Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2306

Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016

den 15 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nummer 2 innehåller en uppdaterad behandlingsrekommendation om läkemedel vid adhd. Läs även om förfrågningar till Giftinformationscentralen gällande förgiftning eller feldosering av adhd-läkemedel och om fördelar och nackdelar med hjärtstartare med HLR-feedback.

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av adhd

den 15 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under senare år har antalet barn, ungdomar och vuxna i Sverige som fått diagnosen adhd (attention deficit hyperactivity disorder – uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet) ökat. I takt med detta har alltfler patienter fått läkemedel mot adhd. Ny forskning, nya läkemedel och utökade indikationer har tillkommit, varför den tidigare behandlingsrekommendationen nu har uppdaterats.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2016)

den 11 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i mars 2016.

eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation

den 4 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

eHälsomyndigheten tar i höst över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation. I november införs ett nytt system.

Välkommen till Farmakovigilansdagen 2016

den 4 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den 12 maj är det dags för Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 2016 på Uppsala Konsert & Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet och medicintekniksäkerhet.

Ändringsföreskrifter med anledning av ny läkemedelslagstiftning

den 1 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Fokus på tillsyn av nyöppnade apotek

den 1 april 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Personal och organisation samt egenkontroll på nyöppnande apotek är två områden där Läkemedelsverket har sett flest avikelser under 2015. Myndigheten har också noterat avvikelser gällande förvaring av läkemedel, narkotiska läkemedel och recept och rekvisitionshantering. Sammantaget tog myndigheten emot 146 anmälningar om allvarliga avvikande händelser under 2015.

Köp bara läkemedel från sajter med den EU-gemensamma symbolen för internethandel

den 22 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket vill påminna om den EU-gemensamma symbolen för internethandel med läkemedel som infördes förra året. Alla som säljer läkemedel på distans via internet ska exponera symbolen på sina webbplatser. Syftet är att konsumenten enkelt ska kunna identifiera de lagliga aktörer som säljer läkemedel.

EMA granskar kontrastmedel innehållande gadolinium som används vid MRT

den 21 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av risken att gadolinium ackumuleras i hjärnvävnaden efter användning av kontrastmedel som innehåller gadolinium till patienter som undersöks med magnetisk resonanstomografi (MRT).

EMA rekommenderar nya säkerhetsåtgärder för Zydelig

den 18 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC utfärdar nu provisoriska försiktighetsåtgärder för cancerläkemedlet Zydelig (idelalisib) för att säkerställa att det fortsätter användas så säkert som möjligt. Åtgärderna omfattar noggrann övervakning och användning av antibiotika för att förhindra lunginflammation. Zydelig är godkänt i EU för att behandla två typer av blodcancer, kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och follikulärt lymfom (en cancertyp som ingår i gruppen non-Hodgkins lymfom).

EMA granskar direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C

den 18 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av så kallade direktverkande antiviraler mot hepatit C-virus (HCV), med anledning av rapporterade fall av reaktivering av hepatit B i samband med behandling med dessa läkemedel.

Granskning bekräftar känd risk för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider vid KOL

den 18 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté (PRAC) har granskat den sedan tidigare kända risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider då de används vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Risken bedöms föreligga för samtliga olika typer av inhalerade kortikosteroider.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2016)

den 16 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2016.

Systemstöd för anmälan av lagerberedningar

den 15 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen utvecklat ett systemstöd för anmälan av lagerberedningar. Från och med den 15 mars 2016 ska lagerberedningar anmälas till Läkemedelsverket via detta systemstöd.

Uppdatering: Tysabri - uppdaterade rekommendationer för att minimera risken för den sällsynta hjärninfektionen PML

den 14 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Uppdatering 2016-03-14: CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) uttryckte stöd till PRACs rekommendationer vid gruppens möte den 22-25 februari 2016. CHMPs utlåtande kommer nu att sändas vidare till Europakommissionen för ett legalt bindande beslut i alla medlemsstater.

EMA granskar cancerläkemedlet Zydelig

den 11 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har, på begäran av Europeiska kommissionen, påbörjat en granskning av cancerläkemedlet Zydelig (idelalisib), som är godkänt i EU för att behandla två typer av blodcancer, kronisk lymfatisk leukemi och follikulärt lymfom (en cancertyp som ingår i gruppen non-Hodgkins lymfom).

Uppdatering - SGLT2-hämmare: Nya rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos

den 10 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Uppdatering 2016-03-10: CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) gav vid gruppens möte den 22-25 februari 2016 stöd åt PRACs rekommendationer. CHMPs utlåtande kommer nu att sändas vidare till Europakommissionen för ett legalt bindande beslut i alla medlemsstater.

Läkemedelsverket redovisar – Hur påverkar medicinska produkter regeringens miljömål?

den 3 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har analyserat hur läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger påverkar miljömålen. Främst påverkas miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Generationsmålet. För att nå miljömålen behövs nationell och internationell samsyn kring krav på ökad miljöhänsyn i regelverken, något som kräver både omfattande samverkan och politiskt påverkansarbete.

Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp

den 3 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

En expertgrupp har enats om en förtydligande skrivning vad gäller behandlingsrekommendationen ”Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården” som utkom 2012.

Välkommen till Farmakovigilansdagen 2016

den 3 mars 2016, []

Den 12 maj är det dags för Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 2016 på Uppsala Konsert & Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet.

Generaldirektör Catarina Andersson Forsman tillbaka i tjänst

den 1 mars 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Efter drygt ett års sjukskrivning är nu Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman tillbaka i tjänst.

Information från Läkemedelsverket nummer 1 2016

den 26 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I årets första nummer kan du ta del av den nya behandlingsrekommendationen om sjukhusförvärvad pneumoni. Läs även om riskabel felanvändning av fentanylplåster och om projektet som ska förbättra Läkemedelsverkets information till apotek.

Ny rekommendation för behandling av sjukhusförvärvad lunginflammation

den 26 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den nya behandlingsrekommendationen för behandling av sjukhusförvärvad pneumoni tar upp olika aspekter av diagnostik och behandling hos vuxna, barn och patienter med nedsatt immunförsvar. Vårdrelaterad pneumoni på sjukhem eller i hemsjukvård berörs inte.

Nu finns information om barn och unga på Kunskapsguiden

den 25 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

På Kunskapsguiden.se finns nu en flik med samlad information om barn och unga. Där kan du läsa om Läkemedel till barn och hitta myndigheternas kunskapsstöd för behandling av barn med läkemedel. Exempel är Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård och Neonatal sepsis.

Prenumerera på nyhetsbrev från Läkemedelsverket

den 24 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det finns idag flera nyhetsbrev från Läkemedelsverket. Bland andra Nytt från LV som publiceras varje vecka med information om nya läkemedel, indragningar och säkerhetsinformation. Detta nyhetsbrev är skapat med fokus på dig som arbetar kliniskt. Välkommen att prenumerera!

Licenssystemet stängt fredag den 26 februari

den 23 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Fredagen den 26 februari kommer Läkemedelsverkets interna licenshandläggningssystem att vara nere för underhåll. Under denna tid kommer Läkemedelsverket inte kunna ta emot eller handlägga licensansökningar. KLAS, det system som förskrivare och apotek använder för licensmotiveringar och licensansökningar, påverkas inte på annat sätt än att ansökningar som skickas in under fredagen kommer att nå Läkemedelsverket först under måndag 29 februari.

Årsredovisning 2015: Fortsatt stark position för Läkemedelsverket

den 22 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2015 har idag lämnats till regeringen. Myndigheten har en fortsatt stark position inom EU samtidigt som myndigheten har en komplex finansieringsbild att förhålla sig till.

E-cigaretter är inte läkemedel

den 17 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort frågan om e-cigaretter kan klassificeras som läkemedel på grund av sitt nikotininnehåll. Domstolen har konstaterat att de i målet aktuella e-cigaretterna inte utgör läkemedel i den mening som avses i läkemedelslagen. Det betyder att e-cigaretter inte behöver vara godkända som läkemedel för att få säljas.

SGLT2-hämmare: Nya rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos

den 12 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté (PRAC) har slutfört en granskning av SGLT2-hämmare (en viss klass av läkemedel mot typ 2-diabetes) och har gett rekommendationer för att minimera risken för diabetesketoacidos vid behandling med dessa läkemedel. Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara uppmärksam på möjliga atypiska fall.

Tysabri - uppdaterade rekommendationer för att minimera risken för den sällsynta hjärninfektionen PML

den 12 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning av risken för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) med läkemedlet Tysabri (natalizumab) som används vid behandling av multipel skleros och rekommenderar nu nya åtgärder för att minimera denna risk. PML är en sällsynt hjärninfektion som orsakas av John Cunningham (JC) virus.

Europeiska läkemedelsmyndigheten utvärderar riskerna vid användning av kolistin till djur

den 11 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Folkhälsomyndigheten informerade den 10 februari att en ny typ av resistens mot kolistin har upptäckts. Sedan den första rapporten från Kina som publicerades i november 2015 har hittills ett 20-tal länder rapporterat fynd av resistensgenen (mcr-1) hos bakterier från människor, djur och livsmedel.

EMA inrättar arbetsgrupp om zikavirus

den 9 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inrättat en arbetsgrupp av europeiska experter med specialkunskaper om vacciner, infektionssjukdomar och annan relevant expertis för att bidra till det globala svaret på zikavirusinfektioner. Denna grupp kommer att finnas tillgänglig för att ge rådgivning om olika vetenskapliga och regulatoriska frågor för forskning och utveckling av läkemedel eller vacciner mot viruset.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (januari 2016)

den 4 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2016.

Sverige har fått en ny läkemedelslagstiftning

den 1 februari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Vid årsskiftet fick vi en ny läkemedelslag och läkemedelsförordning. De nya bestämmelserna medför inga större nyheter i sak; de ändringar som gjorts är i allt väsentligt av redaktionell karaktär.

Restsituation för veterinära injektionslösningar som innehåller oxytetracyklin

den 29 januari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det är för närvarande brist på veterinära injektionslösningar som innehåller oxytetracyklin. Marknadsförande företag har meddelat Läkemedelsverket att de har leveransproblem med preparaten Engemycin vet 100 mg/ml och Tetroxy prolongatum vet 200 mg/ml. Läkemedlen är godkända för behandling av infektioner hos nöt, svin och får.

14 nya ämnen blir narkotika

den 20 januari 2016, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har beslutat att 14 nya ämnen narkotikaklassas den 26 januari.

Elektroniska ansökningsformuläret nu obligatoriskt

den 14 januari 2016, [FÖRETAG, PRESS]

Det elektroniska ansökningsformuläret (eAF) är nu obligatoriskt för alla nya ansökningar, ansökan om förnyat godkännande samt ändringsansökningar gällande läkemedel.

Narkotikaklassade läkemedel vanligt bland privatimporterade läkemedel

den 13 januari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har analyserat preparat som togs i beslag under operation Pangea förra året. Beslagen i operationen innehöll bland annat narkotikaklassade läkemedel, som sömnmedel och lugnande medel men också antibiotika. Bantningsprodukter fanns också bland beslagen som nu har analyserats. Bantningsprodukterna hade ofta ett innehåll som inte stämde med förpackningarnas märkning.

Välkommen till Farmakopédagen den 4 februari 2016

den 11 januari 2016, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén inbjuder till farmakopékonferens torsdagen den 4 februari 2016 i Uppsala. Sista anmälningsdag är 25 januari.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2015)

den 23 december 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2015.

Information från Läkemedelsverket nr 6 2015

den 18 december 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I nummer 6 kan du läsa den nya behandlingsrekommendationen för läkemedelsbehandling av multipel skleros (MS). Läs även om resultatet av Pangea VIII och om en första rapport om talidomidexponering i samband med graviditet.

Ny rekommendation för läkemedelsbehandling av multipel skleros (MS)

den 18 december 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har i samarbete med en expertgrupp tagit fram nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av MS. Behandlingsrekommendationen omfattar sjukdomsmodifierande läkemedelsbehandling vid de olika typerna av MS, behandling av MS-skov, behandling av MS hos barn och äldre, vid graviditet och amning samt behandling av de olika symtom som kan uppträda vid MS.

Lagerberedningen Adrenalin APL ersätts av godkänt läkemedel i APL:s akutaskar

den 15 december 2015, [FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APL:s) rikslicens för lagerberedningen Adrenalin APL har återkallats. Detta innebär att godkänt läkemedel ersätter lagerberedningen i APL:s akutaskar.

Öppettider under jul och nyår 2015

den 4 december 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under jul- och nyårsveckorna har Läkemedelsverket begränsade öppettider och generellt lägre bemanning än vanligt.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2015)

den 26 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2015.

Behöver du informera om ADHD?

den 23 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Flera myndigheter har samordnat sina kunskapsmaterial om ADHD till dig som arbetar inom vård, socialtjänst och elevhälsan.

EMA bekräftar - vetenskapligt stöd saknas för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

den 20 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu slutfört sin granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. EMAs vetenskapliga kommitté CHMP bekräftar nu PRACs slutsats att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS.

Rätt användning av antibiotika viktigt för att motverka resistens

den 18 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Tillsammans med andra myndigheter uppmärksammar Läkemedelsverket antibiotikadagen idag den 18 november 2015. Nyckeln till att bekämpa antibiotikaresistens är bland annat en god användning av antibiotika i sjukvården. Läkemedelsverket har under de senaste åren tagit fram rekommendation för hur bakteriella infektioner ska förebyggas och behandlas, grundat på en växande problematik med resistensutveckling.

Avregistrering av Teovent

den 17 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Teovent rektallösning avregistreras på företagets begäran. Teovent är ett luftrörsvidgande medel som främst används i akutsjukvård som tillägg till annan behandling vid akut astma hos små barn. Anledningen till avregistreringen är brist på råvara (kolinteofyllinat) från leverantören.

Inget vetenskapligt stöd för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

den 5 november 2015, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu avslutat en utförlig vetenskaplig granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. Granskningen drar slutsatsen att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS. Det finns därför ingen anledning att ändra hur vaccinerna används eller ändra den aktuella produktinformationen. Antalet fall av CRPS och POTS som rapporterats ligger i nivå med vad som kan förväntas i denna åldersgrupp.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies