Farliga tvålar med kvicksilver säljs fortfarande i Sverige och Danmark

den 14 december 2000

Flera sorters hälsofarliga kvicksilvertvålar har påträffats i en butik i Göteborg och danska myndigheter har funnit liknande kvicksilvertvålar i fem av femton kontrollerade butiker i Köpenhamn. Tvålarna marknadsförs som antiseptiska, men de används främst av mörkhyade personer för att bleka huden. Den danska kontrollen gjordes i butiker som främst vänder sig till kunder med afrikansk eller asiatisk bakgrund.

Tvålar med kvicksilver har tidigare påträffats vid något enstaka tillfälle på den svenska marknaden och Läkemedelsverket har förmodat att de haft liten spridning i landet. De nya fynden tyder dock på att dessa hälsofarliga tvålar kan vara vanligare än myndigheterna tidigare har trott.

Den som köpt tvål innehållande kvicksilver uppmanas av Läkemedelsverket att inte använda den och att lämna tillbaka den till inköpsstället. Tvålen kan även lämnas till kommunens miljöstation som "farligt avfall", med märkning om att den innehåller kvicksilver.

När kvicksilvertvålar påträffats har försäljningen omedelbart stoppats. Kvicksilverföreningar får inte användas i kosmetiska och hygieniska produkter, eftersom ämnena kan tas upp genom huden och orsaka skador, framförallt på njurarna. Tvålarna importeras vanligen av butikerna själva och personalen är okunnig om hälsoriskerna.

Tvålarna som är i fast form, innehåller ca 2 % kvicksilverjodid (mercuric iodide), vilket vanligen är deklarerat på förpackningen. Följande kvicksilvertvålar har påträffats i skandinaviska butiker:

Jambo Miki Rico Tura
Jaribu Mililo Roberts Medicated Soap
Mekako Movate Germicidal Soap Soap tonight
Meriko Niuma Top Germicidal Soap

 

För ytterligare information kontakta:
Gunnar Guzikowski   018-17 46 00
Monica Tammela   018-17 46 00

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies