P-piller och risken för blodpropp

den 3 juli 2001

På senaste tiden har riskerna med p-piller debatterats flitigt i media sedan dödsfall pga blodpropp i lungan hos unga kvinnor som tagit p-piller rapporterats.

Det är sedan länge känt att kvinnor som tar p-piller - s k kombinerade p-piller som innehåller östrogen kombinerat med olika typer av gulkroppshormon (gestagen) - har en i genomsnitt tre till fyra gånger ökad risk för blodpropp jämfört med kvinnor utan p-piller. Dock är kunskaper om vilka kvinnor som insjuknar, eller är känsliga för riskeffekten, ofullständiga.

De jämförande risktalen ovan behöver översättas till en absolut risk för att kunna tolkas och sättas in i ett perspektiv. För en ung frisk kvinna som tar moderna p-piller är risken, om gällande rekommendationer följs, att insjukna i blodpropp är mycket låg: enligt vetenskapliga undersökningar drabbas endast två av 10.000 kvinnor som behandlas under ett år. Risken att dö är oerhört liten: av en miljon kvinnor som behandlas under ett år kan två till fyra förväntas dö av blodpropp.

Östrogenet i p-pillren ändrar blodlevringsfaktorer på ett ofördelaktigt - men oftast betydelselöst -sätt. Hos ett fåtal kvinnor kan en blodpropp uppstå, även utan att andra riskfaktorer för blodpropp konstaterats. Moderna p-piller innehåller låg dos östrogen och är säkrare än de första och äldre p-pillren som innehöll tre till fem gånger högre dos av östrogen.

Det är viktigt att förstå bättre varför vissa unga friska kvinnor drabbas, till synes utan annan förklaring, av en så allvarlig biverkan. Därför startar Läkemedelsverket (LV) under hösten en ny vetenskaplig studie i hela Sverige. I denna undersökning skall 1 300 kvinnor, 18-65 år gamla, som insjuknar i blodpropp under en treårsperiod från 2002 intervjuas. Informationen som insamlas skall jämföras med uppgifter från ett lika stort antal kvinnor utan blodpropp. Av särskilt intresse är tidigare sjukdomar, riskfaktorer, utlösande risksituationer, läkemedel (p-piller och hormonbehandling i klimakteriet). Blodprov kommer att tas för att studera om variationer i vissa arvsanlag (gener) som påverkar blodlevringssystemet samverkar med p-piller och ger en förhöjd risk att få blodpropp.

LV deltar också i en pågående vetenskaplig utredning inom den europeiska läkemedels-myndigheten EMEA, vad gäller risken för blodpropp i samband med olika typer av moderna p-piller.

LV följer noga utvecklingen av antalet fall av blodpropp som rapporteras till Biverknings-registret. Antalet fall eller dödsfall har ej ökat över åren, snarare ses en minskning eller stabilisering av antalet rapporterade under senaste två årtiondena. Statistiken är dock osäker och ofullständig eftersom den bygger på en spontan rapportering från sjukvården.
Uppgifterna från de rapporterade fallen ger oftast ingen förklaring till varför blodpropp inträffat i samband med intag av p-piller. Rapporterna har dock givit LV anledning att påminna förskrivarna om att följa gällande rekommendationer och att undvika förskrivning av kombinerade p-piller till kvinnor som har riskfaktorer för blodpropp.

Det är beklagligt och oacceptabelt att unga friska kvinnor drabbas av blodpropp när de tar p-piller. Samtidigt är dessa läkemedel i högsta grad ändamålsenliga. Detta innebär att för de allra flesta kvinnor uppvägs den minimala risken för blodpropp av den mycket goda graviditetsskyddande effekten samt av en mångfald andra fördelaktiga effekter, som (på kort sikt) kontroll av besvärliga mensblödningar och lindring av svåra menstruationssmärtor, samt (på lång sikt) en sänkt risk för cancer i äggstockar och livmoderslemhinna.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies