Hormonbehandling i övergångsåldern kan påverka risken för äggstockscancer

den 1 april 2002

En aktuell svensk studie visar en måttlig riskökning för äggstockscancer bland kvinnor som använt hormonpreparat med enbart östrogen, eller östrogen kombinerat med cykliskt gulkroppshormon, dvs under 10-14 dagar/månad. Risken var ungefär två gånger så hög hos dem som behandlats under längre tid än tio år. En kvinna som använt dessa hormontyper i 10 år förväntas öka sin risk för äggstockscancer från 1% till 1,6% under perioden 50-75 års ålder. Viktiga nya fynd i studien är att man inte fann någon ökad risk för äggstockscancer hos de kvinnor som använt enbart östrogen och vars livmoder var bortopererad, eller hos de kvinnor som använt östrogen i kombination med kontinuerlig tillsats av gulkroppshormon, dvs varje dag under månaden.

Vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi, Karolinska Institutet, har en forskargrupp undersökt om hormonbehandling av kvinnor i övergångsåldern påverkar risken att utveckla äggstockscancer. Resultaten har sammanställts av överläkare Tomas Riman, som även är verksam vid kvinnokliniken och centrum för klinisk forskning, Falu lasarett. Studien presenteras i april i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of the National Cancer Institute”.

Blodvallningar, svettningar och andra övergångsbesvär uppkommer då äggstockarnas östrogenproduktion avtar i samband med klimakteriet. Östrogenbehandling motverkar effektivt dessa besvär och kan också förebygga benskörhet. På 70-talet visade forskare att östrogen ökar risken för cancer i livmoderns slemhinna. Denna risk minskar om man kombinerar östrogenet med syntetiska gulkroppshormoner, vilka kan tas antingen cykliskt 10-14 dagar/månad eller kontinuerligt varje dag. Om livmodern är avlägsnad används oftast enbart östrogen.

De flesta tidigare studier visar att hormonbehandling av övergångsbesvär ger en lätt ökad risk att utveckla äggstockscancer. Endast några studier har kunnat skilja mellan preparatens innehåll av östrogen och gulkroppshormon, dock utan att rapportera tydliga resultat. Man har hittills inte vetat om risken för äggstockscancer påverkas om gulkroppshormonerna tas cykliskt eller kontinuerligt.

I den aktuella studien som genomfördes i samarbete med nästan samtliga kvinnokliniker, patologavdelningar och regionala tumörcentra i Sverige, har 655 kvinnor med äggstockscancer jämförts med ett slumpmässigt urval av 3899 kvinnor från ett populationsregister. Kvinnorna, som var 50-74 år gamla, besvarade ett frågeformulär om olika faktorer som kan vara relaterade till äggstockscancer. Hormonbehandling angavs av 26% av kvinnorna med äggstockscancer och av 21% i jämförelsegruppen. Resultaten avseende hormonbehandling och risk för äggstockscancer är korrigerade för flera faktorer (ålder, vikt, längd, barnafödande, p-pillerbruk, ålder vid menopaus), som man vet är eller kan vara relaterade till sjukdomen. En måttlig riskökning noterades bland de kvinnor som använt enbart östrogen, eller östrogen kombinerat med cykliskt gulkroppshormon, jämfört med kvinnor som aldrig använt dessa preparat. Risken var ungefär två gånger så hög hos dem som behandlats under längre tid än tio år. Viktiga nya fynd i studien är att man inte fann någon ökad risk för äggstockscancer hos de kvinnor som använt östrogen kombinerat med kontinuerligt gulkroppshormon, eller hos östrogenbehandlade kvinnor vars livmoder var bortopererad.

Forskarna anser att resultaten bör tolkas försiktigt och att man måste ta hänsyn till den allmänna risk för äggstockscancer som finns i befolkningen. Oavsett hormonbehandling förväntas 10 per 1000 kvinnor insjukna i äggstockscancer under perioden 50 till 75 års ålder. Man kan beräkna att om 1000 kvinnor under 10 års tid använder de hormonkombinationer som leder till en riskökning enligt ovan, så förväntas ytterligare 6 kvinnor utveckla äggstockscancer mellan 50 till 75 års ålder. Genom 10 års hormonanvändning skulle alltså en kvinna i åldern 50 till 75 år, öka sin risk att utveckla äggstockscancer från 1% till 1,6%.

Forskarna anser inte att man generellt skall byta från östrogenpreparat med cykliskt till kontinuerligt tillägg av gulkroppshormon, främst då en del data från andra studier tyder på att risken för bröstcancer kan öka genom tillägg av gulkroppshormoner. Ytterligare forskning behövs för att bättre avgöra vilken typ av behandling som är säkrast, när man tar hänsyn till både positiva och negativa effekter. Man betonar att det alltid är kvinnan själv som utifrån all tillgänglig kunskap, måste avgöra om och med vilka hormoner hon vill behandlas.

Referenser

Riman T, Dickman PW, Nilsson S, Correia N, Nordlinder H, Magnusson CM, Weiderpass E, Persson IR. Hormone-Replacement Therapy and the Risk of Invasive Epithelial Ovarian Cancer in Swedish Women. J Natl Cancer Inst 2002; 94:497-504.
OBS! I all nyhetstäckning skall "Journal of the National Cancer Institute" anges.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies