollansvar som omregleringen av apoteksmarknaden innebär.

Örtpreparat för kvinnor spetsas med manligt potensläkemedel

den 11 december 2008, [PRESS]

Tabletter som marknadsförs till kvinnor som örtpreparat som ökar lusten och den sexuella njutningen, kan innehålla mer än örter. Läkemedelsverket har vid en analys av örtpreparat som marknadsförs på nätet, hittat höga doser av aktiv läkemedelssubstans.

Uppdaterad rekommendation av läkemedelsbehandling av kronisk hepatit C

den 10 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel

den 7 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tio av de 28 potensmedel som Läkemedelsverket analyserade innehöll inte vad som utlovades på förpackningen. I flera fall var det så kallade ”örtpreparat” som hade spetsats med höga doser läkemedelssubstans.

Okänt innehåll i potensmedel

den 7 december 2008, [ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ett av tre potensmedel i Läkemedelsverkets analys innehåller inte vad som utlovas på förpackningen. Och så kallade ”örtpreparat” är ofta spetsade med läkemedelssubstanser. Detta är några av resultaten från Läkemedelsverkets laboratorieanalys av potensmedel.

Örtbaserade potenshöjare innehöll läkemedelssubstans

den 7 december 2008, [PRESS]

Läkemedelsverket avslöjar oseriös handel på nätet: Produkter som marknadsförs på nätet som potenshöjande örtpreparat innehåller ofta mer än bara örter. I sju av 16 undersökta örtpreparat i tablett- och kapselform för män hittade Läkemedelsverket samma substanser som i receptbelagda potensläkemedel.

Läkemedel som innehåller sotalol är inte längre utbytbara

den 5 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel som innehåller sotalol inte längre är utbytbara. Skälet är att även små variationer i plasmanivåer i undantagsfall skulle kunna ha allvarliga konsekvenser för patienten. Eftersom utbyte mellan produkterna ej bör ske är det viktigt att patienten, oberoende av vilket läkemedel som används, får fortsätta med samma produkt.

Läkemedel som innehåller sotalol är inte längre utbytbara

den 5 december 2008, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel som innehåller sotalol inte längre är utbytbara.

Läkemedelsbehandling av ADHD

den 1 december 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nu finns nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av ADHD publicerade på Läkemedelsverkets webbplats.

Sverige och Singapore undertecknar regulatoriskt samarbetsavtal

den 28 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har undertecknat ett samarbetsavtal med Singapores Hälsovetenskapsmyndighet. Avtalet kommer att fördjupa samarbetet mellan myndigheterna och skapa ett mer direkt gemensamt engagemang.

Konventionella antipsykotiska läkemedel förenade med ökad dödlighet hos äldre dementa patienter

den 28 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Vid ordination av neuroleptika till äldre dementa patienter ska stor restriktivitet råda. Det gäller förskrivning av såväl äldre som nyare neuroleptika.

Piller och Baciller – ny barnbok om läkemedel

den 26 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Hur fungerar ett vaccin? Kan ett ormgift bli ett läkemedel? Varför ska man inte ta antibiotika mot vanliga förkylningar? Svaren på dessa frågor och många fler, finns i Läkemedelsverkets nya barnbok om läkemedel – Piller och Baciller!

Utökad förskrivningsrätt för narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD

den 19 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Från och med den 1 december utökas förskrivningsrätten för narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD.

Första traditionellt växtbaserade läkemedlet registrerat för försäljning

den 17 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nu har det första traditionellt växtbaserade läkemedlet registrerats för försäljning. Det är produkten Alpenkraft, som tidigare sålts som ett frilistat naturmedel med tillfälligt försäljningstillstånd.

Nya föreskrifter om vävnader och celler

den 13 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nya regler gäller för kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler som ska användas vid tillverkning av läkemedel. Den som nu bedriver en vävnadsinrättning måste senast den 1 december ansöka om att fortsätta bedriva denna.

Ny läkemedelsvärdering/monografi – Prepandrix

den 13 november 2008, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies