Nyhetsarkiv - alla nyheter och pressmeddelanden

I nyhetsarkivet hittar du de nyheter som Läkemedelsverket publicerat på webbplatsen. Du kan använda funktionerna till höger för att filtrera de nyheter som visas i listan.

 

Antal nyheter: 2406

Läkemedelsverket: Förbättra patientinformationen om kopparspiral

den 31 januari 2018, []

En tydlig information om förväntade biverkningar behöver ges till kvinnor inför beslutet att använda kopparspiral som preventivmetod. Det är slutsatsen av den utredning som Läkemedelsverket nyligen genomfört mot bakgrund av ett stort antal inkomna biverkningsrapporter från enskilda personer. Utredningen har inte visat att det skulle finnas ett orsakssamband mellan kopparspiral och de inrapporterade allmänna symptomen. Det är viktigt att den som upplever någon typ av besvär vid användning av kopparspiral vänder sig till hälso- och sjukvården för rådgivning om alternativa preventivmetoder.

Läkemedelsverkets tillsynsärende av Natural Cycles fortgår

den 30 januari 2018, []

Det förekommer uppgifter i media om att Läkemedelsverket skulle ha lagt ner utredningen om preventivmedels-appen Natural Cycles. Det stämmer inte. Utredningen går vidare i form av ett tillsynsärende där Läkemedelsverket nu begär in kompletterande uppgifter för att få en uppfattning om det finns brister i produkten, produktinformationen eller hur tillverkaren följer upp produktens prestanda och användning.

Infusionsvätskor med HES på väg att återkallas

den 29 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

PRAC:s rekommendation att återkalla infusionsvätskor med HES stöds av EU:s läkemedelsmyndigheter. Rekommendationen skickas nu till Europeiska Kommissionen som kan ta ett legalt bindande beslut som omfattar hela EU.

Risk för att duschstol Sorrentos beninfästning viker sig

den 23 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS]

Duschstolar av modellen Sorrento, tillverkade före den 1 juni 2016 av Invacare Aquatec, riskerar att gå sönder vid användning. Tillverkaren börjar åtgärda stolarna i samverkan med kunder i januari 2018.

Risk för doseringsfel - dra inte upp insulin med insulinspruta från trasig insulinpenna

den 22 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Hälso- och sjukvårdspersonal och patienter uppmanas att i första hand använda en ny penna istället för att dra upp insulin med insulinspruta ur en trasig insulinpenna. En säkerhetsuppföljning gällande användning av insulinpennor har resulterat i nya rekommendationer från den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC.

Fortsatt restsituation för Levaxin

den 19 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det råder fortfarande brist på flera av styrkorna av läkemedlet Levaxin (levotyroxin). Några styrkor finns tillgängliga vilket innebär att det är möjligt att i vissa fall kombinera/dela tabletter så att man kan ta korrekt dos.

Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn - risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan

den 18 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Epilepsiläkemedlet Buccolam ges med hjälp av en förfylld plastspruta direkt i barnets mun för att häva ett krampanfall. Ett produktionsfel medför att en genomskinlig del av ändhatten på sprutan riskerar att sitta kvar, vilket kan leda till att ändhatten vid administrering av läkemedlet hamnar i barnets mun. I ett fåtal fall har detta resulterat i att ändhatten oavsiktligt andats in eller svalts. Därför ska föräldrar och vårdgivare noga inspektera sprutan innan läkemedlet ges.

Avregistrering av Blocadren Depot 2,5 mg/ml och 5 mg/ml, depotögondroppar

den 17 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Blocadren Depot (timololmaleat) depotögondroppar kommer att avregistreras i Sverige på företagets begäran. Ögonläkare informeras av företaget. En restsituation har nu uppstått då produkterna inte tillhandahålls längre.

Ansökan om förnyad rikslicens för Opiumtinktur APL avslås

den 16 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Opiumtinktur APL.

PRAC rekommenderar att infusionsvätskor med hydroxietylstärkelse (HES) återkallas

den 15 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMAs säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att tillfälligt återkalla marknadsföringstillstånden i EU för infusionsvätskor som innehåller hydroxietylstärkelse (HES). En granskning har visat att åtgärder för att minimera allvarliga risker för patienter inte har varit tillräckligt effektiva.

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

den 12 januari 2018, [ALLMÄNHET]

Den aktuella prövningen är en akademisk cellterapistudie för barn med CD19 positiv B-cell akut lymfatisk leukemi.

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

den 11 januari 2018, [ALLMÄNHET]

Den aktuella prövningen avser studieläkemedlet CPK850 som består av en rekombinant adeno-associerad virus 8 (AAV8)-vektor som innehåller den humana RLBP1-genen.

Referenssäkerhetsinformation - ny Frågor & svarslista

den 11 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG]

Ett uppdaterat frågor & svarsdokument om Referenssäkerhetsinformation (RSI) i kliniska läkemedelsprövningar har publicerats av Heads of Medicines Agencies, expertgruppen för kliniska prövningar.

Naloxonutredning föreslår tre förslag för ökad tillgänglighet

den 10 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har tillsammans med Socialstyrelsen utrett förutsättningarna att öka tillgängligheten till naloxonläkemedel och på så sätt minska dödligheten vid överdosering av heroin och andra opioider. Idag lämnades utredningen till regeringen.

Informationsmöte om Brexit och läkemedel den 5 februari i Uppsala

den 9 januari 2018, [FÖRETAG, PRESS]

Eftermiddagen den 5 februari 2018 håller Läkemedelsverket informationsmöte om hur Brexit kommer att påverka läkemedelsgodkännanden.

Brist på Levaxin

den 4 januari 2018, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Det råder just nu brist på läkemedlet Levaxin i styrkorna 50, 75, 100 och 125 mikrogram. Övriga styrkor av Levaxin finns i lager, vilket innebär att man kan kombinera/dela tabletter så att man ändå kan ta korrekt dos.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2017)

den 21 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2017.

Tandblekningsprodukter brister i märkning och innehåll

den 21 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Av 19 granskade tandblekningsprodukter hade 13 produkter brister. Vanligaste var märkningsbrister i innehållsdeklaration och avsaknad av svensk text. Andra brister var för hög halt av väteperoxid eller att företaget inte anmält produkten till det europeiska kosmetikaregistret CPNP.

Zinkoxidläkemedel till gris återkallas sommaren 2022

den 21 december 2017, []

EU-kommissionen har beslutat att läkemedel innehållande zinkoxid avsedda att behandla livsmedelsproducerande djur ska förbjudas inom EU. Från den svenska marknaden försvinner zinkoxidläkemedel senast den 25 juni 2022.

Alvedon 665 mg bör dras tillbaka från marknaden

den 18 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Säkerhetskommittén PRAC:s rekommendation om att dra tillbaka produkter med modifierad frisättning av paracetamol från marknaden stöds av CMDh (the Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human). Skälet till indragningen är svårigheten att behandla överdosering. Rekommendationen kommer nu att skickas vidare till Europeiska kommissionen för antagande av ett bindande beslut. Övriga paracetamolläkemedel berörs inte av detta.

Elektronisk förskrivning blir huvudregel

den 18 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen föreslår att all förskrivning av läkemedel till människa ska ske elektroniskt med vissa undantag. Redan idag sker 98 procent av all receptförskrivning elektroniskt. Men nu blir det huvudregeln.

Nummer 5 av Information från Läkemedelsverket ute nu

den 15 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Urinvägsinfektion är en av de vanligaste indikationerna för antibiotikabehandling i öppenvård. Det är även den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre patienter. Utöver detta har resistensläget förändrats. Läkemedelsverket har med anledning av detta tagit fram en ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektioner i öppenvård. Nytt är också att denna omfattar kvinnor, män och barn.

Restsituation för Furadantin (nitrofurantoin) 5 mg och 50 mg tabletter

den 14 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation för Furadantin 5 mg och 50 mg tabletter har uppstått. För Furadantin 5 mg beräknas den vara löst tidigast i januari 2018 och för 50 mg tidigast i februari 2018.

Ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektion i öppenvård

den 13 december 2017, []

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor, män och barn syftar till att använda de antibiotika som finns på bästa sätt. Allt för att bidra till bättre folkhälsa och minska risken för utveckling av antibiotikaresistens.

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

den 12 december 2017, [ALLMÄNHET]

Ansökan om rikslicens för Aminopyridin APL avslås

den 12 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Aminopyridin APL.

Tullbeslag pekar på stora problem med missbruk av tramadol

den 11 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Under årets första nio månader beslagtogs nästan 1,1 miljoner enheter tramadol. Det är ungefär dubbelt så många som året innan. Samtidigt som färre patienter får tramadol utskrivet ökar den olagliga nätförsäljningen. Läkemedelsverket ser mycket allvarligt på den här utvecklingen.

Sex nya ämnen blir narkotika

den 5 december 2017, [ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Regeringen har beslutat att sex nya ämnen blir narkotika från och med den 12 december. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen.

PRAC bekräftar: Alvedon 665 mg bör dras tillbaka från marknaden

den 4 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

EMAs säkerhetskommitté PRAC bekräftar att den tidigare rekommendationen om att dra tillbaka produkter med modifierad eller fördröjd frisättning av paracetamol från marknaden står fast. Skälet till indragningen är svårigheter att hantera överdosering efter intag av Alvedon 665 mg. Paracetamolläkemedel med omedelbar frisättning påverkas inte av denna granskning, utan kommer att vara tillgängliga som tidigare.

EMA utreder prostatacancerläkemedlet Xofigo

den 4 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning då en pågående klinisk studie visat på en ökad risk för död och frakturer när Xofigo användes i kombination med läkemedlen Zytiga och prednison/prednisolon.

EMA påbörjar granskning av Esmya för behandling av myom

den 1 december 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) påbörjar en granskning av läkemedlet Esmya (ulipristalacetat) som används för att behandla myom (godartade tumörer i livmodern). Granskningen inleds efter fyra rapporter om allvarlig leverskada, varav tre som slutade med levertransplantation, hos patienter som behandlats med läkemedlet (1).

Osäkra självtester för HIV säljs online

den 1 december 2017, []

Det säljs osäkra självtester för HIV på den svenska marknaden. Det visar en sökning som Läkemedelsverket har gjort. Självtester som inte uppfyller de säkerhetskrav som lagen ställer kan ha sämre kvalitet, än de tester som utförs av hälso- och sjukvården. Det kan leda till falska resultat och kan leda till att HIV-smittade inte uppsöker vård. En viktig faktor i behandlingen är att uppsöka vård i ett tidigt skede.

Restsituation för Glytrin och Nitrolingual sublingualspray

den 30 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

En restsituation har uppstått för både Nitrolingual och Glytrin sublingualspray. Nitrolingual väntas åter i början på januari och Glytrin under andra kvartalet 2018.

Nytt kunskapsunderlag om biosimilarers användning och ekonomi

den 30 november 2017, []

Det är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning av ett biologiskt läkemedel. Det finns heller inga hinder för läkare att byta till en biosimilar under pågående behandling (switch) när sjukdomen är i stabil fas och patienten är välinformerad. Det är ett par av slutsatserna som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket presenterat i en rapport för regeringen.

Viktig säkerhetsinformation (DHPC) mer lättillgänglig för hälso-sjukvård

den 29 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Nu går det att nå DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) på fler sätt. DHPC är ny, viktig säkerhetsinformation om läkemedel som Läkemedelsverket och läkemedelsföretagen behöver nå ut till hälso- och sjukvårdspersonal med.

Detremin ändrar droppstorlek

den 28 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, APOTEK & HANDEL]

Den 11 december ändrar Detremin 20 000 IE/ml droppstorlek från 500 IE/droppe till 800 IE/droppe. Nytt recept anpassat för den nya doseringen behöver utfärdas. Recept på den gamla förpackningen får inte användas för att expediera den nya förpackningen.

Nytt ansvar för Läkemedelsverket

den 27 november 2017, [FÖRETAG, PRESS]

Läkemedelsverket tar över ansvaret för att granska, bedöma, utse och anmäla organ inom det medicintekniska området. Tillsynsansvaret började gälla den 26 november i år.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2017)

den 24 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2017.

Ytterligare indragning av Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg

den 22 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I ytterligare två tillverkningssatser av Hydrokortison APL har vissa kapslar varit endast delvis fyllda eller tomma. Företaget APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.

EMA till Amsterdam – Läkemedelsverket kommenterar

den 20 november 2017, []

Grattis Amsterdam som blir ny hemstad för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

den 17 november 2017, []

Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

Livsmedelsförteckningen - nya rutiner

den 15 november 2017, [FÖRETAG, PRESS]

De företag som har produkter som de önskar få med i bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel måste från 15 november 2017 göra en intresseanmälan direkt till Läkemedelsverket. Det nya arbetssättet gäller både nya intresseanmälningar och ändrade produkter som inte anmälts till Livsmedelsverket före den 15 november 2017.

EMA bekräftar: begränsa användningen av Zinbryta

den 15 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har nu avslutat sin granskning av läkemedlet Zinbryta (daclizumab) som används vid behandling av multipel skleros (MS).

Fyra nya ledamöter i Vetenskapliga rådet för humanläkemedel

den 14 november 2017, []

Prof. Jonas Bergh, Med. Dr. Åsa Craftman, Prof. Katrine Riklund och Prof, Fredrik Piehl är nya ledamöter i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel.

Indragning av Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg

den 9 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, PRESS, APOTEK & HANDEL]

I två tillverkningssatser av Hydrokortison APL har vissa kapslar varit endast delvis fyllda eller tomma. Företaget APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.

Positivt möte inom Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd

den 8 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG]

Årets andra möte inom Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd ägde rum den 10 oktober på Läkemedelsverket i Uppsala. Generiskt utbyte, produktinformation och biverkningsrapportering var några av punkterna på agendan.

Två nya ämnen blir narkotika

den 8 november 2017, []

Regeringen har beslutat att ämnena tiafentanil och norfludiazepam klassas som narkotika från och med den 14 november 2017.

Från den 1 november är inte Salures längre utbytbar mot annat läkemedel

den 1 november 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, PRESS, APOTEK & HANDEL]

Läkemedelsverket har beslutat att Salures Tablett 2,5 mg respektive 5 mg inte längre bedöms vara utbytbart mot något annat läkemedel. Beslutet träder ikraft den 1 november.

PRAC: Begränsa användandet av Zinbryta vid multipel skleros ytterligare

den 31 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar efter en granskning att användningen av läkemedlet Zinbryta begränsas ytterligare.

CADD Läkemedelskassett 50 och 100ml med friflödesstopp återkallas

den 31 oktober 2017, [HÄLSO- & SJUKVÅRD, ALLMÄNHET, FÖRETAG, PRESS]

Orsaken till återkallandet är att produkten kan ha tillverkats med en felaktig tryckplatta vilket medför en risk för underdosering av läkemedlet.

 

Filtrera nyheterna

Fler nyhetstjänster

Prenumerera på Läkemedelsverkets nyheter via e-post!

 Prenumerera

Du kan också hämta nyheterna i RSS-format.

 Nyheterna i RSS-format

Du hittar också nyheterna via Twitter.

 twitter.com/LV_MPA

 

Om nyheterna

Alla nyheter kategoriseras för lämplig målgrupp och produktområde. Använd gärna funktionen "filtrera nyheterna" ovan för att begränsa listan.

Listan med alla nyheter inkluderar även de nyheter som tidigare benämndes "observanda" och "biverkningsnyheter". Observera att många äldre nyheter gallrades ut under 2006 då webbplatsen gjordes om. Kontakta gärna registrator om du inte kan hitta äldre nyheter.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies