Hjärninflammation sällsynt komplikation av MPR-vaccination

den 29 januari 2003

Encefalit, hjärninflammation, kan förekomma som en sällsynt biverkan efter MPR-vaccination men denna biverkan är väsentligt mycket mer ovanlig än de komplikationer som kan orsakas av en naturlig infektion.

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, så kallat MPR-vaccin, innehåller levande, försvagade virus. I Sverige finns två sådana vacciner godkända, MMRII och Priorix. Dessa kan ibland förorsaka en sjukdomsbild som liknar någon av de sjukdomar man vaccinerar mot och kan t.ex. ge feber, utslag, ögonirritation m.m.

Eftersom encefalit/meningo-encefalit är kända komplikationer till mässling respektive påssjuka finns en viss, men mycket liten risk att även vaccinet skulle kunna åstadkomma en sådan komplikation. I de informationstexter som finns för vaccinerna är möjligheten av encefalit/meningo-encefalit i sällsynta fall angiven.

En artikel om anmälningar om encefalit som misstänkt biverkning till vaccinationer finns sedan mitten av december 2002 på Läkemedelsverkets webbplats. Samma artikel återfinns i nr 7/8 2002 av Information från Läkemedelsverket.

I artikeln framgår att det under tidsperioden 1969-2001 sammanlagt inkommit 44 rapporter om misstänkt encefalit efter vaccination. 27 rapporter avser MPR-vacciner som givits till nära tre miljoner barn. Diagnosen encefalit är rimligt säkerställd i 13 av fallen, medan det i 14 av fallen rör sig om en mindre uttalad sjukdomsbild, encefalitliknande reaktion.

I samtliga av dessa fall finns ett möjligt samband mellan vaccinationen och hjärninflammationen, men inte i något fall har orsaken helt kunnat säkerställas.

Genomgången visar det som redan tidigare varit känt, dvs att encefalit kan förekomma som en sällsynt biverkan efter MPR-vaccination men att denna komplikation är väsentligt mycket mer ovanlig än de som kan orsakas av naturlig infektion.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies