Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2394

Referenssäkerhetsinformation - ny Frågor & svarslista

den 11 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Ett uppdaterat frågor & svarsdokument om Referenssäkerhetsinformation (RSI) i kliniska läkemedelsprövningar har publicerats av Heads of Medicines Agencies, expertgruppen för kliniska prövningar.

Naloxonutredning föreslår tre förslag för ökad tillgänglighet

den 10 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har tillsammans med Socialstyrelsen utrett förutsättningarna att öka tillgängligheten till naloxonläkemedel och på så sätt minska dödligheten vid överdosering av heroin och andra opioider. Idag lämnades utredningen till regeringen.

Informationsmöte om Brexit och läkemedel den 5 februari i Uppsala

den 9 januari 2018, [FÖRETAG, PRESS]

Eftermiddagen den 5 februari 2018 håller Läkemedelsverket informationsmöte om hur Brexit kommer att påverka läkemedelsgodkännanden.

Brist på Levaxin

den 4 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det råder just nu brist på läkemedlet Levaxin i styrkorna 50, 75, 100 och 125 mikrogram. Övriga styrkor av Levaxin finns i lager, vilket innebär att man kan kombinera/dela tabletter så att man ändå kan ta korrekt dos.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2017)

den 21 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2017.

Tandblekningsprodukter brister i märkning och innehåll

den 21 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Av 19 granskade tandblekningsprodukter hade 13 produkter brister. Vanligaste var märkningsbrister i innehållsdeklaration och avsaknad av svensk text. Andra brister var för hög halt av väteperoxid eller att företaget inte anmält produkten till det europeiska kosmetikaregistret CPNP.

Zinkoxidläkemedel till gris återkallas sommaren 2022

den 21 december 2017, []

EU-kommissionen har beslutat att läkemedel innehållande zinkoxid avsedda att behandla livsmedelsproducerande djur ska förbjudas inom EU. Från den svenska marknaden försvinner zinkoxidläkemedel senast den 25 juni 2022.

Alvedon 665 mg bör dras tillbaka från marknaden

den 18 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Säkerhetskommittén PRAC:s rekommendation om att dra tillbaka produkter med modifierad frisättning av paracetamol från marknaden stöds av CMDh (the Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human). Skälet till indragningen är svårigheten att behandla överdosering. Rekommendationen kommer nu att skickas vidare till Europeiska kommissionen för antagande av ett bindande beslut. Övriga paracetamolläkemedel berörs inte av detta.

Elektronisk förskrivning blir huvudregel

den 18 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen föreslår att all förskrivning av läkemedel till människa ska ske elektroniskt med vissa undantag. Redan idag sker 98 procent av all receptförskrivning elektroniskt. Men nu blir det huvudregeln.

Nummer 5 av Information från Läkemedelsverket ute nu

den 15 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Urinvägsinfektion är en av de vanligaste indikationerna för antibiotikabehandling i öppenvård. Det är även den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre patienter. Utöver detta har resistensläget förändrats. Läkemedelsverket har med anledning av detta tagit fram en ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektioner i öppenvård. Nytt är också att denna omfattar kvinnor, män och barn.

Restsituation för Furadantin (nitrofurantoin) 5 mg och 50 mg tabletter

den 14 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation för Furadantin 5 mg och 50 mg tabletter har uppstått. För Furadantin 5 mg beräknas den vara löst tidigast i januari 2018 och för 50 mg tidigast i februari 2018.

Ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektion i öppenvård

den 13 december 2017, []

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor, män och barn syftar till att använda de antibiotika som finns på bästa sätt. Allt för att bidra till bättre folkhälsa och minska risken för utveckling av antibiotikaresistens.

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

den 12 december 2017, [ALLMÄNHET]

Ansökan om rikslicens för Aminopyridin APL avslås

den 12 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Aminopyridin APL.

Tullbeslag pekar på stora problem med missbruk av tramadol

den 11 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under årets första nio månader beslagtogs nästan 1,1 miljoner enheter tramadol. Det är ungefär dubbelt så många som året innan. Samtidigt som färre patienter får tramadol utskrivet ökar den olagliga nätförsäljningen. Läkemedelsverket ser mycket allvarligt på den här utvecklingen.

Sex nya ämnen blir narkotika

den 5 december 2017, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har beslutat att sex nya ämnen blir narkotika från och med den 12 december. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen.

PRAC bekräftar: Alvedon 665 mg bör dras tillbaka från marknaden

den 4 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMAs säkerhetskommitté PRAC bekräftar att den tidigare rekommendationen om att dra tillbaka produkter med modifierad eller fördröjd frisättning av paracetamol från marknaden står fast. Skälet till indragningen är svårigheter att hantera överdosering efter intag av Alvedon 665 mg. Paracetamolläkemedel med omedelbar frisättning påverkas inte av denna granskning, utan kommer att vara tillgängliga som tidigare.

EMA utreder prostatacancerläkemedlet Xofigo

den 4 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning då en pågående klinisk studie visat på en ökad risk för död och frakturer när Xofigo användes i kombination med läkemedlen Zytiga och prednison/prednisolon.

EMA påbörjar granskning av Esmya för behandling av myom

den 1 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) påbörjar en granskning av läkemedlet Esmya (ulipristalacetat) som används för att behandla myom (godartade tumörer i livmodern). Granskningen inleds efter fyra rapporter om allvarlig leverskada, varav tre som slutade med levertransplantation, hos patienter som behandlats med läkemedlet (1).

Osäkra självtester för HIV säljs online

den 1 december 2017, []

Det säljs osäkra självtester för HIV på den svenska marknaden. Det visar en sökning som Läkemedelsverket har gjort. Självtester som inte uppfyller de säkerhetskrav som lagen ställer kan ha sämre kvalitet, än de tester som utförs av hälso- och sjukvården. Det kan leda till falska resultat och kan leda till att HIV-smittade inte uppsöker vård. En viktig faktor i behandlingen är att uppsöka vård i ett tidigt skede.

Restsituation för Glytrin och Nitrolingual sublingualspray

den 30 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation har uppstått för både Nitrolingual och Glytrin sublingualspray. Nitrolingual väntas åter i början på januari och Glytrin under andra kvartalet 2018.

Nytt kunskapsunderlag om biosimilarers användning och ekonomi

den 30 november 2017, []

Det är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning av ett biologiskt läkemedel. Det finns heller inga hinder för läkare att byta till en biosimilar under pågående behandling (switch) när sjukdomen är i stabil fas och patienten är välinformerad. Det är ett par av slutsatserna som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket presenterat i en rapport för regeringen.

Viktig säkerhetsinformation (DHPC) mer lättillgänglig för hälso-sjukvård

den 29 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nu går det att nå DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) på fler sätt. DHPC är ny, viktig säkerhetsinformation om läkemedel som Läkemedelsverket och läkemedelsföretagen behöver nå ut till hälso- och sjukvårdspersonal med.

Detremin ändrar droppstorlek

den 28 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den 11 december ändrar Detremin 20 000 IE/ml droppstorlek från 500 IE/droppe till 800 IE/droppe. Nytt recept anpassat för den nya doseringen behöver utfärdas. Recept på den gamla förpackningen får inte användas för att expediera den nya förpackningen.

Nytt ansvar för Läkemedelsverket

den 27 november 2017, [FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket tar över ansvaret för att granska, bedöma, utse och anmäla organ inom det medicintekniska området. Tillsynsansvaret började gälla den 26 november i år.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2017)

den 24 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2017.

Ytterligare indragning av Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg

den 22 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I ytterligare två tillverkningssatser av Hydrokortison APL har vissa kapslar varit endast delvis fyllda eller tomma. Företaget APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.

EMA till Amsterdam – Läkemedelsverket kommenterar

den 20 november 2017, []

Grattis Amsterdam som blir ny hemstad för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

den 17 november 2017, []

Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

Livsmedelsförteckningen - nya rutiner

den 15 november 2017, [FÖRETAG, PRESS]

De företag som har produkter som de önskar få med i bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel måste från 15 november 2017 göra en intresseanmälan direkt till Läkemedelsverket. Det nya arbetssättet gäller både nya intresseanmälningar och ändrade produkter som inte anmälts till Livsmedelsverket före den 15 november 2017.

EMA bekräftar: begränsa användningen av Zinbryta

den 15 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har nu avslutat sin granskning av läkemedlet Zinbryta (daclizumab) som används vid behandling av multipel skleros (MS).

Fyra nya ledamöter i Vetenskapliga rådet för humanläkemedel

den 14 november 2017, []

Prof. Jonas Bergh, Med. Dr. Åsa Craftman, Prof. Katrine Riklund och Prof, Fredrik Piehl är nya ledamöter i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel.

Indragning av Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg

den 9 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I två tillverkningssatser av Hydrokortison APL har vissa kapslar varit endast delvis fyllda eller tomma. Företaget APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.

Positivt möte inom Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd

den 8 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Årets andra möte inom Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd ägde rum den 10 oktober på Läkemedelsverket i Uppsala. Generiskt utbyte, produktinformation och biverkningsrapportering var några av punkterna på agendan.

Två nya ämnen blir narkotika

den 8 november 2017, []

Regeringen har beslutat att ämnena tiafentanil och norfludiazepam klassas som narkotika från och med den 14 november 2017.

Från den 1 november är inte Salures längre utbytbar mot annat läkemedel

den 1 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att Salures Tablett 2,5 mg respektive 5 mg inte längre bedöms vara utbytbart mot något annat läkemedel. Beslutet träder ikraft den 1 november.

PRAC: Begränsa användandet av Zinbryta vid multipel skleros ytterligare

den 31 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar efter en granskning att användningen av läkemedlet Zinbryta begränsas ytterligare.

CADD Läkemedelskassett 50 och 100ml med friflödesstopp återkallas

den 31 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Orsaken till återkallandet är att produkten kan ha tillverkats med en felaktig tryckplatta vilket medför en risk för underdosering av läkemedlet.

Restsituation för Stesolid tabletter och rektallösning

den 31 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Enligt ny information från marknadsförande företag är leveransen av Stesolid rektallösning 5 mg försenad och beräknas nu ske i början av december. För Stesolid tablett 10 mg är restsituationen löst.

EMA påbörjar granskning av läkemedel med hydroxietylstärkelse

den 27 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en ny granskning av läkemedel med hydroxietylstärkelse (HES). Dessa läkemedel ges via dropp och används för att upprätthålla blodvolymen för att förhindra chock efter en akut blödning.

Restsituation för furosemid 500 mg tabletter

den 27 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Restsituationen för Furix beräknas vara löst 1 november. Impugan väntas åter i mitten av december. För Furosemid Recip är det för närvarande oklart när nästa leverans kommer att ske.

Läkemedelsverket rapporterar om årets nationella arbete om läkemedel för barn

den 27 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Flera kunskapsstöd till sjukvården liksom förslag på fortsatt arbete har tagits fram inom ramen för Läkemedelsverkets uppdrag från regeringen att öka kunskapen om barns läkemedelsanvändning. Uppdraget är ett viktigt bidrag till regeringens mål inom Agenda 2030, att säkerställa ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för alla människor i alla åldrar.

Ny rekommendation för behandling av kronisk njursjukdom hos katt

den 27 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under de senaste åren har det skett en snabb utveckling för medicinsk behandling av kronisk njursjukdom. Nya läkemedel, ett ökat medicinsk kunnande och större förväntningar från djurägare att behandla sina katter har bidragit till en mer avancerad vård. Rekommendationen sammanställer kunskapsläget inom området.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2017)

den 24 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2017.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 20 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nummer 4 2017 fokuserar på den nya behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes. Nydiagnostiserad typ 2-diabetes bör behandlas intensivt men individanpassat, förändrade levnadsvanor utgör grunden. Metformin är förstahandsval vid farmakologisk behandling.

Restsituation för kalium och kaliumklorid 2 mmol/ml, koncentrat till infusionsvätskor

den 19 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Restsituationen för Addens-Kaliumklorid B. Braun beräknas vara löst i slutet av oktober. Addex-Kaliumklorid beräknas finnas tillgängligt i början av januari 2018 och Addex-Kalium svensk förpackning i slutet av november. Dispens har beviljats för försäljning av Addex-Kalium i utländsk förpackning, denna finns i lager.

Individen i fokus i ny behandlingsrekommendation

den 18 oktober 2017, []

Idag publicerar Läkemedelsverket nya rekommendationer för behandling av typ 2-diabetes. Rekommendationerna har tagits fram i samverkan med Socialstyrelsen och syftar till att underlätta individanpassningen av behandling med glukossänkande läkemedel.

Restsituation för natriumklorid 4 mmol/ml, koncentrat till infusionsvätskor har uppstått

den 16 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Restsituationen för Addex-Natriumklorid beräknas vara löst inom de närmaste dagarna, då en ny leverans väntas. Addens-Natriumklorid B. Braun beräknas finnas tillgängligt i slutet av november.

Förteckning över livsmedel uppdaterad

den 13 oktober 2017, []

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 15 oktober 2017.

Regelverk för säkerhetsdetaljer kräver förberedelser

den 28 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det nya regelverket för säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar börjar gälla 9 februari 2019. Innan dess behöver tillverkare, apotek, distributörer och andra berörda aktörer förbereda sig för att systemet ska fungera.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies