Varning för flunitrazepam (Rohypnol, Flunitrazepam, Flupam, Fluscand) till USA-resenärer - risk för långvarigt fängelsestraff

den 1 oktober 1998

Svenska UD har bett Läkemedelsverket att uppmärksamma läkarkåren på att läkemedlet flunitrazepam är förbjudet i USA och att enskilda riskerar att drabbas av långa fängelsestraff om de för med sig flunitrazepam till USA i samband med resor dit.

UDs påpekande är föranlett av ett fall i somras, där en svensk medborgare förde med sig flunitrazepam till USA.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies