Johannesört och depression

den 10 april 2002

Med anledning av det stora intresset kring naturläkemedel innehållande johannesört (se t.ex. Dagens Nyheter 2002-04-10) vill Läkemedelsverket klarlägga följande: I Sverige är naturläkemedel endast godkända för användning inom egenvården. Egentlig depression är ingen sjukdom som lämpar sig för egenvård, utan ett sjukdomstillstånd som kräver läkarbehandling.

I Sverige finns godkända naturläkemedel som innehåller johannesört, som är traditionellt använda vid lätt nedstämdhet, vid lindrig oro och mot tillfälliga insomningsbesvär. Om man använder ett johannesörtpreparat för att behandla dessa symptom och känner att symptomen försämras bör läkare kontaktas.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies