Sex nya ämnen blir narkotika

den 5 december 2017

Regeringen har beslutat att sex nya ämnen blir narkotika från och med den 12 december. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att ALD-52, cyklopropylfentanyl, ETH-LAD, 4-fluoroisobutyrfentanyl (4F-iBF), metoxiacetylfentanyl och tetrahydrofuranfentanyl (THF-F) ska klassas som narkotika från och med den 12 december 2017 (SFS 2017:951).

Ämnena förs in i förteckning I

Inget av ämnena används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (se HSLF-FS 2017:68). Ändringen innebär att det från och med den 12 december krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Karolina Rosell, utredare
Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
Tel: 018-17 49 20

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies