Införsel av läkemedel från ett EU/EES-land kan vara en dyrbar affär

den 18 augusti 2003

Läkemedel för personligt bruk får man beställa från ett EU/EES-land för motsvarande högst ett års förbrukning under förutsättning att läkemedlet är godkänt både i Sverige och i exportlandet och har införskaffats på apotek eller motsvarande. Om läkemedlet är receptbelagt i det ena eller i båda länderna måste det vara utskrivet av en behörig förskrivare inom EU/EES Det har nu dykt upp svenskspråkiga internetbaserade apotek varifrån man kan beställa receptbelagda läkemedel.

På dessa hemsidor anges att receptet kommer att utfärdas av EU-legitimerad läkare efter det man skickat in en "hälsodeklaration". Detta förfarande är naturligtvis helt i strid med hur läkare ska agera. Dessutom tar patienten en stor risk genom att lämna ut information om sina sjukdomar till obekanta personer. Kostnaden för läkemedlen är många gånger dessutom mycket hög.

En särskilt populär varugrupp i denna handel tycks vara medel mot erektil dysfunktion. I tabell 1 nedan anges priserna för de orala medlen mot erektil dysfunktion på svenska apotek och på elixirs hemsida. Se länk i högerspalten.

 

Tabell 1. Kostnad för läkemedel mot erektil dysfunktion köpta på apotek i Sverige och på internetapotek.

Läkemedel

Tablett-

styrka,

mg

Antal

Kostnad på svenskt apotek,

SEK

Kostnad på Elixir.nu,

SEK

Viagra 100 12 949,50:- 1990:-
Cialis 20 4 288,50:- 900:-
Levitra 20 4 339,50:- 1035:-
Uprima 3 4 285,50:- 567:-


Det blir naturligtvis än mer oekonomiskt att köpa rabatterade läkemedel från internetapotek speciellt om högkostnadsskyddet har uppnåtts. Ett exempel gäller antidepressiva läkemedel (tabell 2).

Tabell 2. Kostnad för sex månaders behandling med läkemedel mot depression köpta på apotek i Sverige och på internetapotek.

Läkemedel Tablett-styrka, mg Kostnad på svenskt apotek, SEK Kostnad på svenskt apotek, SEK, uppnått högkostnads-
skydd
Kostnad på Elixir.nu, SEK
Fontex/fluoxetin 20 mg 609:- 0 3150:-
Seroxat/paroxetin 20 mg 810:- 0 3465:-

 

Det är alltid en risk att köpa läkemedel från obekanta internetapotek eftersom det förekommer en omfattande försäljning av förfalskade läkemedel i världen. Men även om det rör sig om äkta vara är detta ett mycket dyrbart sätt att köpa läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies