Svart Viagra kan vara dyrbar placebo

den 19 februari 2001

Enligt information från olika källor säljs Viagra illegalt. Läkemedelsverket har nu fått information om insmugglingsförsök till Finland av Viagratabletter från Estland. Vid en rutinkontroll av en person i den finska tullen påträffades 150 förpackningar Viagra á 50 tabletter. Tabletternas färg liknade Viagras men formen var inte identisk. Laboratorieanalys visade att tabletterna inte innehöll någon aktiv substans.

Detta är ett av de första exemplen på införsel av förfalskade läkemedel till Norden. I utvecklingsländerna är försäljning av sådana läkemedel ett mycket stort problem som WHO försöker få ordning på. Det är också ett exempel på att man vet inte vad man får då man köper läkemedel illegalt. I detta fall förelåg inte någon medicinsk risk men det finns exempel på den potentiella risk man utsätter sig för vid bruk av illegala läkemedel. För några år sedan analyserade Läkemedelsverket insmugglat tillväxthormon från dåvarande Sovejtunionen. Analysen talade starkt för att hormonet var utvunnet från mänskliga hypofyser. Sådana preparat medför hög risk för Creutzfeldts- Jacobs sjukdom.

Läkemedelsverket varnar ånyo för illegala läkemedel.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies