Förtroendeskapande försäljning av receptbelagda läkemedel på Internet?

den 25 augusti 2003

Läkemedelsverket har informerat om att det är en växande marknad för försäljning av receptbelagda läkemedel via Internet. Detta är legalt inom EU under förutsättning av att receptet utfärdats av läkare som är verksam inom EU.

En ny hemsida har dykt upp då man anger att recept utfärdas online av EU-legitimerad läkare varefter läkemedlen skickas till kunden. Om försändelsen kommer från USA är det olagligt och försändelsen brukar stoppas i tullen. I det aktuella fallet borde dock risken vara liten för att någon skulle köpa läkemedel från det aktuella företaget med tanke på den föga förtroendeskapande informationen på hemsidan - se nedan!

 

Svensk Apotek Online!

Köpa Viagra , recept medicin online i Sverige!
Fri Skeppning , Fri Konsultation , Fri Recepten!
KASSASKÅP BEFÄSTA Transaktionen!
Skeppning till alla EU land!

Sverige~ Klick Här till Köpa Nu!

Viagra Upprätt Propecia Xenical Vioxx Zyban Valtrex Klarheten Klarheten Zyrtec Nasonex Cipro Reduktionen

Lägst pris för Viagra Xenical Valtrex Upprätt Propecia Zyban Vioxx Fira och mer! Billig allergien läkemedel, låg pris församlingen pillren, hår förlust behandling, smärta lättnad och sexuell förstärkningen all med ett billig pris. Vår bota vilja ger du en fri online konsultation och då skriva en recepten för NEJ Storma! Vår apotek vilja då skeppa in den till du fri Vi skeppa in till Sverige Finland Norge Tyskland UK Frankrike Spanien och mer!

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies