Förstärkt varning i USA för allvarliga biverkningar av Nolvadex då det ges förebyggande mot bröstcancer. I Sverige är Nolvadex endast godkänt för behandling av bröstcancer.

den 28 juni 2002

Läkemedelsföretaget Astra Zeneca har tillsammans med FDA i USA skärpt varningen för allvarliga biverkningar i samband med förebyggande behandling av bröstcancer med tamoxifen (Nolvadex). Risken för allvarliga biverkningar såsom till exempel blodpropp och stroke har varit känd sedan tidigare men nu tydliggjorts genom resultaten från en klinisk uppföljningsstudie i USA.

Budskapet i varningen är att läkare som i USA skriver ut Nolvadex till patienter av enbart förebyggande skäl, dvs till kvinnor med cellförändringar i bröstet eller kvinnor med starka riskfaktorer för bröstcancer, bör iaktta ökad försiktighet och väga behandlingens nytta mot dess risker. Dock gäller inte varningen behandling av patienter med bröstcancer, d v s efter diagnos och operation.

I Sverige är Nolvadex enbart godkänt för behandling av hormonkänslig bröstcancer (östrogenreceptorpositiv) och läkemedlet är ej godkänt för förebyggande behandling. Ett skäl är att långtidseffekterna av Nolvadex-behandling ännu är oklar och resultaten från en pågående europeisk studie inväntas.

Läkemedelsverket har för närvarande inga planer att ändra gällande produkttext eller att föreslå ändring av rådande behandlingsrekommendationer.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies