Respektera kontraindikationerna för Reductil!

den 22 mars 2002

Många Reductilförskrivande svenska läkare observerar inte gällande kontraindikationer för läkemedlet, vilket är allvarligt eftersom patienterna då utsätts för ökade risker.

Nyligen har massmedia informerat om att Reductilbehandling lett till två dödsfall i Italien (se pressmeddelande som länk i högerspalten) vilket medförde att läkemedlet dragits från marknaden där i avvaktan på utfallet av den påbörjade utredningen.

Läkemedelsverket har tagit del av fallbeskrivningarna och gjort den preliminära bedömningen att i det ena fallet är samband inte troligt medan det andra dödsfallet kan ha berott på samtidig behandling med Reductil och fluoxetin, vilket är kontraindicerat enligt gällande produktresumé.

I samband med bedömningarna av dispensansökningar om rabattering av Reductil har Läkemedelsverket noterat att i många fall framgår det att man sökt dispens för patienter som har kontraindikationer (se produktresumé respektive läkemedelsmonografi som länk i högerspalten) för Reductil. I nedanstående tabell presenteras några sådana fall som inkommit under den andra veckan i mars 2002.

 

KönÅlder, årBMI kg/m2Kontraindicerande sjukdom
Kvinna5646affektiv psykos
Kvinna4637depression
Man66, i sig en kontraindikation?angina pektoris, förmaksflimmer, depression
Kvinna5647ångestsyndrom
Kvinna5132angina pektoris
Kvinna4642angina pektoris, hjärtsvikt
Man5136angina pektoris
Kvinna4536svårreglerad hypertoni, status post hjärtinfarkt

 

Dessutom finner man i Apoteket AB:s receptstatistik att ungefär 10% av de expedierade recepten på Reductil är gäller patienter över 65 års ålder vilket är en kontraindikation. Många Reductilförskrivande läkare observerar uppenbarligen inte gällande kontraindikationer vilket är allvarligt eftersom patienterna utsätts för ökade risker. Exempelvis höjer Reductil både blodtrycket och hjärtfrekvensen vilket naturligtvis inte är lämpligt för patienter med hypertoni, koronarsjukdom eller hjärtsvikt.

Läkemedelsverket uppmanar läkarkåren att ta hänsyn till gällande kontraindikationer för att undvika onödiga biverkningar.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies