Ytterligare tre fall av esofagusskada orsakad av Doryx har rapporterats

den 21 januari 2000

Trots tidigare information (1-3) har ytterligare tre fall av esofagusskada utlöst av Doryx rapporterats till Läkemedelsverket sedan april 1999. Det är angeläget att informera patienterna om att Doryx kapslar ska tas med vätska (minst 100 ml) i stående för att undvika esofagusskada.

Produktresumén för Doryx har ändrats avseende risk för esofagusskada (se nedan). För att uppskatta riskens storlek, är det viktigt att misstänkta fall av läkemedelutlöst esofagusskada rapporteras till Läkemedelsverket via våra regionala biverkningscentra.

Dosering

Doryx skall sväljas med minst 100 ml (1/2 glas) vätska i upprätt ställning och patienten skall förbli i upprätt ställning i en halvtimme efter intag av dosen för att minimera risken för esofagusirritation. För att ytterligare reducera denna risk rekommenderas att man tar dosen på morgonen i stället för på kvällen före sänggåendet.

Kontraindikationer

Esofagussjukdomar som förändrar passagen, såsom striktur eller akalasi.

Varningar och försiktighet

Doryx enterokapslar innehåller aktiv substans i filmdragerade granulatkorn i en gelatinkapsel. Om gelatinkapseln intas på ett felaktigt sätt finns risk att den kan fastna i esofagus (se vidare under Dosering). Om så skulle ske och granulatkornen kommer i kontakt med slemhinnan kan besvär i form av sväljningssvårighet, retrosternal smärta, nytillkommen eller förvärrad halsbränna uppstå. Vid symtom på esofagusskada skall preparatet sättas ut och läkare kontaktas.

Biverkningar

Dysfagi, esofagit, esofagusulceration.

Referenser

  1. Doryx – esofagusskada: Informera patienten och rapportera nya fall. Information från Läkemedelsverket 1997;8:3.
  2. Esofagusskador av läkemedel – en översikt. Information från Läkemedelsverket 1997;8:5.
  3. Yue QY. Doryx (doxycyklinhydroklorid) och esofagusskada – en sammanställning av åtta rapporterade fall. Information från Läkemedelsverket 1999;10:2.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies