Läkemedelsverket utreder fall av allergisk reaktion vid hyposensibilisering med "Alutard SQ Timotej" och "Alutard SQ 5-Gräs

den 23 maj 2003

Med anledning av sex inträffade fall av anafylaktisk reaktion vid hyposensibilisering med "Alutard SQ Timotej (Phleum Pratense)" i Danmark, har tillverkare den 12 maj 2003 gått ut med riktad information till myndigheter och behandlande läkare inom sjukvården om dosreduktion av "Alutard SQ Timotej".

Läkemedelsverket har därför gått igenom samtliga biverkningsfall rapporterade även i Sverige under 2003. 

Tio fall av allvarlig allergisk reaktion vid hyposensibilisering med "Alutard SQ 5-Gräs" eller "Alutard SQ Timotej" har rapporterats under årets första månader från olika delar av Sverige. Sex av dessa rapporter inkom till Läkemedelsverket efter att företaget gått ut med information om de sex fallen av anafylaktisk reaktion i Danmark. I fem av dessa fall har "Alutard SQ 5-Gräs" eller "Alutard SQ Timotej" getts i kombination med andra allergener såsom gråbo, björk eller katthår. Dessutom har tio fall av nässelutslag och klåda rapporterats. 

Läkemedelsverket utreder nu dessa fall ytterligare och analys av produkten pågår. Tillverkarens rekommendation till sjukvården om reducering av dosen "Alutard SQ  Timotej" vid hyposensibilisering gäller tills vidare.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies