Naturläkemedlet Curbicin och risk för antikoagulationseffekt- möjligen relaterat till E vitamininnehållet

den 6 april 2000

Två fall av koagulationsrubbning i form av ökad International Normalised Ratio (INR) under behandling med Curbicin har rapporterats till Läkemedelsverket. Vitamin E, som Curbicin bl a innehåller, kan ha orsakat denna effekt. Försiktighet bör iakttagas hos patienter som samtidigt behandlas med Waran och Curbicin, eller andra produkter som innehåller vitamin E, på grund av en eventuellt ökad risk för blödning.

Curbicin är ett godkänt naturläkemedel som används vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring. Aktiva beståndsdelar är extrakt av frukt från Serenoa repens (en dvärgpalm) och frön från Cucurbita pepo (en pumpa). Produkten innehåller också tocopheryl acetat (vitamin E) 10 mg. Verkningsmekanismen för Curbicin är inte fullständigt klarlagd.

Curbicin har funnits på den svenska marknaden sedan 1984.

I det svenska biverkningsregistret finns för närvarande två rapporter om ökad International Normalised Ratio (INR) vid Curbicinbehandling. I det ena fallet rapporteras enbart Curbicin som misstänkt preparat, och i det andra fallet rapporteras samtidig behandling med Waran och Curbicin.

Fall 1

Det rör sig om en 73-årig man med hypertoni som sedan tidigare behandlats med Salures-K och Seloken ZOC. Han tog också Curbicin 3 tabletter dagligen (indikation ej angiven) sedan drygt 1 år. Mannen hade även tagit Magnecyl 6 tabletter per dag under en okänd tidsperiod, men slutade med denna behandling några dagar före insjuknandet i influensa. På grund av en akut försämring av tillståndet samt förvirring, uppsökte patienten sjukhuset. Vid ankomsten hade han något ökade levertransaminas- och kreatinkinasvärden, men bilirubin- och CK-B-värdena var normala. Vid detta tillfälle upptäcktes också ett kraftigt förhöjt INR-värde på 2,1(PK25%) (ref. 0,9 – 1,2 för INR och 70-130% för PK) trots att patienten inte stod på någon antikoagulantiabehandling och hade ett normalt albuminvärde. Han behandlades med Konakion (phytomenadion, vitamin K1) och INR-värdet förbättrades, dock inte till normal nivå. Curbicin sattes då ut och efter en vecka normaliserades INR-värdet =1.0;PK=84%. Medicineringen mot hypertoni fortsatte.

Fall 2

En 61-årig man hade under en längre tid behandlats med Waran och Zocord. Hans INR-värde hade varit stabilt på omkring 2,4 CPK cirka 20%. På grund av vattenkastningsbesvär tog han Curbicin 5 tabletter per dag. Efter 6 dagars behandling ökade hans INR-värde till 3,4 (PK13%). Curbicin sattes ut, och vid kontroll en vecka senare återgick INR-värdet till den tidigare nivån.

Diskussion

Bortsett från de två nämnda fallen finns inte flera kända fall relaterade till Curbicin. Vid litteratursökning har emellertid flera referenser hittats där vitamin E har rapporterats kunna motverka effekten av vitamin K och således leda till en ökad risk för blödningar, särskilt hos patienter som behandlas med orala antikoagulantia (1-5).

De två ovanstående beskrivna patienterna hade intagit en mängd av 30 -50 mg vitamin E per dag, vilket motsvarar den rekommenderade doseringen av 40 -50 mg dagligen vid vitamin E-brist (1).

I WHO:s biverkningsdatabas finns ytterligare 3 fall av koagulationsrubbning (n=2) och koagulationstid förlängd (n=1) relaterat till vitamin E.

Försiktighet bör iakttagas med patienter som samtidigt behandlas med Waran och Curbicin, eller andra produkter som innehåller vitamin E, på grund av en eventuellt ökad risk för blödning. Läkemedelsverket uppmanar sjukvården att uppmärksamma denna potentiella risk och att rapportera misstänkta fall.

Referenser

  1. Martindale. Thirty-first Edition, 1996; p:1392
  2. Mellette SJ, Leone LA. Influence of age, sex, strain of rat and fat soluble vitamins on hemorrhagic syndromes in rats fed irradiated beef. Fed Proc 1960;19:1045
  3. Corrigan JJ Jr, Marcus FI. Coagulopathy associated with vitamin E ingestion. JAMA 1974;230:1300
  4. Corrigan JJ Jr. Coagulation problems relating to vitamin E. Am J Pediatr Hematol/Oncol 1979;1:169-73
  5. Corrigan JJ Jr, Ulfers LL. Effect of vitamin E on prothrombin levels in warfarin-induced vitamin K deficiency. Am J Clin Nutr 1981;34:1701-5

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies