Köp endast Xenical på apotek, det finns farliga förfalskningar på marknaden

den 8 maj 2002

Nyligen konfiskerades ett parti förfalskade Xenicalkapslar, som kom från Kina, av tullen i Sydkorea. Kapslarna var av hög kvalitet och svåra att visuellt skilja från äkta Xenicalkapslar. Analys av kapslarna visade att de innehöll 3,5 mg sibutramin/kapsel i stället för orlistat. Sibutramin är den aktiva substansen i Reductil.

Då Xenical doseras en kapsel tre gånger dagligen skulle en användare av de falska kapslarna få i sig 10,5 mg sibutramin dagligen, det vill säga en normal dygnsdos. Med tanke på att kontraindikationerna för Reductil är helt annorlunda än för Xenical, bland annat psykisk sjukdom och hjärtkärlssjukdomar, skulle användning av falsarierna kunna leda till allvarliga biverkningar.

De falska kapslarna har inte påträffats i Sverige men det kan inte uteslutas att de säljs exempelvis via postorder, varför köpare av Xenical den vägen kan drabbas av falsarierna.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies