Reklamärenden 1999

den 24 februari 2000

Läkemedelsverket granskar fortlöpande marknadsföring av läkemedel. Verket har i många fall en dialog med företagen om tveksamma annonser men utnyttjar även möjligheten att få sådana annonser bedömda av läkemedelsindustrins egen "domstol".

Till höger följer en sammanställning över ärenden 1999 från Läkemedelsverket vilka har bedömts av Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL).

Bilden av marknadsföringen är väsentligen densamma som tidigare år med vilseledande påståenden och indikationsglidningar. Nytt är dock en anhopning av marknadsföringsaktiviteter avseende receptbelagda läkemedel till allmänheten, både via Internet men även via dagspressen.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies