Acetylsalicylsyra (t. ex. Albyl och Bamyl) skall inte användas vid feber hos barn.

den 23 oktober 2002

Ett fall av Reyes syndrom med dödlig utgång hos en 13-årig flicka har rapporterats i England. Reyes syndrom är mycket sällsynt och det karaktäriseras av svår lever- och hjärnskada. Tillståndet har bland annat satts i samband med intag av acetylsalicylsyra vid feber hos barn men sambandet är osäkert.

I den skriftliga informationen för godkända acetylsalicylsyraprodukter avrådes redan för användning vid feber hos barn men en översyn av dessa texter kommer att göras.

Läkemedelsverket vill dock fästa uppmärksamheten på att acetylsalicylsyraprodukter ej bör användas till barn och ungdomar med feber. Alternativa febernedsättande läkemedel finns receptfritt på Apoteket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies