Minskad effekt av p-piller vid samtidig användning av johannesört har lett till oönskad graviditet

den 4 februari 2002

I Läkemedelsverkets biverkningsregister finns två fallrapporter om oönskad graviditet pga minskad effekt av p-piller vid samtidig användning av johannesörtprodukter.

Fallbeskrivningar

Fall 1: 31-årig kvinna som tidigare hade tagit p-piller Trinovum (noretisteron och etinylestradiol) i tio år utan komplikationer. Efter första barnets födelse använde hon spiral som preventivmedel. Hösten 1999 tog hon Esbericum, en johannesörtprodukt, under fyra månader. I april 2000 började hon på nytt använda Trinovum. Hon tog p-piller regelbundet på morgonen, i samband med insättande av linser. På grund av nedstämdhet började hon åter ta Esbericum (som hon köpt hösten 1999 innan varningar för interaktionsrisk infördes) i slutet av juli 2000. Graviditeten konstaterades i mitten av november.

Fall 2: 28-årig kvinna som tagit p-piller Trinordiol 21 (levonorgestrel och etinylestradiol) regelbundet sedan 1991. I ett par år har patienten tagit olika naturläkemedel på grund av depression. Hon började använda johannesörtpreparatet Kira tre gånger dagligen i oktober 1999. Graviditeten konstaterades i mars 2000 och både johannesörtpreparat och p-piller utsattes. Ett friskt barn föddes senare.

Diskussion

I en nyligen avslutad studie gällande enzyminduktion har Esbericum visat endast måttlig induktion av bl a CYP3A4 som metaboliserar p-piller. Dock föreligger ett väldokumenterat fall av graviditet knutet till samtidig användning av p-piller och Esbericum (se ovan).

Det är känt att johannesörtprodukter kan minska effekten av många läkemedel genom induktion av läkemedelsmetaboliserande enzym. Fall av oönskad graviditet vid samtidigt intag av p-piller och johannesörtpreparat har tidigare rapporterats i Storbritannien. Genombrottsblödningar som tyder på minskad effekt av p-piller har också rapporterats.

Sammanfattningsvis kan naturläkemedel som innehåller johannesört medföra risk för minskade plasmakoncentrationer och minskad klinisk effekt av p-piller. Den inducerande effekten kan kvarstå i åtminstone två veckor efter avslutad behandling med johannesört. Denna information införs nu i produktresumén för p-piller.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies