Johannesörtpreparat skall inte användas tillsammans med andra läkemedel

den 20 januari 2000

I Information från Läkemedelsverket har vi tidigare redogjort för att minskade effekter av ett flertal läkemedel rapporterats vid samtidig användning av johannesört (1-3). Mekanismen bakom interaktionerna kan vara att johannesört ökar aktiviteten hos ett brett spektrum av olika enzym som metaboliserar läkemedel. Dessutom har serotonergt syndrom rapporterats då johannesört kombinerats med antidepressiva läkemedel, möjligen på grund av en farmakodynamisk interaktion.

Läkemedelsverket har därför gått ut till berörda företag med krav på studier för att kartlägga omfattningen och betydelsen av problemet. I avvaktan på resultaten av dessa studier skall företagen ange på förpackningen att johannesörtpreparat inte skall användas tillsammans med andra läkemedel. Avsikten med åtgärderna är att åstadkomma en rimlig säker användning av preparaten tills resultat som medger en bedömning av problemets omfattning har erhållits.

De aktuella preparaten är Calmigen, Esbericum, Hyperiforce, Hypermin, Kira, Lugn och Ro, Movina, Neurokan, Nocturne och Salusan. Vidare har Salus Johannesört, Passimed, Medica Njur Biomedica 622 och Hyperimed Biomedica tillfälliga försäljningstillstånd.

Referenser

  1. Hovstadius P, Stjernberg E, Thulin G. PK-stegring under Waranbehandling efter påbörjad behandling med Johannesört. Information från Läkemedelsverket 1998:9(8):10.
  2. Gerdén B, Mortimer Ö. Viktigt med ökad uppmärksamhet på interaktion mellan johannesört och läkemedelssubstanser. Information från Läkemedelsverket 1999:10(5):84.
  3. Yue QY, Bergqvist C. Johannesört kan ge oönskade interaktioner med många viktiga läkemedel. Information från Läkemedelsverket 1999;10(7):3-4.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies