Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2359

Bantningsmedlet Reductil (sibutramin) ska inte användas under graviditet

den 24 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket påminner förskrivande läkare om att kvinnor i fertil ålder bör informeras om att de inte ska använda Reductil under graviditet.

Tryptizol tablett 25 mg och 50 mg tillfälligt slut

den 23 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tryptizol (amitryptilin) tablett 25 mg och 50 mg är för tillfället restnoterade på grund av störningar i produktionen. Med anledning av restsituationen vill Läkemedelsverket klargöra varför Saroten och Tryptizol tidigare inte bedömts vara utbytbara.

Naturläkemedel som innehåller sågpalmetto kan förstärka effekten av Waran

den 20 april 2007, [ALLMÄNHET]

Sågpalmetto (Serenoa repens) ingår i vissa naturläkemedel som används mot svårigheter att kissa på grund av förstorad prostata. Läkemedelsverket har fått en biverkningsrapport som tyder på att sågpalmetto kan förstärka effekten av det blodförtunnande läkemedlet Waran (warfarin).

Generikaansökningar med olika antal indikationer accepteras

den 18 april 2007, [FÖRETAG]

Medlemsstaterna inom EU accepterar sedan i november 2006 generikaansökningar där antalet indikationer för referensprodukter skiljer sig åt mellan de berörda medlemsstaterna. Den som lämnar in en generikaansökan ska informera referenslandet om eventuella skillnader i godkända indikationer.

Förfalskat Xenical upptäckt i Sverige

den 18 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Förfalskat Xenical har upptäckts i Sverige. Läkemedelsverket vill nu fästa uppmärksamhet vid att läkemedel som köps via andra källor än Apoteket kan vara förfalskade.

Kosmetika och hygienprodukter: nyhetsbrev om innehållsämnen och solskyddsprodukter

den 17 april 2007, [FÖRETAG]

Det nya numret av nyhetsbrevet om kosmetika och hygienprodukter tar bland annat upp föreskrifter om innehållsämnen och riktlinjer för solskyddsprodukter.

Rapporterade biverkningar under 2006

den 17 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Varje år sammanställer Läkemedelsverket de biverkningar som hälso- och sjukvården har rapporterat till myndigheten. Sammanställningen för 2006 visar att antikoagulantiabehandling har en fortsatt framskjuten plats i rapporteringen.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Tygacil (tigecyklin)

den 17 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tygacil (tigecyklin) är det första preparatet tillhörande gruppen glycylcyklinantibiotikum. Tygacil är godkänt för behandling av komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner samt komplicerade intraabdominella infektioner.

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor - ny rekommendation

den 16 april 2007, [ALLMÄNHET]

Nedre urinvägsinfektion, UVI (kallas också blåskatarr), är en infektion i urinblåsan som kännetecknas av sveda när man kissar, täta trängningar och att man kissar ofta. Behandling med antibiotika används i första hand för att förkorta tiden med symtom.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Januvia

den 16 april 2007, [ALLMÄNHET]

Januvia är ett nytt läkemedel för behandling av typ 2-diabetes (tidigare kallad åldersdiabetes). Det ska användas som tillägg till behandling med metformin eller så kallade tiazolidinedioner (till exempel rosiglitazon eller pioglitazon) och bara när andra läkemedel i kombination med diet och motion inte har gett tillräcklig effekt.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Januvia

den 13 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Januvia är godkänt för behandling av typ 2-diabetes i kombination med metformin eller med PPARγ-agonist (tiazolidindion) i de fall där diet och motion tillsammans med metformin eller PPARγ-agonist inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Remicade (ny indikation)

den 13 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Remicade är nu godkänt för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Läkemedlet är sedan tidigare godkänt för behandling av svår Mb Crohn, reumatoid artrit, pelvospondylit, psoriasis och psoriasisartrit.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Rectogesic

den 12 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Rectogesic (glyceryltrinitrat) är en salva för behandling av smärta vid analsprickor. Rectogesic har en måttlig smärtlindrande effekt.

Spermiedödande gel åter tillgänglig

den 11 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Den spermiedödande vaginalgelen Gynol-Plus avregistrerades 2007-02-01. Apoteket AB kommer att från vecka 15 tillhandahålla en motsvarande gel, Nonoxynol 2 % vaginalgel, som är en receptbelagd apotekstillverkad produkt.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Intrinsa

den 10 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Intrinsa (testosteron) är ett nytt läkemedel för kvinnor som har minskad sexuell lust efter att livmoder och äggstockar har opererats bort. Effekten av behandling med Intrinsa är måttlig.

Behandling av erytropoietin och cancerrelaterad anemi - ny rekommendation

den 4 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Mabthera och progressiv multifokal leukoencefalopati

den 3 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tre fall av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) med dödlig utgång har rapporterats hos patienter med SLE respektive vaskulit (kärlinflammation) som har behandlats med Mabthera. De rapporterade fallen av PML har inträffat vid behandling utanför godkända indikationsområden.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Mydriasert (tropikamid och fenylefrin)

den 2 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Mydriasert är indicerat för att framkalla mydriasis, antingen i diagnostiskt syfte eller i samband med operation inne i ögat när monoterapi bedömts som otillräcklig.

Keteks effekt och säkerhet omvärderad

den 2 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har beslutat att begränsa indikationerna för Ketek (telitromycin). Produktinformationen har därför uppdaterats avseende kontraindikationer och biverkningar.

Förstärkt warfarineffekt av naturläkemedlet Curbisal – relaterat till innehåll av sågpalmetto?

den 2 april 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ett fall med misstänkt interaktion mellan Waran (warfarin) och naturläkemedlet Curbisal har nyligen rapporterats till det svenska biverkningsregistret. Curbisal är ett godkänt naturläkemedel mot vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring. Naturläkemedlet innehåller extrakt från Serenoa repens (sågpalmetto) som misstänks kunna ge upphov till förstärkt effekt av Waranbehandling.

Parkinsonläkemedlet kabergolin kan skada hjärtklaffarna

den 30 mars 2007, [ALLMÄNHET]

Läkemedlet kabergolin (till exempel Cabaser) som används för behandling av Parkinsons sjukdom kan orsaka skada på hjärtklaffarna, enligt nya resultat från vetenskapliga studier. Läkemedlet ska därför endast användas av patienter som inte kan använda andra parkinsonläkemedel. Läkemedelsverket rekommenderar patienter att inte ändra sin medicinering på grund av resultaten. Patienter som känner sig oroliga kan diskutera medicineringen med sin läkare vid nästa planerade besök.

Kabergolin och pergolid – risk för skada på hjärtklaffarna

den 30 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Kabergolin (till exempel Cabaser) som är godkänt i Sverige för behandling av Parkinsons sjukdom kan orsaka skada på hjärtklaffarna. Läkemedlet ska därför endast användas när andra alternativ saknas. Pergolid är en likartad substans som används vid Parkinsons sjukdom men som inte är godkänd i Sverige. Även pergolid kan ge skador på hjärtklaffarna. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA rekommenderar tillverkarna att dra tillbaka pergolid från den amerikanska marknaden.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Cubicin (daptomycin)

den 29 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Cubicin (daptomycin) är ett parenteralt administrerat antibiotikum godkänt för behandling av komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner hos vuxna.

Riskfaktorer för laktatacidos vid behandling med metformin

den 27 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket och Giftinformationscentralen vill uppmärksamma förskrivare samt sjukvårdpersonal på riskfaktorer för uppkomst av laktatacidos hos patienter som behandlas med metformin vid typ 2-diabetes. Bland riskfaktorerna ses framför allt njurfunktionsnedsättning av olika orsaker. Hög ålder, alkoholism och försämrad leverfunktion är ytterligare riskfaktorer för laktatacidos vid medicinering med metformin.

Säkerheten i medicinska informationssystem

den 27 mars 2007, [FÖRETAG]

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket går gemensamt ut till vårdgivare och tillverkare för att påtala vikten av att ansvarsfrågan för medicinska informationssystem tydliggörs.

Bättre tillgång till regulatorisk rådgivning

den 27 mars 2007, [FÖRETAG]

Läkemedelsverket ökar tillgängligheten till regulatorisk rådgivning för att bättre kunna stödja företag i regulatoriska läkemedelsfrågor. Rådgivningen kommer att fungera både som en administrerande och handläggande funktion.

Biverkningar av Tamiflu ska följas noggrant

den 24 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har värderat rapporter från Japan om psykiska biverkningar vid behandling med influensaläkemedlet Tamiflu (oseltamavir). Myndigheternas bedömning är att nyttan med Tamiflubehandling överväger riskerna, men att eventuella biverkningar ska följas noggrant.

Varningstriangeln tas bort – två alternativ vid samnordiska förpackningar

den 22 mars 2007, [FÖRETAG]

Den 1 juli 2007 ska läkemedelsförpackningar märkta med varningstriangeln inte längre säljas på apoteken. Företag med gemensamma förpackningar för den nordiska marknaden har då två alternativ: att täcka över varningstriangeln med en etikett eller att göra en separat förpackning för den svenska marknaden.

Ftalater i läkemedel - Läkemedelsverkets kommentar

den 19 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Tillsatser av ftalater i läkemedel har diskuterats i media efter att en dansk forskargrupp observerat skadliga effekter i djurstudier. Läkemedelsverket bedömer att ftalat-doserna i djurstudierna betydligt överstiger de som patienter utsätts för och rekommenderar patienter att fortsätta sin läkemedelsbehandling enligt läkarens ordination.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Dukoral

den 19 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Dukoral är det enda godkända koleravaccinet i Sverige. Det är ett värdefullt vaccin för resenärer till områden där kolera förekommer, framförallt för de som kommer att vistas i högriskområden under längre tid

Ökning av antalet centrala ansökningar i EU under 2006

den 16 mars 2007, [FÖRETAG]

Antalet centrala ansökningar i EU slog förra året alla tidigare rekord. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har publicerat sin årsrapport för 2006, och trenden stämmer även med den ökning av uppdrag som inkommit till Läkemedelsverket.

Varning för ”örtpreparatet” ViaMax Power Tabs+

den 15 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar återigen för användning av ”örtpreparatet” ViaMax Power Tabs+. Preparatet innehåller bland annat substansen sildenafil, som ingår i Viagra. Preparatet ska inte användas av dig som samtidigt tar vissa läkemedel mot kärlkramp, och inte heller vid vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Behandling av nedre urinvägsinfektion hos kvinnor (UVI) - ny rekommendation

den 14 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Akut cystit utgör drygt 10 procent av alla infektioner i svensk primärvård. Behandling med antibiotika syftar i första hand till att förkorta tiden med symtom.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Calma (dimenhydrinat)

den 13 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Calma är ett medicinskt tuggummi, godkänt för behandling av åksjuka.

Ändrad layout på cefalosporin-förpackningar från Sandoz

den 12 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Förväxlingar har varit ett problem med vissa cefalosporin-produkter. För att minska risken för förväxling har företaget Sandoz nu tagit fram nya förpackningar med ändrat utseende.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Xolair

den 9 mars 2007, [ALLMÄNHET]

Xolair är ett nytt läkemedel för behandling av svår allergisk astma då behandling med andra läkemedel inte har gett tillräcklig effekt. Xolair innebär en ny och intressant behandlingsprincip, men den visade effekten är måttlig.

Ökad risk för frakturer hos kvinnor som använt diabetesläkemedlen Avandia, Avandamet och Avaglim

den 7 mars 2007, [ALLMÄNHET]

Preliminära resultat från en klinisk studie visar att kvinnor som under lång tid använt diabetesläkemedel som innehåller substansen rosiglitazon (Avandia, Avandamet och Avaglim), fick fler frakturer i armar, händer och fötter än kvinnor som använde läkemedel med substanserna metformin eller glibenklamid. Läkemedelsverket rekommenderar patienter som använder Avandia, Avandamet och Avaglim att inte ändra sin diabetesmedicinering på grund av de preliminära resultaten. Patienter som känner sig oroliga kan diskutera medicineringen med sin läkare vid nästa planerade besök.

Risk för frakturer hos kvinnliga patienter som behandlas med diabetesmediciner som innehåller rosiglitazon: Avandia, Avandamet och Avaglim

den 7 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Preliminära data från en klinisk studie visar att kvinnliga patienter som under lång tid behandlats med diabetesmedicinerna Avandia, Avandamet och Avaglim, som innehåller substansen rosiglitazon, fick fler frakturer i fötter, händer och armar än kvinnliga patienter som behandlades med substanserna metformin eller glibenklamid. Läkemedelsverket rekommenderar behandlande läkare att beakta risken för frakturer vid omhändertagande av patienter som behandlas med rosiglitazon. Patienter som använder Avandia, Avandamet och Avaglim rekommenderas att inte ändra sin diabetesmedicinering.

Även sjuksköterskor får rapportera läkemedelsbiverkningar

den 1 mars 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket ger nu sjuksköterskor möjlighet att rapportera biverkningar. Därmed fullföljer Läkemedelsverket en serie åtgärder för att förbättra säkerhetsuppföljningen av läkemedel.

Läkemedelsverket rapporterar miljöarbetet

den 28 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket är en av 18 myndigheter som har ett så kallat sektorsansvar för miljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Idag överlämnar Läkemedelsverket sin sektorsrapport till Miljömålsrådet och Socialdepartementet. Rapporten beskriver bland annat sektorns miljöpåverkan i förhållande till de nationella miljökvalitetsmålen och åtgärder inom sektorn som syftar till att nå miljökvalitetsmålen.

Europeiska kommissionen vill förbättra arbetet med läkemedelssäkerhet

den 26 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Europeiska kommissionen ger i en rapport förslag på hur säkerhetsarbetet för läkemedel inom EU kan förbättras. Läkemedelsverket välkomnar förslagen och har redan inlett en serie förbättringsåtgärder i den riktning som kommissionen pekar ut.

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2006 nu överlämnad till Socialdepartementet

den 23 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Nya läkemedelsvärderingar/ monografier: Rapydan och Xolair

den 22 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Rapydan är ett nytt godkänt medicinskt plåster. Och Xolair är godkänt för behandling av astma.

Besvärande biverkningar av förfalskade läkemedel köpta på Internet

den 21 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Åtskilliga personer i USA har fått biverkningar efter att ha använt förfalskade läkemedel köpta på Internet. Läkemedelsverket rekommenderar den som har köpt läkemedel på Internet (undantaget Apoteket AB:s hemsida) och fått biverkningar att kontakta sjukvården.

Nya läkemedelsvärderingar/ monografier: Tamiflu och Relenza

den 16 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tamiflu och Relenza är sedan tidigare godkända för behandling av influensa A och B. Relenza är sedan tidigare godkänt för behandling av vuxna och ungdomar över 12 år. Läkemedlet har nu även godkänts för behandling av barn från fem års ålder, och som influensaprofylax till vuxna och barn från fem års ålder. Tamiflu är sedan tidigare godkänt för behandling av vuxna och barn från ett års ålder samt som influensaprofylax till vuxna och ungdomar över 13 års ålder. Nu är Tamiflu även godkänt som influensaprofylax till barn från ett års ålder.

Arbete pågår för att förenkla kosmetikadirektivet

den 15 februari 2007, [FÖRETAG]

Läkemedelsbehandling vid alkoholberoende - ny rekommendation

den 15 februari 2007, [ALLMÄNHET]

Cirka fem procent av alla vuxna i Sverige uppskattas vara alkoholberoende. Det finns tre olika läkemedel som används för behandling av alkoholberoende: disulfiram, naltrexon och akamprosat. Det är viktigt att patienten förutom läkemedelsbehandlingen även får rådgivning och stöd från sin behandlande läkare.

Läkemedelsverket begär in kompletterande uppgifter från Nobel Biocare AB

den 15 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Läkemedelsverket har granskat Nobel Biocares åtgärdsplan som syftar till att förbättra användarinstruktionerna för tandimplantaten NobelDirect och NobelPerfect. Läkemedelsverket begär nu in kompletterande uppgifter från Nobel Biocare AB.

Stentbehandling av kranskärlssjukdom

den 14 februari 2007, [ALLMÄNHET]

Stentbehandling av kranskärlssjukdom ger som regel mycket goda resultat. Dock medför behandlingen en liten ökad risk för blodproppsbildning i det behandlade kärlet, särskilt med läkemedelsavgivande stent. Läkemedlen klopidogrel och acetylsalicylsyra används för att förebygga blodproppar. Det är viktigt att inte avbryta läkemedelsbehandlingen utan kontakt med behandlande hjärtläkare.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Lucentis (ranibizumab)

den 14 februari 2007, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Lucentis är godkänt för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD).

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies