Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2382

Behandling av astma - ny rekommendation

den 20 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Astma är ett inflammatoriskt syndrom som orsakar återkommande episoder med andnöd, pipande andning och hosta. Farmakologisk astmaterapi är idag baserad på inhalationsläkemedel, med målet att uppnå full kontroll över sjukdomen.

Väl känt att Acomplia kan ge psykiatriska biverkningar

den 14 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA utreder för närvarande Acomplia (rimonabant) inför ett eventuellt godkännande. Det har åter aktualiserat risken för biverkningar med läkemedlet, exempelvis depression, självmordstankar och ångest. Acomplia är godkänt i Europa, och här innehåller produktresumén information om risker för psykiatriska biverkningar.

Inga belägg för att acetylkolinesteras-hämmare har bromsande effekt vid Alzheimers sjukdom

den 13 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Det finns inga belägg för att demensläkemedlen Aricept, Exelon och Reminyl, som ofta betecknas som ”bromsmediciner”, har en bromsande effekt på Alzheimers sjukdom. Läkemedlen är godkända för att de har visats ha en symtomlindrande effekt som kan vara av värde för patienter med Alzheimers sjukdom.

Inga belägg för att läkemedel har bromsande effekt på Alzheimers sjukdom

den 13 juni 2007, [ALLMÄNHET]

Det finns inga belägg för att läkemedlen Aricept, Exelon och Reminyl, som ofta betecknas som ”bromsmediciner”, har en bromsande effekt på Alzheimers sjukdom. Läkemedlen är godkända för att de kan lindra vissa besvär av sjukdomen.

Omklassificering av godkända växtbaserade naturläkemedel

den 12 juni 2007, [FÖRETAG]

Reglerna om utbytbarhet ändras den 1 juli 2007

den 11 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 1 juli 2007 träder ändringar av reglerna om utbytbarhet i läkemedelslagen och lagen om läkemedelsförmånerna i kraft. De nya reglerna innebär bland annat att Läkemedelsverket kan fatta beslut om utbytbarhet redan i samband med godkännande av ett läkemedel, och att beslutet gäller direkt.

Olaglig försäljning av mangostan-juice

den 11 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Mangostan-juicen Xango säljs med påståenden om medicinska effekter på Internetsidor riktade till svenska konsumenter. Då Läkemedelsverket inte har fått någon ansökan om godkännande om läkemedel för mangostan-juice är försäljningen olaglig.

HIV-läkemedlet Viracept dras in

den 7 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Alla förpackningar av Viracept, ett läkemedel för behandling av HIV-infektion, dras omedelbart in från patienter, apotek och sjukvård i EU då det skadliga ämnet etylmesylat (metansulfonsyraetylester) upptäckts i läkemedlet. Patienterna uppmanas ta kontakt med behandlande läkare innan Viracept returneras till apoteket. Sjukvården uppmanas ta kontakt med patienter som behandlas med Viracept för att ta ställning till byte av behandling.

Behandling av osteoporos - ny rekommendation

den 7 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Osteoporos (benskörhet) kännetecknas av att skelettet blir skört och att skador i form av sprickor och benbrott lättare uppkommer. Sjukdomen drabbar i första hand äldre kvinnor men förekommer även hos yngre kvinnor och hos män.

Likartad risk för blodpropp med alla kombinerade p-piller

den 4 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

I dag diskuteras i massmedia risken för att få blodpropp vid behandling med Yasmin efter biverkningsrapporter i Danmark. Två stora studier i flera länder i Europa respektive i USA visar att risken vid Yasminbehandling är i samma storleksordning som vid användning av andra kombinerade p-piller.

Två nya veterinärmedicinska läkemedelsmonografier

den 4 juni 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Draxxin är en makrolid avsedd för behandling och förebyggande behandling av luftvägsinfektion hos svin och nötrekatur, samt behandling av infektiös bovin keratokonjunktivit orsakad av Moraxella bovis. Yarvitan är godkänt för hjälp vid behandling av övervikt och fetma hos vuxna hundar. Läkemedlet ska användas som del av ett totalt viktminskningsprogram, som även omfattar lämpliga dietförändringar.

Farliga ämnen i flera bantningsmedel på Internet

den 31 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Hälften av de 34 bantningsmedel som Läkemedelsverket och Livsmedelsverket har undersökt innehöll farliga ämnen. Bantningsmedlen är inköpta på Internet. Konsumenter bör vara uppmärksamma på innehållsförteckningen i bantningspreparat och känna till riskerna som användningen kan medföra.

Kardiovaskulär säkerhet för rosiglitazon (Avandia, Avandamet och Avaglim)

den 23 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En artikel publicerad i New England Journal of Medicine har väckt oro för en liten ökad risk för hjärtinfarkt och kardiovaskulär död för patienter med typ 2 diabetes (åldersdiabetes). Produktinformationen för läkemedel som innehåller rosiglitazon uppdaterades hösten 2006 angående försämrad cirkulation i hjärtmuskulaturen.

Läkemedelsverket – en organisation med engagerade och kunniga medarbetare

den 23 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket genomförde vid årsskiftet 2006/2007 en medarbetarundersökning som besvarades av en så stor andel som 91 % av medarbetarna. Bland annat visar undersökningen att Läkemedelsverket är en lärande organisation.

Interaktion mellan Waran (warfarin) och grapefruktkärneextrakt

den 21 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Efter rapporter om misstänkt interaktion mellan grapefruktkärneextrakt och Waran (warfarin) har Läkemedelsverkets laboratorium analyserat tre olika produkter innehållande grapefruktkärneextrakt med avseende på innehåll och påverkan på cytokrom P450-enzymet CYP2C9 in vitro. Produkterna marknadsförs som rena naturprodukter med starka antibiotiska egenskaper. Analyserna visade dock att alla tre produkterna innehöll höga halter av det syntetiska desinfektions- och konserveringsmedlet bensetoniumklorid.

Grapefruktkärneextrakt kan förstärka effekten av Waran

den 21 maj 2007, [ALLMÄNHET]

Grapefruktkärneextrakt kan förstärka effekten av läkemedlet Waran (warfarin). Läkemedelsverket analyserade tre olika produkter med grapefruktkärneextrakt som samtliga innehöll höga halter av konserveringsmedlet bensetoniumklorid.

Långtidsbehandling med glitazoner ökar risken för frakturer hos kvinnor

den 14 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nya säkerhetsdata har framkommit för tiazolidindionerna Actos (pioglitazon) och Avandia (rosiglitazon) samt kombinationer med dessa läkemedel angående ökad risk för frakturer hos kvinnor som behandlas med läkemedlen. Tillgängliga data talar för att effekten torde vara en klasseffekt för glitazoner.

Data-mining som redskap för signalgenerering

den 11 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Att följa upp misstänkta biverkningar är en viktig del i Läkemedelsverkets värdering av godkända produkter. Den vikigaste informationskällan för nya biverkningssignaler är så kallade spontanrapporter av misstänkta biverkningar från hälso- och sjukvården. Begreppet ”data-mining” innebär att man letar efter mönster och strukturer i stora datamängder med hjälp av olika statistiska modeller.

Leverbiverkningar av bantningsmedlet CUUR

den 9 maj 2007, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket har fått rapporter om leverbiverkningar hos personer som använt bantningsmedlet CUUR. Läkemedelsverket bedömer att det är troligt eller möjligt att bantningsmedlet orsakat leverbiverkningarna.

Rapporter om leverpåverkan av viktminskningspreparatet CUUR

den 9 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tagit emot sex rapporter om kraftig leverpåverkan hos patienter som använt viktminskningspreparatet CUUR. I fem fall tillfrisknade patienterna sedan CUUR-intaget avslutats. I det sjätte fallet har levervärdena sjunkit från maxvärden. Läkemedelsverket bedömer att det föreligger troligt eller möjligt samband mellan CUUR och de rapporterade leverbiverkningarna.

Nasala beredningsformer av desmopressin inte längre godkända för primär nattlig enures

den 4 maj 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nasala beredningsformer av desmopressin är inte längre godkända för primär nattlig enures (sängvätning). Indikationsändringen berör de i Sverige godkända preparaten Minirin, Desmopressin Nordic och Desmopressin Alpharma.

Nässpray med desmopressin ska inte användas mot sängvätning

den 4 maj 2007, [ALLMÄNHET]

Nässpray och näsdroppar som innehåller läkemedlet desmopressin ska inte användas mot sängvätning. I Sverige gäller det preparaten Minirin, Desmopressin Nordic och Desmopressin Alpharma.

Reductil ska inte användas vid graviditet

den 24 april 2007, [ALLMÄNHET]

Bantningsmedlet Reductil ska inte användas av gravida kvinnor. Kvinnor i fruktsam ålder bör skydda sig mot graviditet så länge de tar Reductil.

Bantningsmedlet Reductil (sibutramin) ska inte användas under graviditet

den 24 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket påminner förskrivande läkare om att kvinnor i fertil ålder bör informeras om att de inte ska använda Reductil under graviditet.

Tryptizol tablett 25 mg och 50 mg tillfälligt slut

den 23 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tryptizol (amitryptilin) tablett 25 mg och 50 mg är för tillfället restnoterade på grund av störningar i produktionen. Med anledning av restsituationen vill Läkemedelsverket klargöra varför Saroten och Tryptizol tidigare inte bedömts vara utbytbara.

Naturläkemedel som innehåller sågpalmetto kan förstärka effekten av Waran

den 20 april 2007, [ALLMÄNHET]

Sågpalmetto (Serenoa repens) ingår i vissa naturläkemedel som används mot svårigheter att kissa på grund av förstorad prostata. Läkemedelsverket har fått en biverkningsrapport som tyder på att sågpalmetto kan förstärka effekten av det blodförtunnande läkemedlet Waran (warfarin).

Generikaansökningar med olika antal indikationer accepteras

den 18 april 2007, [FÖRETAG]

Medlemsstaterna inom EU accepterar sedan i november 2006 generikaansökningar där antalet indikationer för referensprodukter skiljer sig åt mellan de berörda medlemsstaterna. Den som lämnar in en generikaansökan ska informera referenslandet om eventuella skillnader i godkända indikationer.

Förfalskat Xenical upptäckt i Sverige

den 18 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Förfalskat Xenical har upptäckts i Sverige. Läkemedelsverket vill nu fästa uppmärksamhet vid att läkemedel som köps via andra källor än Apoteket kan vara förfalskade.

Kosmetika och hygienprodukter: nyhetsbrev om innehållsämnen och solskyddsprodukter

den 17 april 2007, [FÖRETAG]

Det nya numret av nyhetsbrevet om kosmetika och hygienprodukter tar bland annat upp föreskrifter om innehållsämnen och riktlinjer för solskyddsprodukter.

Rapporterade biverkningar under 2006

den 17 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården har rapporterat till myndigheten. Sammanställningen för 2006 visar att antikoagulantiabehandling har en fortsatt framskjuten plats i rapporteringen.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Tygacil (tigecyklin)

den 17 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tygacil (tigecyklin) är det första preparatet tillhörande gruppen glycylcyklinantibiotikum. Tygacil är godkänt för behandling av komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner samt komplicerade intraabdominella infektioner.

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor - ny rekommendation

den 16 april 2007, [ALLMÄNHET]

Nedre urinvägsinfektion, UVI (kallas också blåskatarr), är en infektion i urinblåsan som kännetecknas av sveda när man kissar, täta trängningar och att man kissar ofta. Behandling med antibiotika används i första hand för att förkorta tiden med symtom.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Januvia

den 16 april 2007, [ALLMÄNHET]

Januvia är ett nytt läkemedel för behandling av typ 2-diabetes (tidigare kallad åldersdiabetes). Det ska användas som tillägg till behandling med metformin eller så kallade tiazolidinedioner (till exempel rosiglitazon eller pioglitazon) och bara när andra läkemedel i kombination med diet och motion inte har gett tillräcklig effekt.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Januvia

den 13 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Januvia är godkänt för behandling av typ 2-diabetes i kombination med metformin eller med PPARγ-agonist (tiazolidindion) i de fall där diet och motion tillsammans med metformin eller PPARγ-agonist inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Remicade (ny indikation)

den 13 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Remicade är nu godkänt för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Läkemedlet är sedan tidigare godkänt för behandling av svår Mb Crohn, reumatoid artrit, pelvospondylit, psoriasis och psoriasisartrit.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Rectogesic

den 12 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Rectogesic (glyceryltrinitrat) är en salva för behandling av smärta vid analsprickor. Rectogesic har en måttlig smärtlindrande effekt.

Spermiedödande gel åter tillgänglig

den 11 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den spermiedödande vaginalgelen Gynol-Plus avregistrerades 2007-02-01. Apoteket AB kommer att från vecka 15 tillhandahålla en motsvarande gel, Nonoxynol 2 % vaginalgel, som är en receptbelagd apotekstillverkad produkt.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Intrinsa

den 10 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Intrinsa (testosteron) är ett nytt läkemedel för kvinnor som har minskad sexuell lust efter att livmoder och äggstockar har opererats bort. Effekten av behandling med Intrinsa är måttlig.

Behandling av erytropoietin och cancerrelaterad anemi - ny rekommendation

den 4 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Mabthera och progressiv multifokal leukoencefalopati

den 3 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tre fall av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) med dödlig utgång har rapporterats hos patienter med SLE respektive vaskulit (kärlinflammation) som har behandlats med Mabthera. De rapporterade fallen av PML har inträffat vid behandling utanför godkända indikationsområden.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Mydriasert (tropikamid och fenylefrin)

den 2 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Mydriasert är indicerat för att framkalla mydriasis, antingen i diagnostiskt syfte eller i samband med operation inne i ögat när monoterapi bedömts som otillräcklig.

Keteks effekt och säkerhet omvärderad

den 2 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har beslutat att begränsa indikationerna för Ketek (telitromycin). Produktinformationen har därför uppdaterats avseende kontraindikationer och biverkningar.

Förstärkt warfarineffekt av naturläkemedlet Curbisal – relaterat till innehåll av sågpalmetto?

den 2 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett fall med misstänkt interaktion mellan Waran (warfarin) och naturläkemedlet Curbisal har nyligen rapporterats till det svenska biverkningsregistret. Curbisal är ett godkänt naturläkemedel mot vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring. Naturläkemedlet innehåller extrakt från Serenoa repens (sågpalmetto) som misstänks kunna ge upphov till förstärkt effekt av Waranbehandling.

Parkinsonläkemedlet kabergolin kan skada hjärtklaffarna

den 30 mars 2007, [ALLMÄNHET]

Läkemedlet kabergolin (till exempel Cabaser) som används för behandling av Parkinsons sjukdom kan orsaka skada på hjärtklaffarna, enligt nya resultat från vetenskapliga studier. Läkemedlet ska därför endast användas av patienter som inte kan använda andra parkinsonläkemedel. Läkemedelsverket rekommenderar patienter att inte ändra sin medicinering på grund av resultaten. Patienter som känner sig oroliga kan diskutera medicineringen med sin läkare vid nästa planerade besök.

Kabergolin och pergolid – risk för skada på hjärtklaffarna

den 30 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Kabergolin (till exempel Cabaser) som är godkänt i Sverige för behandling av Parkinsons sjukdom kan orsaka skada på hjärtklaffarna. Läkemedlet ska därför endast användas när andra alternativ saknas. Pergolid är en likartad substans som används vid Parkinsons sjukdom men som inte är godkänd i Sverige. Även pergolid kan ge skador på hjärtklaffarna. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA rekommenderar tillverkarna att dra tillbaka pergolid från den amerikanska marknaden.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Cubicin (daptomycin)

den 29 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Cubicin (daptomycin) är ett parenteralt administrerat antibiotikum godkänt för behandling av komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner hos vuxna.

Riskfaktorer för laktatacidos vid behandling med metformin

den 27 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket och Giftinformationscentralen vill uppmärksamma förskrivare samt sjukvårdpersonal på riskfaktorer för uppkomst av laktatacidos hos patienter som behandlas med metformin vid typ 2-diabetes. Bland riskfaktorerna ses framför allt njurfunktionsnedsättning av olika orsaker. Hög ålder, alkoholism och försämrad leverfunktion är ytterligare riskfaktorer för laktatacidos vid medicinering med metformin.

Säkerheten i medicinska informationssystem

den 27 mars 2007, [FÖRETAG]

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket går gemensamt ut till vårdgivare och tillverkare för att påtala vikten av att ansvarsfrågan för medicinska informationssystem tydliggörs.

Bättre tillgång till regulatorisk rådgivning

den 27 mars 2007, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket ökar tillgängligheten till regulatorisk rådgivning för att bättre kunna stödja företag i regulatoriska läkemedelsfrågor. Rådgivningen kommer att fungera både som en administrerande och handläggande funktion.

Biverkningar av Tamiflu ska följas noggrant

den 24 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har värderat rapporter från Japan om psykiska biverkningar vid behandling med influensaläkemedlet Tamiflu (oseltamavir). Myndigheternas bedömning är att nyttan med Tamiflubehandling överväger riskerna, men att eventuella biverkningar ska följas noggrant.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies