Viktig information om Viagra och hjärtpatienter

den 15 september 1998

Den 14 september godkände EU-kommissionen det orala medlet Viagra (sildenafil), avsett för behandling av erektil dysfunktion-impotens. Viagra utövar sin effekt genom att hämma enzymet fosfodiesteras typ 5 i corpus cavernosum, vilket i samband med sexuell stimulering leder till ökat blodflöde till penis och förbättrad erektion. Rekommenderad dos är 50 mg, som ska tas en timme före sexuell aktivitet. Denna dos ger adekvat erektion hos cirka 75% av männen. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, rodnad, dyspepsi, yrsel pga blodtrycksfall och övergående synrubbningar.

Viagra får ej ges i kombination med nitrater, eftersom kombinationen kan orsaka ett kraftigt blodtrycksfall med risk för hjärtinfarkt En säkerhetsmarginal på ett dygn mellan intag av Viagra och nitrater är rimlig. Viagra är också kontraindicerat vid svår hjärtsjukdom, hypotension, nyligen genomgången stroke eller hjärtinfarkt samt hereditär degenerativ sjukdom i retina.

Det har inträffat ett antal dödsfall i USA i samband med behandling med Viagra. Dödsfallen har i allmänhet förorsakats av hjärtinfarkt och andra kardiella komplikationer. En del hjärtinfarkter har uppkommit i samband med att patienterna tagit nitrater pga angina pectoris under coitus som kunnat genomföras tack vare Viagra.

Det kan antas att några patienter kommer att komma in till sjukhus med centrala bröstsmärtor, vilka har uppkommit samma dygn som de tagit Viagra. Det är därför viktigt att alltid fråga manliga patienter med bröstsmärtor eller medföljande anhöriga om eventuellt Viagraintag innan de behandlas med nitrater oralt eller parenteralt.

Läkemedelsverket vill samtidigt varna för illegal försäljning av Viagra via t ex Internet. Det finns hållpunkter om att "Viagra" via postorder kan vara förfalskade.

För fullständig produktinformation, var god se produktresumén som länk i högerspalten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies