Fortfarande underbehandling av hjärt-kärlsjukdomar

den 6 september 2000

Svensk läkemedelstatistik 99 har nyligen publicerats av Apoteket AB. I den finns bland annat data från "Diagnos-receptundersökningen". Som påpekats ett antal gånger tidigare talar den för påtaglig underanvändning av några läkemedel vid hjärt-kärlsjukdomar. Data är osäkra men gav uppfattning om storleksordningarna. Vid angina pectoris rekommenderas generellt acetylsalisylsyra som profylax. Trots detta förskrevs detta medel till endast 26% av patienterna med angina. Detta var väsentligen på samma nivå som 1995 (21%).

Behandling med ACE-hämmare är basterapi vid hjärtsvikt. Endast 21% av patienter med hjärtsvikt behandlades med ACE-hämmare 1999 och 24% 1995. Betablockerare rekommenderas från i år till en stor del av hjärtsviktspopulationen. Utgångsnivån 1999 var 4% behandlade med betablockerare.

Slutsats: Behandla patienter med angina pectoris och hjärtsvikt bättre.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies