Röd solhatt endast för korttidsanvändning

den 20 november 2002

Läkemedelsverket har fått frågor om användning av preparat som innehåller röd solhatt efter uppmärksamhet i massmedia.

De preparat som är godkända som naturläkemedel har som användningsområde:

Traditionellt använt för lindring av symtom vid förkylning. Förebyggande behandling är inte en godkänd indikation.

Behovet av behandling vid en förkylning anses inte sträcka sig över mer än cirka två veckor, och det är för denna tid säkerhetsbedömningen är gjord.

Säkerheten vid användning under längre tid kan inte bedömas eftersom dokumentationen för långtidsanvändning är mycket begränsad. Mot bakgrund av trolig immunstimulerande verkningsmekanism hos röd solhatt kan det finnas risk för negativ påverkan av immunsystemet vid längre tids användning.

Läkemedelsverket avråder därför enligt gängse principer från annan användning än korttidsbehandling.

I produktinformationen för de godkända produkterna anges att röd solhatt inte ska användas av personer med pågående systemiska sjukdomar såsom tuberkulos, leukemi, kollagenos, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar, eller med känd allergi mot något av innehållsämnena eller mot korgblommiga växter (t.ex. röd solhatt, prästkrage, maskros eller gråbo).

Det finns dock inga belägg för att det medfört några risker för i övrigt friska personer som medicinerat under längre tid med produkterna och det bör påpekas att de farhågor som kan finnas enbart bygger på teoretiska överväganden.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies