Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2406

Nu kan sjukvården biverkningsrapportera direkt från journalsystemet

den 15 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och Inera tagit fram en nationell tjänst som ska underlätta hälso- och sjukvårdens biverkningsrapportering. Med start idag testar Region Uppsala tjänsten under en pilotperiod.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2018)

den 14 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2018.

Bipacksedel för djurläkemedel har fått tillägg om biverkningsrapportering

den 7 maj 2018, [FÖRETAG]

Privatpersoner kan numera rapportera biverkningar för djurläkemedel direkt till ansvarig myndighet, därför finns en ny standardtext i mallen för bipacksedel för dessa läkemedel.

Avregistrering av Iktorivil injektionsvätska och Iktorivil orala droppar

den 7 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedlen Iktorivil 1 mg/ml, koncentrat och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning och Iktorivil, 2,5 mg/ml, orala droppar, lösning kommer att avregistreras 2018-05-31 respektive 2018-06-30 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget. En restsituation har redan uppstått för injektionsvätskan och inom kort även för orala droppar.

Sveriges arbete mot antibiotikaresistens hos djur förebild i EU

den 4 maj 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens hos djur får beröm av EU. Den svenska modellen kan vara en förebild för andra medlemsländer, skriver EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet i en ny rapport.

Digitalt informationsmaterial hjälper vårdnadshavare att hantera barnens läkemedel

den 27 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Idag lanseras ett nytt digitalt informationsmaterial om barn och läkemedel riktat till vårdnadshavare. Syftet är att öka kunskapen och underlätta en säker och korrekt läkemedelshantering.

Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet

den 24 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn har en hög täckning som ligger kvar på samma nivå som tidigare. Det visar årsrapporten för 2017. Det innebär att de flesta barn har ett bra skydd mot flera svåra sjukdomar som idag blivit sällsynta i Sverige, till exempel mässling.

Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen

den 24 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket har granskat 34 färger för tatuering och permanent makeup och kontrollerna visade att 12 färger innehöll förbjudna ämnen misstänkta som cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande eller innehöll för höga halter av föroreningar.

Ansökan om förnyad rikslicens för Oxibutynin APL avslås

den 23 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Oxibutynin APL 0,5 mg/ml intravesikal lösning.

Rikslicensen Fenylefrin APL återkallas

den 23 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att återkalla rikslicensen för Fenylefrin APL.

Program och anmälan till Farmakovigilansdagen 29 maj 2018

den 23 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den 29 maj är det dags för Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag på Uppsala Konsert & Kongress.

EMA: Offentlig utfrågning om kinolon- och fluorokinolonantibiotika 13 juni

den 20 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, bjuder in till offentlig utfrågning den 13 juni 2018 för att inhämta allmänhetens synpunkter om kinolon- och fluorokinolonantibiotika inom en pågående säkerhetsutredning.

HES utreds ytterligare innan slutgiltigt beslut av Europeiska kommissionen

den 19 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EU-kommissionen begär förtydliganden av PRACs rekommendation att tillfälligt återkalla marknadsföringstillstånden för infusionslösningar innehållande HES.

Läkemedlet Levaxin uppfyller kvalitetskraven

den 17 april 2018, []

Under mars och april har ett antal reklamationer och biverkningar för sköldkörtelläkemedlet Levaxin rapporterats. Läkemedelsverket har därför analyserat flera tillverkningssatser av produkten. Resultatet visar att läkemedlet uppfyller ställda kvalitetskrav.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2018)

den 16 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i mars 2018.

EMA granskar risk för feldosering med metotrexat

den 16 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av risken för feldosering med läkemedel som innehåller metotrexat, som används för att behandla cancer och vissa typer av inflammatoriska tillstånd. Granskningen inleds efter fortsatta rapporter om överdosering.

Hur påverkas hälso- och sjukvården av att IDMP införs?

den 11 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

För att förbättra informationskvaliteten, möjliggöra globalt utbyte av läkemedelsinformation och främja patientsäkerheten införs en ny standard för informationsstruktur som kallas Identification of Medicinal Products (IDMP). Läkemedelsverket kommer som en följd av detta göra förändringar av sitt interna produktregister för läkemedelsinformation.

Finns inget behov av en farmaceutläkemedelskategori i Sverige

den 5 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket ser inget uppenbart behov av en ny kategori läkemedel utöver receptfria och receptbelagda läkemedel. Men informationen till patienter kan förbättras ytterligare. Det visar en kartläggning som myndigheten har gjort på uppdrag av Socialdepartementet.

Fyra nya ämnen blir narkotika

den 4 april 2018, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har beslutat att fyra nya ämnen blir narkotika från och med den 10 april. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen.

CBD-produkter ska följa läkemedelslagen

den 4 april 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Produkter som innehåller cannabidiol (CBD) är läkemedel. Det slår Läkemedelsverket fast efter avslutade tillsynsärenden. Eftersom läkemedelslagstiftningen ställer krav på att läkemedel ska vara godkända eller registrerade, är försäljningen av dessa produkter inte tillåten.

Ytterligare graviditetsförebyggande åtgärder för retinoider

den 29 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har avslutat en granskning av läkemedel som innehåller retinoider. Granskningen bekräftar behovet av ytterligare åtgärder för att säkerställa att retinoider inte används under graviditet samt att uppmärksamma eventuella psykiska symtom vid retinoidanvändning.

Läkemedelsverket följer upp Levaxin

den 28 mars 2018, []

Den senaste tiden har Läkemedelsverket sett ett ökat antal reklamationer och biverkningsrapporter på Levaxin. Läkemedelsverket har inlett analyser av Levaxin som ett led i tillsynsverksamheten.

Ytterligare åtgärder för att undvika valproat under graviditet

den 28 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsmyndigheterna i EU:s olika medlemsstater stöder PRAC:s rekommendation att införa ytterligare åtgärder för att undvika valproatexponering under graviditet. Detta stärker tidigare restriktioner för valproatanvändning till fertila kvinnor och innebär tydligare information till kvinnor i riskgruppen.

Risk för förväxling: färgen på insulinpennor med Fiasp ändras

den 26 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Färgen på förfyllda pennor med det snabbverkande insulinet Fiasp ändras från gul till röd och gul efter att patienter har förväxlat Fiasp med det långverkande insulinet Tresiba, vilket i EU är tillgängligt som ljusgröna pennor. Förväxlingarna kan orsaka hypo- eller hyperglykemi (låga eller höga blodsockernivåer).

EMA granskar nyttan med omega-3 efter hjärtinfarkt

den 26 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nyligen publicerade studier antyder att omega-3-fettsyror inte skyddar mot hjärt-kärlsjuksjukdom hos personer som tidigare haft en hjärtinfarkt. Med anledning av detta kommer den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att utvärdera produkternas nytta och risker utifrån tillgänglig data.

Avregistrering av Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning

den 23 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning kommer att avregistreras 2018-04-01 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget. En restsituation har nu uppstått då produkten inte tillhandahålls längre.

Pilotprojekt underlättar övergång till ny EU-förordning

den 22 mars 2018, []

Nästa år träder en ny EU-förordning i kraft, som ska göra det enklare och fortare att få tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar inom EU. För att ge sökande och myndigheter möjlighet att förbereda sig för den nya processen samordnar Läkemedelsverket sedan en tid tillbaka ett pilotprojekt i samarbete med Etikprövningsmyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten och Biobank Sverige.

EMA bjuder in till öppet möte om kinolon- och fluorokinolonantibiotika

den 14 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA:s säkerhetskommitté PRAC anordnar mötet för att samla erfarenheter från användare av dessa läkemedel. Syftet är att förstå mer om hur riskerna upplevs och vilka åtgärder som krävs för att minska dessa.

Läkemedelsverket varnar för nätförsäljning av fillers till konsumenter

den 14 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nätförsäljning av fillers, injicerbara implantat, kan innebära stora risker. Produkterna är inte avsedda för direktförsäljning till konsumenter och de är inte heller avsedda för att användas av som egenbehandlingsprodukt. Läkemedelsverket ser allvarligt på detta och uppmanar konsumenter att vara uppmärksamma med nätförsäljare av fillers.

Klinisk prövning med GMO rörande AVXS-101 - tillfälle att lämna synpunkter

den 14 mars 2018, [ALLMÄNHET]

Den aktuella prövningen med genmodifierad organism (GMO) rör AVXS-101, en rekombinant adeno-associerad virus vektor.

PRAC: Xofigo skall inte kombineras med Zytiga och prednison/prednisolon

den 12 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En pågående klinisk studie på asymtomatiska eller milt symptomatiska patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer har visar en ökad risk för dödsfall och frakturer vid kombination av prostatacancermedicinen Xofigo (radium-223-diklorid) med Zytiga (abirateronacetat) och prednison/prednisolon.

Läkemedelsverket avråder från att självmedicinera med sköldkörtelprodukter

den 12 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets analyser visar att sköldkörtelprodukter avsedda för självmedicinering kan innehålla riskabla mängder sköldkörtelhormon eller inga sådana hormoner alls.

Nummer 1 2018 av Information från Läkemedelsverket ute nu

den 9 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Årets första nummer innehåller artiklar om läkemedelsanvändning, om hur Läkemedelsupplysningen arbetar, samt egenmedicinering med tyreoideaprodukter. Dessutom Läkemedelsverkets värdering av Dupixent, Midodrin Evolan, Trelegy Ellipta, samt Trimbow i nya monografier.

EMA rekommenderar omedelbar indragning av MS-läkemedlet Zinbryta

den 8 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar omedelbar återkallelse och indragning av Zinbryta, ett läkemedel för behandling vid multipel skleros (MS). Detta efter 12 rapporter om allvarlig hjärninflammation, varav tre fall med dödlig utgång. Inga fall har rapporterats i Sverige. Förskrivare bör omedelbart kontakta patienter som får Zinbryta för att avbryta behandlingen och överväga alternativ. Patienter ska följas upp minst 6 månader efter avbruten behandling.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2018)

den 6 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2018.

EMA påbörjar granskning av Zinbryta efter flera fall av hjärninflammation

den 2 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av läkemedlet Zinbryta (daclizumab) som används vid behandling av multipel skleros (MS). Detta efter flera fall i Tyskland och Spanien av allvarlig hjärninflammation, däribland encefalit och meningoencefalit. Samtidigt meddelar företaget som marknadsför Zinbryta att de har för avsikt att dra tillbaka läkemedlet från marknaden.

Indragning av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm

den 2 mars 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Företaget Orifarm uppmanar patienter som har någon förpackning av det luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från tillverkningssatserna 786F00 och 786F01 att uppsöka valfritt apotek för att byta ut defekta produkter. Det är endast produkter med dessa batchnummer som berörs, inga andra Ventoline Diskus-produkter påverkas.

Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen idag

den 22 februari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2017 visar en fortsatt stark ställning inom uppdraget att främja svensk folk- och djurhälsa. Det ekonomiska resultatet har förbättrats under året och är stabilt.

Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden den 1 juni 2018

den 22 februari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Fram till och med den 31 maj kan Alvedon 665 mg förskrivas som vanligt, lämnas ut inom sjukvården och expedieras på apotek. Patienter som har flera uttag på sina recept bör få nytt recept på alternativ behandling så snart som möjligt.

Välkommen på informationsmöte om säkerhetsdetaljer på läkemedel

den 15 februari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Vid mötet kommer Läkemedelsverket att ge närmare information i olika frågor som rör EU-bestämmelserna om säkerhetsdetaljer på läkemedel i förordning (EU) nr 2016/16.

Nya åtgärder för att undvika valproatexponering under graviditet

den 14 februari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA:s säkerhetskommitté PRAC föreslår nya åtgärder för att förhindra att barn exponeras för valproat i livmodern. Förutom begränsningar av användningen för valproat och information till patienter, förskrivare samt farmaceuter ska ett program för att förhindra graviditet tas fram.

Välkommen till Farmakovigilansdagen 29 maj 2018

den 14 februari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den 29 maj är det dags för Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag på Uppsala Konsert & Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet. Under dagen diskuteras aktuella säkerhetsfrågor ur ett medicinskt och regulatoriskt perspektiv. Vi ser gärna deltagare som är engagerade i farmakovigilansfrågor och regulatoriskt arbete på läkemedelsföretagen.

PRAC: Använd inte retinoider under graviditet – kan skada fostret

den 14 februari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA:s säkerhetskommitté PRAC konstaterar att perorala retinoider kan ha fosterskadande effekt och får därför inte användas under graviditet. PRAC rekommenderar även att produktinformationen för perorala retinoider ska uppdateras om risken för psykiska symptom.

Kvinnor som tar Esmya mot myom bör göra regelbundna levertester

den 9 februari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMA:s säkerhetskommitté PRAC granskar nytta och risker med Esmya efter rapporter om allvarlig leverskada, däribland leversvikt med transplantation som följd. Som en tillfällig åtgärd medan granskning pågår rekommenderar PRAC regelbundna leverkontroller för kvinnor som tar Esmya mot myom.

Samlad lista över restnoterade läkemedel

den 7 februari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Från den 7 februari 2018 finns det en samlad lista över alla läkemedel som anmäls restnoterade, och information om möjliga alternativ till dessa, här på Läkemedelsverkets webbplats.

Informationsmöte om Brexit genomfört

den 6 februari 2018, []

Under måndagen genomfördes ett informationsmöte om Brexit och läkemedel på Läkemedelsverket. Nu finns presentationsmaterialet tillgängligt.

Restsituation för Tambocor Retard 100 mg

den 5 februari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Det råder tillfällig brist på Tambocor Retard, depotkapsel 100 mg. Läkemedlet beräknas åter vara tillgängligt vecka 7. Tambocor används för behandling av vissa specifika hjärtarytmier. Patienter som riskerar att stå utan läkemedel rekommenderas att omgående kontakta sin läkare för bedömning.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (januari 2018)

den 2 februari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2018.

Förteckning över livsmedel uppdaterad

den 2 februari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 15 februari 2018.

Ny föreskrift för utlämnandebegränsningar

den 1 februari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, APOTEK & HANDEL]

Den 1 februari 2018 träder Läkemedelsverkets föreskrift (HSLF-FS 2017:74) om begränsning av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel i kraft. Den nya föreskriften påverkar dig som förskriver läkemedel med utlämnandebegränsning.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies