Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2258

Överkänslighet mot povidon

den 27 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Povidon är en polyvinylpolymer som används som stabiliseringsmedel i många läkemedel och hudvårdsprodukter. Generellt har man hittills ansett povidon vara atoxiskt och överkänslighet anses vara mycket ovanligt, även om enstaka fall har beskrivits i litteraturen.

Färgämnen som tillsatser i läkemedel kan i sällsynta fall ge överkänslighetsreaktioner

den 27 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Färgämnen i läkemedel tillsätts av två skäl. Dels vill man dölja t.ex. det flammiga utseende som många tablettkärnor har och dels vill man minska risken för förväxling av tabletter eller kapslar. Olika styrkor av samma läkemedel kan skilja sig med avseende på innehållet av färgämnen. Det är viktigt för patienter med känd överkänslighet mot färgämnen att kontrollera om dessa ingår i de läkemedel patienten ska inta.

Färgämnen i läkemedel kan i sällsynta fall ge överkänslighetsreaktioner

den 27 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Färgämnen i läkemedel kan i sällsynta fall ge överkänslighetsreaktioner, som exempelvis klåda och hudutslag. Om man vet att man är överkänslig mot något färgämne är det därför viktigt att kontrollera läkemedlets innehållsförteckning innan man börjar använda läkemedlet.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Tysabri (natalizumab)

den 26 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tysabri är ett nytt läkemedel som godkänts för behandling av vissa patientgrupper med skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

Nya bestämmelser om säkerhetsövervakning av läkemedel

den 26 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Kravet är oförändrat att den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården snarast skall rapportera samtliga allvarliga biverkningar, samtliga oförutsedda biverkningar samt sådana biverkningar som synes öka i frekvens. Viktigt att komma ihåg är att även misstänkta biverkningar som uppträder vid icke-interventionstudier ska rapporteras från sjukvården direkt till Läkemedelsverket. En nyhet är att veterinärer förutom att rapportera biverkningar hos djur nu också ska rapportera biverkningar hos människa efter hantering av veterinärmedicinskt läkemedel.

Läkemedelsverket inväntar ytterligare fakta från Nobel Biocare

den 25 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ny föreskrift om blodverksamhet

den 25 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 30 oktober 2006 träder Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet i kraft. I samband med detta ska ansökan om att fortsätta bedriva blodverksamhet skickas till Läkemedelsverket senast den 1 november 2006.

Förnyad utredning av de icke-selektiva NSAID-läkemedlen nu slutförd

den 24 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nyttan med så kallade icke-selektiva NSAID, som används för behandling av ledsjukdomar och andra smärtsamma tillstånd, är större än de nackdelar som riskerna för biverkningar innebär om behandlingsrekommendationerna följs. Detta konstaterar de europeiska läkemedelsmyndigheterna genom sin vetenskapliga kommitté, CHMP, efter en förnyad utredning.

Förnyad utredning av NSAID-läkemedel är nu slutförd

den 24 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Nyttan av behandlingen med så kallade icke-selektiva NSAID är större än riskerna för biverkningar om de används enligt anvisningarna. Detta konstaterar de europeiska läkemedelsmyndigheterna genom sin vetenskapliga kommitté, CHMP, efter en förnyad utredning.

Inga ändringar i rekommendationer för influensavaccination för närvarande

den 23 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket anser att israeliska rapporter om dödsfall i samband med influensavaccination inte utgör något hinder för vaccination i Sverige.

Echinaceapreparat för lindring av symtom vid förkylning kan ge allvarliga överkänslighetsreaktioner

den 18 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Echinacea, röd solhatt, ingår ensamt eller i kombination med andra växter i ett flertal godkända naturläkemedel för lindring av symtom vid förkylning. Under senare år har Läkemedelsverket fått in rapporter om allvarliga överkänslighetsreaktioner i form av t.ex. anafylaxi och angiödem (svullnad av ansikte och slemhinnor i mun och svalg) i samband med intag av Echinacea-produkter.

Dos av aciklovir och valaciklor ska minskas vid nedsatt njurfunktion

den 17 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En revidering av doseringsanvisningarna vid nedsatt njurfunktion för Zovirax tabletter vid herpesinfektioner, för Valtrex tabletter vid herpesinfektioner och för profylax mot CMV-infektioner pågår för närvarande och blir därefter aktuell att genomföra för samtliga perorala aciklovirprodukter på marknaden. Läkemedelsverket vill åter uppmana till hänsynstagande till möjligheten av nedsatt njurfunktion framför allt hos äldre patienter men också hos tidigare friska patienter vars njurfunktion påverkats av pågående sjukdom.

Rapportering av SUSAR:s till Läkemedelsverket

den 13 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Ny blankett: Ansökan om nedsättning eller befrielse från årsavgift

den 12 oktober 2006, [FÖRETAG]

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Acomplia

den 11 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Acomplia (rimonabant) är ett nytt slags läkemedel mot fetma och övervikt. Liksom för övriga läkemedel mot övervikt/fetma är det bara en mindre andel av behandlade patienter som får en relevant viktnedgång.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Acomplia

den 11 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Acomplia ( rimonabant) är det första godkända medlet i en ny klass (cannabinoidreceptorblockerare) av läkemedel för behandling av övervikt. Liksom för övriga läkemedel med viktreducerande effekter svarar endast en mindre andel patienter med kliniskt relevant viktreduktion.

Nobel Biocare förtydligar uppgifter om tandimplantatet Nobel Direct

den 10 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - ProQuad

den 9 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

ProQuad är godkänt för samtidig vaccinering mot mässling, påssjuka, röda hund och varicella av individer från 12 månaders ålder.

Viktig information om förväxlingsrisk

den 6 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Risk för förväxling av Atropin NM Pharma injektionsvätska 0,5 mg/ml i 1 ml cylinderampull med Efedrin Merck NM injektionsvätska 50 mg/ml i 1 ml cylinderampull.

Återhållsamhet vid nyinsättande av läkemedelsavgivande stentar

den 5 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket manar till återhållsamhet med nyinsättande av läkemedelsavgivande stentar.

Varning för efedrin i Therma Power

den 4 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar för användning av produkten Therma Power. Efedrin är ett exempel på skadliga ämnen som man kan komma i kontakt med vid inköp av preparat på Internet.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Gardasil

den 2 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Gardasil är ett nytt vaccin för att förebygga i första hand livmoderhalscancer orsakad av vissa typer av humant papillomvirus (HPV), men också mot bland annat könsvårtor till följd av HPV-infektion. Gardasil är det första vaccinet i sitt slag och bedöms vara ett mycket värdefullt tillskott.

Förnyad europeisk värdering av NSAIDs

den 26 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna informerar idag via EMEA att den vetenskapliga kommittén, CHMP, skall göra en uppdaterad värdering av effekt och säkerhet för så kallad icke-selektiva NSAIDs* eftersom nya data föreligger.

Sällsynta fall av NFD/NSF efter MRT med kontrastförstärkning med Omniscan

den 19 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill uppmärksamma sjukvården på möjligheten av sällsynta fall av NFD/NSF efter MRT med kontrastförstärkning med Omniscan eller andra gadoliniuminnehållande kontrastmedel.

Ändringsföreskrift om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter

den 18 september 2006, [FÖRETAG]

Risken för hjärt-kärlbiverkningar hos antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (NSAID)

den 13 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Zostavax

den 6 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Zostavax är indicerat för prevention av herpes zoster (”zoster” eller bältros) och herpes zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN). Zostavax är indicerat för immunisering av personer som är 60 år eller äldre.

Giftiga och skadliga ”naturprodukter” på världsmarknaden

den 4 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Internet och andra internationella marknader överflödas av erbjudanden om olika ”naturprodukter” som utlovas bringa bot av allehanda sjukdomar samt hälsa och lycka i allmänhet. Tyvärr är det i de flesta fall fråga om rena bedrägerier eftersom man inte bevisat de påstådda effekterna.

Ny läkemedelsvärdering/monografi Emselex

den 15 augusti 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Emselex är godkänt för symtomatisk behandling av trängningsinkontinens och/eller ökad frekvens miktioner och trängningar som kan uppkomma hos patienter med överaktiv blåsa.

”Skärp marknadsföringen av antirynkkrämer” anser Konsumentföreningen Stockholm

den 26 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ändring i lagen om handel med läkemedel

den 25 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Riksdagen har beslutat att ändra två bestämmelser i lagen om handel med läkemedel.

Ändring i Radio- och TV-lagen rörande reklam

den 25 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Riksdagen har beslutat att ändra en bestämmelse i Radio- och TV-lagen.

Nya läkemedelsvärderingar/ monografier (Duotrav, Ganfort & Tobrasone)

den 20 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tre nya läkemedelsvärderingar är nu publicerade. Duotrav (travatan och timolol maleat), Ganfort (bimatoprost och timolol maleat) och Tobrasone (tobramycin-dexametason).

Remifemin och Klimadynom (fd. Menofem) kan ge allvarliga leverbiverkningar

den 18 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har uppmärksammat allvarlig leverpåverkan vid användning av produkter som innehåller Cimicifuga racemosa (silverax) vilket används för behandling av lindriga klimakteriesymtom.

En ny lag (SFS 2006:496) och förordning (SFS 2006:497) om blodsäkerhet, gällande från den 1 juli 2006.

den 5 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Blodsäkerhetslagen syftar till att implementera Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG i svensk rätt.

Avgiftsförändringar som gäller från och med 2006-07-01

den 3 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Följande förändringar har skett i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Ny föreskrift om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. (LVFS 2006:11)

den 3 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Föreskriften innehåller regler om ansökan om godkännande av läkemedel för försäljning och om ändring av sådant godkännande.

Förändringar i tillståndsgivning för foderblandare som hanterar antibiotika och övriga läkemedel

den 28 juni 2006, [FÖRETAG]

Lamotrigin och risken för läppgomspalt

den 20 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En analys har nyligen genomförts av ett register av gravida kvinnor som använt läkemedel mot epilepsi i USA och Kanada. Analysen antyder att risken för läppgomspalt, en typ av fosterskada där läpp och/eller gom inte sluts på ett normalt sätt under fosterutvecklingen, kan vara ökad om modern behandlats med lamotrigin under graviditetens tre första månader.

Lamotrigin och risken för läppgomspalt

den 20 juni 2006, [ALLMÄNHET]

Epilepsiläkemedlet lamotrigin kan öka risken för läppgomspalt (fosterskada där läpp och/eller gom inte sluts på normalt sätt) om modern använt lamotrigin under graviditetens tre första månader, enligt analys av register i USA och Kanada. Att plötsligt avbryta en epilepsibehandling kan leda till krampanfall – något som kan vara farligt för både patient och foster. Patienter som är eller som planerar att bli gravida måste därför rådgöra med sin läkare innan de ändrar eller avbryter sin medicinering med lamotrigin.

Nya regler om marknadsföring av läkemedel

den 19 juni 2006, [FÖRETAG]

Den 1 maj trädde ändringar av läkemedelslagen i kraft. Bland de nya regler som kommit till finns bestämmelser om marknadsföring av läkemedel. De nya bestämmelserna reglerar tydligare vad som är förbjudet och vad som är tillåtet samtidigt som Läkemedelsverket ges mer ansvar.

Ny föreskrift underlättar utländska veterinärers yrkesutövning i Sverige

den 19 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Kommissionen publicerar riktlinjer om risk för folkhälsan

den 13 juni 2006, [FÖRETAG]

Ändring av förskrifter och allmänna råd angående parallellimport

den 12 juni 2006, [FÖRETAG]

ACE-hämmare skall ej användas under graviditet

den 8 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Denna vecka publiceras i New England Journal of Medicine en studie, som funnit att blodtryckssänkande läkemedel av typen ACE-hämmare som givits under tidig graviditet tycks orsaka ökad risk för allvarliga missbildningar.

Giftinformationscentralens rapport om analgetikaförgiftningar år 2000-2002

den 8 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Receptfritt paracetamol vanlig orsak till förgiftning bland tonåringar.

Giftinformationscentralens rapport om läkemedelsförgiftningar år 2000

den 8 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Gynnsam utveckling – men ett fortsatt problem med analgetika.

Om långtidsverkande luftrörsvidgande läkemedel och risk för allvarliga astmaanfall

den 7 juni 2006, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket får för närvarande många frågor angående en vetenskaplig studie där långverkande luftrörsvidgande läkemedel har visats öka risken för svåra astmaanfall. Läkemedelsverkets råd till patienter är att vara noga med att följa sin basbehandling med inflammationsdämpande inhalationssteroider, och att vid osäkerhet kontakta sin läkare eller astmasjuksköterska för rådgivning.

Ny instruktion till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackningar

den 7 juni 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har beslutat att förtydliga instruktionen till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackningar.

Ny instruktion till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackning

den 7 juni 2006, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket har beslutat att förtydliga instruktionen till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackningar.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies