Paracetamol interagerar med warfarin

den 3 augusti 2000

Några välbeskrivna fallrapporter (1,2) och några systematiska studier där mellan 10-20 patienter stått på oral antikoagulation och fått paracetamol eller placebo i 2-4 veckor (3-5) samt en fall-kontrollstudie (6) ger klart stöd för att paracetamol kan förstärka antikoagulationsverkan av warfarin och ev av andra orala antikoagulantia också. Även om enstaka studier visat på frånvaro av interaktion (7,8) är de " positiva" studierna dominerande och ovedersägliga.

Effekten synes öka med dosen paracetamol men kan uppträda redan vid dos om 1.5-2.0 g per dag i minst 5-7 dagar. I de flesta fall ses en måttlig ökning av INR eller protrombintid men i enstaka fall har blödningar uppträtt.

Enstaka doser av ordinär storlek tycks inte ha någon effekt (9). Paracetamol har inte heller någon effekt på trombocyterna i motsats till ASA och andra NSAID och är därför fortfarande ett förstahandsanalgetikum även till patienter med antikoagulationsbehandling (10). Mekanismen för interaktionen är inte klarlagd och i dagsläget kan varken farmakokinetisk eller farmakodynamisk mekanism uteslutas.  

Slutsats

Paracetamol i underhållsbehandling i dos minst 1.5 g per dag i minst 5 dagar kan ge ökad antikoagulation hos warfarinbehandlade patienter. Kombinationen är inte kontraindicerad men en intensivare monitorering av INR bör ske vid in- och utsättning av underhållsbehandling med paracetamol till dessa patienter.

Referenser

 1. Bartle WR. Potentiation of warfarin anticoagulation by acetaminophen. JAMA 1991; 265: 1260
 2. Fitzmaurice DA, Murray JA. Potentiation of the anticoagulant effect of warfarin. Postgrad Med J 1997; 861: 439-40
 3. Antlitz AM et al Potentiation of oral anticoagulant therapy by acetaminophen. Curr Ther Res Clin Exp. 1968;10:501-7 (Refererad i 10)
 4. Boeijinga JJ et al. Interaction between paracetamol and coumarin anticoagulants. Lancet 1982;1:506
 5. Rubin RN et al. Potenetiation of oral anticoagulant effect of warfarin by acetaminophen (abstr.). Clin Res 1984; 32: 698A (Refererad i 10)
 6. Hylek EM et al. Acetaminophen and other risk factors for excessive warfarin anticoagulation. JAMA. 1998;279:657-62
 7. Kwan D et al. The effects of acetaminophen on pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin. J Clin Pharmacol. 1999;39:68-75
 8. Udall JA. Drug interference with warfarin therapy. Clin Med 1970; 77: 20-5 (Refererad i 10)
 9. Antlitz AM et al. A double blind study of acetaminophen used in conjunction with oral anticoagulant therapy. Curr Ther Res Clin Exp. 1969;11:360-1 (Refererad i 10)
 10. Shek Kl et al. Warfarin-acetaminophen drug interaction revisited. Pharmacotherapy 1999; 19: 1153-8
   


 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies