Läkemedelsverket varnar för Internethandel med kinesiska växtpreparat för diabetiker p g a risk för allvarliga biverkningar

den 17 februari 2000

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA varnar idag på sin hemsida för inköp och användning av fem kinesiska växtpreparat som har visat sig innehålla substanserna glibenklamid eller fenformin. Dessa substanser, som inte återfinns i innehållsdeklarationen, ingår i receptbelagda läkemedel mot diabetes mellitus (sockersjuka).

Intag av de aktuella produkterna medför en stor risk för att man ska drabbas av för lågt blodsocker och eventuellt livshotande komplikationer.

Det är okänt om produkterna har någon svensk återförsäljare.

Produkterna heter:

  • Diabetes Hypoglucose Capsules
  • Pearl Hypoglycemic Capsules '
  • Tongyi Tang Diabetes Angel Pearl Hypoglycemic Capsules
  • Tongyi Tang Diabetes Angel Hypoglycemic Capsules
  • The Zhen Qi Capsules


Kända återförsäljare på Internet för några av produkterna är Chinese Angel Health Products Inc. och Sino American Health Product Inc.

Meddelandet från FDA återfinns via länk i högerspalten.

Läkemedelsverket vill upprepa sina tidigare varningar för att produkter som inhandlas via Internet kan innehålla substanser som inte har deklarerats på förpackningen.

Läs även om Införsel av läkemedel via resor och postförsändelser som länk i högerspalten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies