Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

”Våldtäktsdrogen Progesterex” finns inte

den 23 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Myten om Progesterex har cirkulerat i olika delar av världen sedan 1999. I ett kedjebrev påstås att preparatet används av våldtäktsmän för att sterilisera sina kvinnliga offer. Enligt vad Läkemedelsverket tidigare informerat finns inte någon sådan steriliseringstablett vare sig i Sverige eller utomlands.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Suboxone

den 20 november 2006, [ALLMÄNHET]

Suboxone innehåller de aktiva substanserna buprenorfin och naloxon. Läkemedlet är godkänt för ersättningsbehandling vid heroinberoende, där det ska vara en del av ett medicinskt, socialt och psykologiskt rehabiliteringsprogram.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Suboxone

den 20 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Suboxone innehåller de aktiva substanserna buprenorfin och naloxon. Läkemedlet är godkänt för ersättningsbehandling vid heroinberoende, där det ska vara en del av ett medicinskt, socialt och psykologiskt rehabiliteringsprogram.

Behandling av psoriasis - ny rekommendation

den 15 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Behandlingsrekommendationer för behandling av psoriasis utarbetades vid ett expertmöte 4–5 april 2006. Syftet med mötet var bland annat att diskutera de nya så kallade biologiska läkemedlens plats i terapin. En SBU Alert-rapport om biologiska läkemedel vid måttlig till svår psoriasis publiceras också inom kort.

Utsättningsreaktioner av tramadol – ett större problem än förväntat?

den 14 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tramadol är ett centralt verkande analgetikum godkänt för behandling av måttlig till svår akut och kronisk smärta. Rapporten ger en uppdatering av inrapporterade fall av beroende och missbruk och informerar om förekomsten av utsättningsreaktioner.

Debattsvar: Läkemedelsverket bidrar till ökad kunskap om naturläkemedel

den 13 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

I en debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning (UNT) den 10 november ifrågasätts Läkemedelsverkets opartiskhet. Detta sedan vi informerat om att patienter drabbats av allvarliga överkänslighetsreaktioner efter att de tagit Echinaceapreparat mot förkylning. Vi anser emellertid att det är viktigt att informera om allvarliga biverkningar för ett naturläkemedel som har en mycket spridd användning, men som sannolikt av många uppfattas som biverkningsfritt.

Försäljning av receptfria växtbaserade läkemedel

den 13 november 2006, [FÖRETAG]

Apoteksutredningen föreslår i ett delbetänkande att receptfria växtbaserade läkemedel ska få säljas av den som fått Läkemedelsverkets tillstånd. Förändringarna i lagstiftningen föreslås träda i kraft i juli 2008.

Fortsätt följa rekommendationerna för influensavaccination

den 10 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket har tagit del av företagets utredning av israeliska dödsfall efter influensavaccinering. Inga anmärkningar görs på kvaliteten av den aktuella vaccinsatsen. Läkemedelsverket rekommenderar fortsatt influensavaccinering till medicinska riskgrupper med de vacciner som är godkända i Sverige.

Risk för elektrolytrubbningar vid användning av tarmrengöringsmedlet Phosphoral

den 10 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket önskar fästa förskrivarnas uppmärksamhet på risken för elektrolytrubbningar vid användning av tarmrengöringsmedlet Phosphoral.

Varning för köp av Roaccutan via Internetapotek

den 8 november 2006, []

Läkemedelsverket varnar nu för att Roaccutan marknadsförs på Internetapotek med svenska patienter som målgrupp. Läkemedelsverket avråder bestämt från köp av och medicinering med Roaccutan på egen hand. Läkemedlet har fosterskadande effekter samt även biverkningar av främst psykiatrisk natur.

Engelska läkemedelsstudien med svåra biverkningar - vilka blir konsekvenserna?

den 7 november 2006, [ALLMÄNHET]

Vilka lärdomar kan vi dra av den katastrofala läkemedelsstudien i England tidigare i år, där flera försökspersoner fick svåra biverkningar av en ny substans? En engelsk expertgrupp har utrett händelsen och sammanfattar nu sina slutsatser i en preliminär rapport.

Lyrica (pregabalin) - tvåårsuppföljning

den 2 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

De flesta biverkningar som har rapporterats till Läkemedelsverket är kända sedan tidigare. Två fallbeskrivningar belyser risken för uppkomst av hyperglykemi respektive ödem.

Duplikatansökan med hänvisning till produkt godkänd före 1 maj 2006

den 1 november 2006, [FÖRETAG]

Varning för köp av Roaccutan via Internetapotek

den 1 november 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar nu för att Roaccutan marknadsförs på Internetapotek med svenska patienter som målgrupp. Läkemedelsverket avråder bestämt från köp av och medicinering med Roaccutan på egen hand. Läkemedlet har fosterskadande effekter samt även biverkningar av främst psykiatrisk natur.

Engelska läkemedelsstudien med svåra biverkningar - vilka blir konsekvenserna?

den 31 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Vilka konsekvenser bör dras av den katastrofala läkemedelsstudien med substansen TGN 1412 i England tidigare i år? Den engelska expertgrupp som tillsattes efter händelsen har nu summerat sina slutsatser i en preliminär rapport.

Hibernal tabletter avregistreras

den 31 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Aventis Pharma kommer att avregistrera Hibernal tabletter 25 mg och 100 mg på grund av produktionsnedläggning.

Överkänslighet mot povidon

den 27 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Povidon är en polyvinylpolymer som används som stabiliseringsmedel i många läkemedel och hudvårdsprodukter. Generellt har man hittills ansett povidon vara atoxiskt och överkänslighet anses vara mycket ovanligt, även om enstaka fall har beskrivits i litteraturen.

Färgämnen som tillsatser i läkemedel kan i sällsynta fall ge överkänslighetsreaktioner

den 27 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Färgämnen i läkemedel tillsätts av två skäl. Dels vill man dölja t.ex. det flammiga utseende som många tablettkärnor har och dels vill man minska risken för förväxling av tabletter eller kapslar. Olika styrkor av samma läkemedel kan skilja sig med avseende på innehållet av färgämnen. Det är viktigt för patienter med känd överkänslighet mot färgämnen att kontrollera om dessa ingår i de läkemedel patienten ska inta.

Färgämnen i läkemedel kan i sällsynta fall ge överkänslighetsreaktioner

den 27 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Färgämnen i läkemedel kan i sällsynta fall ge överkänslighetsreaktioner, som exempelvis klåda och hudutslag. Om man vet att man är överkänslig mot något färgämne är det därför viktigt att kontrollera läkemedlets innehållsförteckning innan man börjar använda läkemedlet.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Tysabri (natalizumab)

den 26 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tysabri är ett nytt läkemedel som godkänts för behandling av vissa patientgrupper med skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

Nya bestämmelser om säkerhetsövervakning av läkemedel

den 26 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Kravet är oförändrat att den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården snarast skall rapportera samtliga allvarliga biverkningar, samtliga oförutsedda biverkningar samt sådana biverkningar som synes öka i frekvens. Viktigt att komma ihåg är att även misstänkta biverkningar som uppträder vid icke-interventionstudier ska rapporteras från sjukvården direkt till Läkemedelsverket. En nyhet är att veterinärer förutom att rapportera biverkningar hos djur nu också ska rapportera biverkningar hos människa efter hantering av veterinärmedicinskt läkemedel.

Läkemedelsverket inväntar ytterligare fakta från Nobel Biocare

den 25 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ny föreskrift om blodverksamhet

den 25 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den 30 oktober 2006 träder Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet i kraft. I samband med detta ska ansökan om att fortsätta bedriva blodverksamhet skickas till Läkemedelsverket senast den 1 november 2006.

Förnyad utredning av NSAID-läkemedel är nu slutförd

den 24 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Nyttan av behandlingen med så kallade icke-selektiva NSAID är större än riskerna för biverkningar om de används enligt anvisningarna. Detta konstaterar de europeiska läkemedelsmyndigheterna genom sin vetenskapliga kommitté, CHMP, efter en förnyad utredning.

Förnyad utredning av de icke-selektiva NSAID-läkemedlen nu slutförd

den 24 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Nyttan med så kallade icke-selektiva NSAID, som används för behandling av ledsjukdomar och andra smärtsamma tillstånd, är större än de nackdelar som riskerna för biverkningar innebär om behandlingsrekommendationerna följs. Detta konstaterar de europeiska läkemedelsmyndigheterna genom sin vetenskapliga kommitté, CHMP, efter en förnyad utredning.

Inga ändringar i rekommendationer för influensavaccination för närvarande

den 23 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket anser att israeliska rapporter om dödsfall i samband med influensavaccination inte utgör något hinder för vaccination i Sverige.

Echinaceapreparat för lindring av symtom vid förkylning kan ge allvarliga överkänslighetsreaktioner

den 18 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Echinacea, röd solhatt, ingår ensamt eller i kombination med andra växter i ett flertal godkända naturläkemedel för lindring av symtom vid förkylning. Under senare år har Läkemedelsverket fått in rapporter om allvarliga överkänslighetsreaktioner i form av t.ex. anafylaxi och angiödem (svullnad av ansikte och slemhinnor i mun och svalg) i samband med intag av Echinacea-produkter.

Dos av aciklovir och valaciklor ska minskas vid nedsatt njurfunktion

den 17 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

En revidering av doseringsanvisningarna vid nedsatt njurfunktion för Zovirax tabletter vid herpesinfektioner, för Valtrex tabletter vid herpesinfektioner och för profylax mot CMV-infektioner pågår för närvarande och blir därefter aktuell att genomföra för samtliga perorala aciklovirprodukter på marknaden. Läkemedelsverket vill åter uppmana till hänsynstagande till möjligheten av nedsatt njurfunktion framför allt hos äldre patienter men också hos tidigare friska patienter vars njurfunktion påverkats av pågående sjukdom.

Rapportering av SUSAR:s till Läkemedelsverket

den 13 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Ny blankett: Ansökan om nedsättning eller befrielse från årsavgift

den 12 oktober 2006, [FÖRETAG]

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Acomplia

den 11 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Acomplia (rimonabant) är ett nytt slags läkemedel mot fetma och övervikt. Liksom för övriga läkemedel mot övervikt/fetma är det bara en mindre andel av behandlade patienter som får en relevant viktnedgång.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Acomplia

den 11 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Acomplia ( rimonabant) är det första godkända medlet i en ny klass (cannabinoidreceptorblockerare) av läkemedel för behandling av övervikt. Liksom för övriga läkemedel med viktreducerande effekter svarar endast en mindre andel patienter med kliniskt relevant viktreduktion.

Nobel Biocare förtydligar uppgifter om tandimplantatet Nobel Direct

den 10 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ny läkemedelsvärdering/ monografi - ProQuad

den 9 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

ProQuad är godkänt för samtidig vaccinering mot mässling, påssjuka, röda hund och varicella av individer från 12 månaders ålder.

Viktig information om förväxlingsrisk

den 6 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Risk för förväxling av Atropin NM Pharma injektionsvätska 0,5 mg/ml i 1 ml cylinderampull med Efedrin Merck NM injektionsvätska 50 mg/ml i 1 ml cylinderampull.

Återhållsamhet vid nyinsättande av läkemedelsavgivande stentar

den 5 oktober 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket manar till återhållsamhet med nyinsättande av läkemedelsavgivande stentar.

Varning för efedrin i Therma Power

den 4 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Läkemedelsverket varnar för användning av produkten Therma Power. Efedrin är ett exempel på skadliga ämnen som man kan komma i kontakt med vid inköp av preparat på Internet.

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Gardasil

den 2 oktober 2006, [ALLMÄNHET]

Gardasil är ett nytt vaccin för att förebygga i första hand livmoderhalscancer orsakad av vissa typer av humant papillomvirus (HPV), men också mot bland annat könsvårtor till följd av HPV-infektion. Gardasil är det första vaccinet i sitt slag och bedöms vara ett mycket värdefullt tillskott.

Förnyad europeisk värdering av NSAIDs

den 26 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

De europeiska läkemedelsmyndigheterna informerar idag via EMEA att den vetenskapliga kommittén, CHMP, skall göra en uppdaterad värdering av effekt och säkerhet för så kallad icke-selektiva NSAIDs* eftersom nya data föreligger.

Sällsynta fall av NFD/NSF efter MRT med kontrastförstärkning med Omniscan

den 19 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Läkemedelsverket vill uppmärksamma sjukvården på möjligheten av sällsynta fall av NFD/NSF efter MRT med kontrastförstärkning med Omniscan eller andra gadoliniuminnehållande kontrastmedel.

Ändringsföreskrift om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter

den 18 september 2006, [FÖRETAG]

Risken för hjärt-kärlbiverkningar hos antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (NSAID)

den 13 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Ny läkemedelsvärdering/ monografi Zostavax

den 6 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Zostavax är indicerat för prevention av herpes zoster (”zoster” eller bältros) och herpes zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN). Zostavax är indicerat för immunisering av personer som är 60 år eller äldre.

Giftiga och skadliga ”naturprodukter” på världsmarknaden

den 4 september 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET]

Internet och andra internationella marknader överflödas av erbjudanden om olika ”naturprodukter” som utlovas bringa bot av allehanda sjukdomar samt hälsa och lycka i allmänhet. Tyvärr är det i de flesta fall fråga om rena bedrägerier eftersom man inte bevisat de påstådda effekterna.

Ny läkemedelsvärdering/monografi Emselex

den 15 augusti 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Emselex är godkänt för symtomatisk behandling av trängningsinkontinens och/eller ökad frekvens miktioner och trängningar som kan uppkomma hos patienter med överaktiv blåsa.

”Skärp marknadsföringen av antirynkkrämer” anser Konsumentföreningen Stockholm

den 26 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Ändring i lagen om handel med läkemedel

den 25 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Riksdagen har beslutat att ändra två bestämmelser i lagen om handel med läkemedel.

Ändring i Radio- och TV-lagen rörande reklam

den 25 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Riksdagen har beslutat att ändra en bestämmelse i Radio- och TV-lagen.

Nya läkemedelsvärderingar/ monografier (Duotrav, Ganfort & Tobrasone)

den 20 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD]

Tre nya läkemedelsvärderingar är nu publicerade. Duotrav (travatan och timolol maleat), Ganfort (bimatoprost och timolol maleat) och Tobrasone (tobramycin-dexametason).

Remifemin och Klimadynom (fd. Menofem) kan ge allvarliga leverbiverkningar

den 18 juli 2006, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har uppmärksammat allvarlig leverpåverkan vid användning av produkter som innehåller Cimicifuga racemosa (silverax) vilket används för behandling av lindriga klimakteriesymtom.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies