PC SPES och SPES - växtbaserade läkemedel med oklart innehåll

den 19 februari 2002

Återigen vill Läkemedelsverket varna för import av läkemedel för eget bruk via Internet.

Health Canada, den kanadensiska läkemedelsmyndigheten varnar i ett sk Rapid Alert-meddelande, övriga läkemedelsmyndigheter för användning av PC SPES och SPES. Vid kontroll har produkterna visat sig innehålla spår av warfarin (blodförtunnande läkemedel) och alprazolam (ett bensodiazepin, lugnande medel).

PC SPES och SPES, som tillverkas i USA av Botanic Lab, är växtbaserade läkemedel som ej är godkända i Sverige men som används internationellt för behandling av prostatasjukdomar. I Sverige har ett fåtal patienter med avancerad prostatabehandling behandlats med preparatet via licens och deras läkare har informerats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies