Azitromax kan öka effekten av Waran

den 10 juli 2000

Till den regionala biverkningsenheten i Lund har nedanstående fall av misstänkt interaktion mellan warfarin och azitromycin inkommit.

Fallbeskrivning

En 57-årig kvinna påbörjade behandling med Waran (warfarin) under 1997.

Patienten har varit välinställd med ett stabilt INR mellan 2,1 och 2,6 på dosen 35 mg/vecka sedan juli 1999. På grund av en infektion i samband med influensa påbörjades behandling med Azitromax (azitromycin) i januari 2000. Efter tre dagars behandling med Azitromax hade INR-värdet stigit till 6,0. Azitromax sattes ut och Waran stoppades tillfälligt under två dagar. Fyra dagar senare var INR 1,9 och ytterligare fyra dagar senare var INR 2,4.

Kommentarer

Detta är det första fallet av misstänkt interaktion mellan warfarin och azitromycin som rapporterats till det svenska biverkningsregistret (SWEDIS). Vid en genomgång av litteraturen fann vi ytterligare fem fall (1-4) där INR har ökat vid samtidig behandling med warfarin och azitromycin. Alla fem beskriver warfarinbehandlade patienter med stabila INR-värden som får förhöjda INR-värden i samband med korttidsbehandling med azitromycin.
Tidigare studier av friska försökspersoner har inte kunnat påvisa någon interaktion mellan warfarin och azitromycin (5). Ovanstående fallrapporter tyder dock på att en interaktion mellan warfarin och azitromycin är möjlig och Läkemedelsverket vill därför uppmana till försiktighet med Azitromax till patienter som står på Waran.

Referens

  1.  Foster DR, Milan NL. Potential interaction between azithromycin and warfarin. Pharmacotherapy 1999;19:902-8.
  2. Woldtvedt BR et al. Possible increased anticoagulation effect of warfarin induced by azithromycin. Ann Pharmacother 1998;32:269-70.
  3. Lane G. Increased hypothrombinemic effect of warfarin possibly induced by azithromycin. Ann Pharmacother 1996;30:884-5.
  4. Wiese MD et al. Raised INR with concurrent warfarin and azithromycin. Aust J Hosp Pharm 1999;29:159-61.
  5. Hopkins S. Clinical tolerance and safety of azithromycin. Am J Med 1991;19:40S-45S.
     

Elisabet Ekman, Ingrid Sandquist Larsson och Ellen Vinge
Biverkningsenheten och ELIS Universitetssjukhuset, Lund

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies