Antidepressiva läkemedel till barn - fortsatt utredning inom EU

den 11 december 2003

Inom EU:s läkemedelsnämnd, CPMP, pågår en utvärdering av nyttan och risken med användning av antidepressiva läkemedel av typen SSRI, selektiva serotonin-återupptagshämmare, hos barn med depression. Utredningen beräknas vara avslutad inom kort. Den engelska läkemedelsmyndigheten, MHRA, har dock redan nu beslutat att nationellt kontraindicera användning av paroxetin, venlafaxin, sertralin, citalopram och escitalopram till barn under 18 år. Användning av fluxoetin kontraindiceras inte.

I Sverige är inget SSRI-preparat godkänt för behandling av barn med depression men preparaten förskrivs, huvudsakligen av specialister inom barn- och ungdomspsykiatri, på denna indikation. Endast sertralin och fluvoxamin är godkända för behandling av barn och då på indikationen tvångssyndrom hos barn över 6 respektive 8 år.

Läkemedelsverket deltar i EU:s utredning och ser i nuläget ingen anledning att föregå denna. I avvaktan på utredningens slutförande framhålls att läkemedelsbehandling av barn med depression liksom tidigare bör ske av specialist och under noggrann uppföljning av effekt och säkerhet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies