Galaktorré i samband med metoprolol (Seloken Zoc) behandling

den 11 oktober 2000

Till den regionala biverkningsenheten i Lund har inkommit en rapport om svettningar och galaktorre som misstänks ha samband med Seloken Zoc-behandling.

Fallbeskrivning

En 61 årig kvinnlig diabetiker påbörjade behandling med Seloken Zoc (metoprolol) 50 mg dagligen på grund av hypertoni. Kort efter att behandlingen påbörjats utvecklade kvinnan ymniga svettningar. Ett halvår senare fick hon flytningar från ena bröstvårtan. Mammografi var utan anmärkning. Seloken Zoc sattes ut och besvären försvann. Patienten har vid tidigare behandling med Visken (pindolol) reagerat med svettningar.

Kommentarer

Detta är första fallet av misstänkt galaktorré i samband med beta-receptorblockerande medel som anmälts till svenska biverkningsregistret. Vid en genomgång av litteraturen återfanns uppgifter om fall av hyperprolaktinemi med galaktorré i samband med atenololbehandling (1). I en studie av sex kvinnor som utvecklade galaktorré i samband med tillförsel av intravenöst propanolol sågs ingen signifikant förändring av serumprolaktinnivåerna (2). I WHO:s internationella biverkningsregister återfanns 21 fall av galaktorré i samband med betablockare, varav fyra gällde metoprolol.

Referenser

  1. Meyler’s side effects of drugs. Ed by MNG Dukes, Amsterdam. 1996;13th ed:sid 497.
  2. Board JA et al. Effects of alpha- and beta-adrenergic blocking agents on serum prolactin levels in women with hyperprolactinemia and galactorrhea. Am J Obstet Gynecol 1977;127:285-7
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies