Rapporterade biverkningar av MPR-vaccin

den 27 oktober 2000

Sedan 1982 erbjuds alla barn vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin). Årligen vaccineras numera ca 180.000 barn. Till Läkemedelsverket har sedan starten inkommit 845 biverkningsrapporter för bedömning. I ca 85 % av fallen bedömdes ett samband kunna föreligga mellan vaccinet och den uppkomna biverkningen.

Den vanligaste biverkningarna är utslag (260 fall) och feber (270 fall). Feberkramper rapporteras i drygt 100 fall. Eftersom vaccinet är ett levande försvagat vaccin kan symtom som vid de aktuella sjukdomarna uppkomma men de är vanligen mindre uttalade. Dessa symtom uppträder oftast en dryg vecka efter injektionen och går över på några dagar. Det finns t ex i mycket sällsynta fall även fall av hjärninflammation rapporterat. Risken för sådana allvarliga biverkningar efter injektion av levande mässligvirus vaccin förblir ändock mycket mindre än risken för hjärninflammation i samband med naturlig mässling, som kan bli följden av utebliven vaccination. Denna biverkan är känd och finns beskriven i bl a FASS.

För ytterligare information, läs gärna artiklarna "Vaccinbiverkningar 1997" och "Vaccinbiverkningar 1998-1999" som länk i högerspalten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies