Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2369

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2017)

den 24 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2017.

Ytterligare indragning av Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg

den 22 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I ytterligare två tillverkningssatser av Hydrokortison APL har vissa kapslar varit endast delvis fyllda eller tomma. Företaget APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.

EMA till Amsterdam – Läkemedelsverket kommenterar

den 20 november 2017, []

Grattis Amsterdam som blir ny hemstad för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

den 17 november 2017, []

Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

Livsmedelsförteckningen - nya rutiner

den 15 november 2017, [FÖRETAG, PRESS]

De företag som har produkter som de önskar få med i bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel måste från 15 november 2017 göra en intresseanmälan direkt till Läkemedelsverket. Det nya arbetssättet gäller både nya intresseanmälningar och ändrade produkter som inte anmälts till Livsmedelsverket före den 15 november 2017.

EMA bekräftar: begränsa användningen av Zinbryta

den 15 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har nu avslutat sin granskning av läkemedlet Zinbryta (daclizumab) som används vid behandling av multipel skleros (MS).

Fyra nya ledamöter i Vetenskapliga rådet för humanläkemedel

den 14 november 2017, []

Prof. Jonas Bergh, Med. Dr. Åsa Craftman, Prof. Katrine Riklund och Prof, Fredrik Piehl är nya ledamöter i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel.

Indragning av Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg

den 9 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I två tillverkningssatser av Hydrokortison APL har vissa kapslar varit endast delvis fyllda eller tomma. Företaget APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.

Positivt möte inom Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd

den 8 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Årets andra möte inom Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd ägde rum den 10 oktober på Läkemedelsverket i Uppsala. Generiskt utbyte, produktinformation och biverkningsrapportering var några av punkterna på agendan.

Två nya ämnen blir narkotika

den 8 november 2017, []

Regeringen har beslutat att ämnena tiafentanil och norfludiazepam klassas som narkotika från och med den 14 november 2017.

Från den 1 november är inte Salures längre utbytbar mot annat läkemedel

den 1 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att Salures Tablett 2,5 mg respektive 5 mg inte längre bedöms vara utbytbart mot något annat läkemedel. Beslutet träder ikraft den 1 november.

PRAC: Begränsa användandet av Zinbryta vid multipel skleros ytterligare

den 31 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar efter en granskning att användningen av läkemedlet Zinbryta begränsas ytterligare.

CADD Läkemedelskassett 50 och 100ml med friflödesstopp återkallas

den 31 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Orsaken till återkallandet är att produkten kan ha tillverkats med en felaktig tryckplatta vilket medför en risk för underdosering av läkemedlet.

Restsituation för Stesolid tabletter och rektallösning

den 31 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Enligt ny information från marknadsförande företag är leveransen av Stesolid rektallösning 5 mg försenad och beräknas nu ske i början av december. För Stesolid tablett 10 mg är restsituationen löst.

EMA påbörjar granskning av läkemedel med hydroxietylstärkelse

den 27 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en ny granskning av läkemedel med hydroxietylstärkelse (HES). Dessa läkemedel ges via dropp och används för att upprätthålla blodvolymen för att förhindra chock efter en akut blödning.

Restsituation för furosemid 500 mg tabletter

den 27 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Restsituationen för Furix beräknas vara löst 1 november. Impugan väntas åter i mitten av december. För Furosemid Recip är det för närvarande oklart när nästa leverans kommer att ske.

Läkemedelsverket rapporterar om årets nationella arbete om läkemedel för barn

den 27 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Flera kunskapsstöd till sjukvården liksom förslag på fortsatt arbete har tagits fram inom ramen för Läkemedelsverkets uppdrag från regeringen att öka kunskapen om barns läkemedelsanvändning. Uppdraget är ett viktigt bidrag till regeringens mål inom Agenda 2030, att säkerställa ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för alla människor i alla åldrar.

Ny rekommendation för behandling av kronisk njursjukdom hos katt

den 27 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under de senaste åren har det skett en snabb utveckling för medicinsk behandling av kronisk njursjukdom. Nya läkemedel, ett ökat medicinsk kunnande och större förväntningar från djurägare att behandla sina katter har bidragit till en mer avancerad vård. Rekommendationen sammanställer kunskapsläget inom området.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2017)

den 24 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2017.

Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 20 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nummer 4 2017 fokuserar på den nya behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes. Nydiagnostiserad typ 2-diabetes bör behandlas intensivt men individanpassat, förändrade levnadsvanor utgör grunden. Metformin är förstahandsval vid farmakologisk behandling.

Restsituation för kalium och kaliumklorid 2 mmol/ml, koncentrat till infusionsvätskor

den 19 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Restsituationen för Addens-Kaliumklorid B. Braun beräknas vara löst i slutet av oktober. Addex-Kaliumklorid beräknas finnas tillgängligt i början av januari 2018 och Addex-Kalium svensk förpackning i slutet av november. Dispens har beviljats för försäljning av Addex-Kalium i utländsk förpackning, denna finns i lager.

Individen i fokus i ny behandlingsrekommendation

den 18 oktober 2017, []

Idag publicerar Läkemedelsverket nya rekommendationer för behandling av typ 2-diabetes. Rekommendationerna har tagits fram i samverkan med Socialstyrelsen och syftar till att underlätta individanpassningen av behandling med glukossänkande läkemedel.

Restsituation för natriumklorid 4 mmol/ml, koncentrat till infusionsvätskor har uppstått

den 16 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Restsituationen för Addex-Natriumklorid beräknas vara löst inom de närmaste dagarna, då en ny leverans väntas. Addens-Natriumklorid B. Braun beräknas finnas tillgängligt i slutet av november.

Förteckning över livsmedel uppdaterad

den 13 oktober 2017, []

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 15 oktober 2017.

Regelverk för säkerhetsdetaljer kräver förberedelser

den 28 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det nya regelverket för säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar börjar gälla 9 februari 2019. Innan dess behöver tillverkare, apotek, distributörer och andra berörda aktörer förbereda sig för att systemet ska fungera.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2017)

den 27 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2017.

EMA samråder med allmänheten kring riskerna med läkemedlet valproat

den 26 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Representanter för patienter, vårdgivare, vårdpersonal och akademiker kommer idag att dela erfarenheter kring valproatanvändning vid den första offentliga utfrågningen som någonsin hållits av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Valproat är ett läkemedel som är godkänt för behandling av epilepsi, bipolär sjukdom och i vissa länder migrän. Den offentliga utfrågningen kommer att sändas live den 26 september från kl. 13.45 till 19.00.

Stora mängder tramadol har beslagtagits

den 25 september 2017, []

Cirka 120 länder deltog i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel. Cirka 25 miljoner tabletter, kapslar och ampuller har tagits i beslag och över 3 500 webbsidor har stängts ner. I Sverige beslagtogs cirka 110 000 tabletter och 1,5 kilo pulver av tramadol.

Restsituation för Cefadroxil Mylan oral suspension

den 22 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation har sedan en tid tillbaka pågått för Cefadroxil Mylan oral suspension. Alternativ finns i form av cefadroxil i andra beredningsformer.

Restsituation för Calphon vet. och Hipracal-FM

den 21 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det kommer under hösten föreligga en brist på läkemedel godkända för behandling av kalk- och magnesiumbrist hos nötkreatur. Det är oklart när restsituationen kommer vara löst. Förskrivning via licens är aktuell.

Inga klara skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel

den 19 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens EMA drar slutsatsen att det inte finns några tydliga eller konsistenta belägg för skillnader i utvecklingen av inhiberande antikroppar mellan faktor VIII-preparat framställda med rekombinant DNA-teknologi jämfört med dem som tillverkas ur blodplasma. Därmed bekräftar EMA den slutsats som säkerhetskommittén PRAC kom fram till i sin vetenskapliga granskning.

Informationsdag om ny medicinteknisk lagstiftning – nytt tillfälle

den 18 september 2017, [FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Välkommen på informationsdag den 9 november om den nya medicintekniska lagstiftningen. Informationsdagen vänder sig till medicintekniska tillverkare, importörer, distributörer och auktoriserade representanter som inte fick möjlighet att delta i våras.

Restsituation för Adrenalin Martindale Pharma

den 12 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation för läkemedlet Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml, injektionsvätska, lösning har uppstått. Det finns inget annat godkänt läkemedel som innehåller adrenalin i samma styrka och beredningsform. Företaget har därför beviljats dispens att sälja ommärkta brittiska förpackningar under den tid som restsituationen pågår.

Indragning av hjärtmedicin Seloken ZOC 100 mg med batchnummer VBBN

den 8 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En tillverkningssats av hjärtmedicinen Seloken ZOC 100 mg med batchnummer VBBN med utgångsdatum november 2019 dras in av AstraZeneca AB. Det finns en liten risk att felaktig burk av läkemedlet Entocord 3 mg är förpackad inuti ytterkartongen. Indragningen berör även distributörer, apotek och sjukvården.

Patientsäkerhetsseminarium för hälso- och sjukvården

den 5 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS]

Den 15 november 2017 genomförs ett seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal om myndighetens patientsäkerhetsarbete. Seminariet äger rum på Läkemedelsverket och under dagen diskuteras aktuella läkemedelssäkerhetsfrågor. Seminariet är av intresse för personer engagerade i olika typer av läkemedelsrelaterade säkerhetsproblem.

PRAC bekräftar – ingen övertygande evidens för skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel

den 4 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Efter omprövning av sin tidigare granskning bekräftar nu den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC sin slutsats att det inte finns några tydliga eller konsistenta belägg för skillnader i utvecklingen av inhiberande antikroppar mellan faktor VIII-preparat framställda med rekombinant DNA-teknologi jämfört med dem som tillverkas ur blodplasma.

PRAC rekommenderar att Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden

den 1 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMAs säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning och rekommenderar nu att paracetamoltabletter med modifierad frisättning eller depottabletter som innehåller paracetamol ska dras tillbaka från marknaden. Skälet är svårigheten att minimera risker vid förgiftning.

Protelos försvinner från marknaden

den 1 september 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Marknadsförande företag har meddelat den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att de slutar marknadsföra och tillhandahålla läkemedlet Protelos. Skälet är sjunkande försäljning.

Försäljning av receptfria läkemedel i butik –ny vägledning

den 24 augusti 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Alla som säljer och hanterar receptfria läkemedel i butik behöver känna till och följa de regler som finns. Ny vägledning som Läkemedelsverket tagit fram förklarar reglerna på ett enkelt sätt.

Maja Marklund - ny direktör för verksamhetsområdet Användning

den 23 augusti 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Maja Marklund blir ny direktör för verksamhetsområdet Användning på Läkemedelsverket. Maja kommer närmast från Giftinformationscentralen där hon arbetat som enhetschef.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juli 2017)

den 22 augusti 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2017.

Nya regler för att utses till anmält organ

den 9 augusti 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS]

Nya regler för att utses till anmält organ börjar tillämpas den 26 november 2017. Nya dokument har tagits fram och publicerats gällande ansökan att utses till anmält organ. Läkemedelsverket kommer fortlöpande att informera om de förtydliganden som görs med avseende på de nya medicintekniska förordningarna.

Ny uppdaterad version av mallen för Risk Management Plan

den 7 augusti 2017, [FÖRETAG]

Den 30 mars 2017 publicerade EMA en ny uppdaterad version (rev. 2) av mallen för Risk Management Plan (RMP). Den nya mallen kan användas av innehavare av marknadsföringstillstånd och sökande från 31 mars 2017 men blir obligatorisk för alla ansökningar innefattande RMP från och med 31 mars 2018.

EMA bekräftar att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos inte ska användas vid komjölksproteinallergi

den 4 augusti 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bekräftar rekommendationen från dess säkerhetskommitté PRAC, att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos, inte ska användas av patienter med känd eller misstänkt allergi mot komjölksprotein. Detta då dessa läkemedel kan innehålla spår av komjölksprotein. I Sverige är det endast Solu-Medrol med styrkan 40 mg/ml som innehåller laktos.

EMA finner inget samband mellan Bravecto och allvarliga biverkningar för hund och katt

den 27 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

För en grupp hundar som uppvisade kramper efter behandlingen så kunde för ett fåtal av dessa ett samband med Bravecto inte uteslutas. Information om detta mycket ovanliga tillstånd kommer att införas i produktinformationen.

EMA bekräftar begränsad användning av linjära gadoliniumkontrastmedel för MR-undersökning

den 25 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté CHMP, rekommenderar att användningen av linjära gadoliniumkontrastmedel ska begränsas och att godkännandet för försäljning av vissa av dem tillfälligt återkallas. Därmed bekräftar EMA den slutsats som säkerhetskommittén PRAC kom fram till i sin vetenskapliga granskning av gadoliniumkontrastmedel.

Indragning av en tillverkningssats av Theracough, ett receptfritt läkemedel mot hosta med segt slem

den 21 juli 2017, [FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Företaget uppmanar konsumenter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att sluta använda produkten och lämna in den till det försäljningsställe där de har köpt produkten.

Sex nya ämnen blir narkotika

den 21 juli 2017, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har beslutat att tre nya ämnen blir narkotika den 28 juli. Utöver dessa blir ytterligare tre nya ämnen narkotika den 18 oktober efter beslut fattade av FN:s narkotikakommission. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har ändrats i enlighet med nämnda beslut.

Restsituation för Trisenox har uppstått

den 19 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket meddelade tidigare (2017-07-14) att en restsituation för läkemedlet Trisenox (arseniktrioxid) skulle uppstå i mitten/slutet av augusti, men restsituation har redan uppstått i Sverige och lagernivåerna i andra EU-länder minskar successivt. Nästa leverans av Trisenox beräknas enligt företaget komma till Sverige i december 2017.

Restsituation för Glycophos

den 14 juli 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation för läkemedlet Glycophos uppstår under vecka 29. Enligt företaget går det i nuläget inte att beräkna när nästa leverans kommer att ske, men det finns risk för att restsituationen kommer pågå under en längre tid.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies