Tyskland stoppar örtmediciner innehållande Kava-Kava och kavain

den 19 juni 2002

Den tyska läkemedelsmyndigheten (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) har meddelat att produkter innehållande Kava-Kava (Piper methysticum) och kavain har dragits in från den tyska marknaden på grund av risk för leverskador.

Ett 40-tal rapporter om leverbiverkningar har kopplats samman med intag av produkter innehållande Kava-Kava och kavain. I vissa fall har leverskadorna varit så allvarliga att levertransplantation krävts och dödfall har även inträffat till följd av leverskadorna.

Mer information kan återfinnas på den tyska läkemedelsmyndighetens webbplats, se länk i högerspalten.

Läkemedelsverket har inte godkänt några naturläkemedel innehållande Kava-Kava och kavain. Det kan dock inte uteslutas att denna typ av produkter säljs olagligt i Sverige via t.ex. internetsidor.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies