Viktigt att beakta riskfaktorer vid förskrivning av p-piller

den 10 april 2001

Nyligen avled en ung kvinna som börjat använda p-piller trots att hon hade ökad trombosrisk.

Fallbeskrivning

En morgon fick den 16-åriga kvinnan plötsligt andnings- och cirkulationsstillestånd. Ambulans tillkallades omedelbart och hon återupplivades, men dog vid ankomsten till sjukhuset. Dödsorsaken var en stor lungemboli.

Det uppdagades att kvinnan fått p-pillret Mercilon utskrivet av en ungdomsmottagning fem månader tidigare. Hon var rökare och hade hereditet för trombos, eftersom hennes mor hade lätt för att få blodproppar. Sextonåringen hade dessutom en venös missbildning av ytliga vener i höger fot samt hemangiom i djupa vener i samma ben upp mot låret. En utredning av detta pågick på sjukhuset. Flebografi och MRT hade inte påvisat någon trombosmassa. Man planerade en angiografi senare för att påvisa eller utesluta AV-fistlar.

Kommentar

Hos denna unga kvinna fanns hereditet för trombos, kärlmissbildning och rökning som riskfaktorer för p-pillertromboembolism. Läkemedelsverket vill uppmärksamma p-pillerförskrivarna om vikten av att kontrollera riskfaktorer före insättandet av p-piller.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies