Relativ riskreduktion - missvisande effektredovisning i marknadsföringen av läkemedel

den 29 maj 2000

I marknadsföringen av läkemedel är det mycket vanligt att behandlingseffekten presenteras i form av relativ riskreduktion.

Exempel på detta är:

  • 51% lägre risk för höftfraktur
  • 27% lägre risk för hjärtinfarkt
  • 37% lägre risk för exacerbation av …
  • mortalitetsminskning med 32%

Detta sätt att presentera effektutfall ger nästan alltid ett överdrivet intryck. Bakgrunden till detta är innebörden av måttet relativ riskreduktion som förklaras här med ett exempel.

I en placebokontrollerad klinisk studie är frekvensen (F) patienter som nått primärt effektmått, t ex höftfraktur, efter en viss tids behandling Fläkemedel respektive Fplacebo i respektive behandlingsarm. Kvoten mellan Fläkemedel och Fplacebo utgör risk ratio (RR). Relativ riskreduktion (RRR) i procent =100(1-RR). Detta mått är alltså oberoende av hur ofta effektutfallet nås i absolut frekvens. Ett betydligt mer informativt sätt att presentera effektutfall är att ange den absoluta riskreduktionen (ARR) som utgörs av skillnaden mellan Fplacebo och Fläkemedel. Ett än mer informativt sätt att presentera effektutfall är att ange hur många patienter som måste behandlas under en viss tid ( Number Needed to Treat; NNT) för att en patient skall undvika att drabbas av en komplikation. NNT=100/ARR.

I ovanstående exempel med 51% RRR för höftfraktur var ARR=1,1% efter en behandlingstid av 3 år. NNT=100/1,1= 91. Dvs 91 patienter måste behandlas under tre år för att en patient skall slippa drabbas av höftfraktur.

I nedanstående tabell presenteras tre hypotetiska studier i vilka RRR är 30%.

RRR, % F placebo, %

F läkemedel, %

ARR, % NNT
30 80 56 24 4
30 8 5,6 2,4 42
30 0,8 0,56 0,24 417


Som framgår av tabellen saknas det samband mellan RRR och både ARR och NNT. De båda sistnämnda måtten, speciellt NNT, ger i motsats till RRR en god uppfattning om sannolikheten att en patient få nytta av en behandling.

Läkemedelsverket anser att i marknadsföringen av läkemedel är det vilseledande och osakligt att presentera studieutfall enbart i form av relativ riskreduktion. Absolut riskreduktion och/eller NNT bör alltid anges.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies