Grapefruktskärneextrakt befaras ge skador i munhåla och matstrupe

den 10 december 1998

Läkemedelsverket har identifierat tre produkter, Citrosept, Citroseed och BioCitrine, innehållande grapefruktskärneextrakt. Dessa produkter marknadsförs som läkemedel utan Läkemedelsverkets godkännande. Det har dessutom rapporterats slemhinneskador i munhåla och matstrupe i samband med användning av produkterna. Läkemedelsverket har stoppat vidare försäljning av dessa produkter såsom läkemedel.

I Sverige finns minst tre produkter med grapefruktskärneextrakt som säljs som naturprodukter i hälsokostbutiker och/eller via postorder - Citrosept, Citroseed och BioCitrine - i form av droppar eller kapslar. Enligt försäljarnas hemsidor på Internet och i produktbladen påstås det att grapefruktskärneextrakt har ett flertal användningsområden, t ex som antibiotika. Det påstås också att det flytande extraktet stärker immunförsvaret vid infektioner av bakterier, virus och svamp (Candida). Detta innebär definitionsmässigt att produkterna klassas som läkemedel. Dock har inget av företagen anmält någon av ovannämnda produkter till Läkemedelsverket.

Slemhinneskador

Läkemedelsverket fick i mitten av oktober 1998 information från Giftinformationscentralen om fyra fall av slemhinneskador i munhåla och matstrupe efter intag av Citrosept eller Citroseed.

Två fall av slemhinneskador i matstrupe

Fall 1: En 51-årig kvinna med astma hade varit förkyld en tid och tog därför Citrosept kapslar. 20 minuter efter det att hon tagit en kapsel med lite vatten, började det svida i nedre delen av matstrupen. Smärtan var ihållande och tilltog. Hon hade dessutom krampkänslor från matstrupen. Kvinnan uppsökte öron-näsa-halskliniken, där en esofagoskopi utfördes. Diagnos: Esofagit. Kvinnan tillfrisknade.

Fall 2: En 64-årig kvinna med diabetes mellitus och hypotyreos fick halsont med lätt feber och tog en kapsel Citrosept. Tre timmar senare kräktes hon samt fick ihållande sveda i epigastriet. Kvinnan fördes till sjukhus, där en esofagogastroskopi visade långa sprickor i slemhinnan samt underliggande röd, irriterad och fibrinbelagd vävnad i esofagus. Även i ventrikeln såg man röda och irriterade slemhinnor med strimmor. Diagnos: Esofagit. Förlopp okänt.

Två fall av slemhinneskador i munhålan

Fall 3: En man tog två droppar Citrosept lösning på en smärtande visdomstand. Han sköljde sedan munnen upprepade gånger. Inom några timmar fick mannen en brännande känsla på tungan och runt visdomstanden samt en kraftig salivation och smärta. Mannen beskrev att "skinnet lossnade på ena tungkanten samt under tungan". Kraftig svullnad medförde att patienten hade svårt att tala under det närmaste dygnet. Besvären kvarstod under 3-4 dygn.

Fall 4: En kvinna sprutade 5-7 droppar Citroseed lösning i munnen, drack vatten och sköljde runt under några minuter. Tre timmar senare var tungan vit, öm och svullen. Hon fick successivt en brännande känsla i hela munnen. Kvinnan uppsökte sjukhus, där det konstaterades att hela munhålan var skinnflådd. Patienten var kraftigt smärtpåverkad och hade talsvårigheter. Smärtorna under tungan kvarstod i två veckor.

Åtgärder

Information om risken för slemhinneskador misstänkt relaterade till grapefruktskärneextrakt bör spridas till patienter som använder sådana produkter. Läkemedelsverket har stoppat försäljningen av dessa produkter såsom läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies