Leverpåverkan av kapslar innehållande grönt te

den 13 maj 2003

Det har kommit rapporter från de franska och spanska läkemedelsmyndigheterna om flera fall av leverpåverkan (bl.a. hepatocellulär leverskada) som sätts i samband med intag av kapslar innehållande alkoholextrakt av grönt te.

Merparten av fallen rör ett speciellt preparat, Exolise från Arkopharma laboratories. Leverbiverkningarna har lett till indragning av preparatet i de berörda länderna. Utredning pågår. Det är inte känt att detta preparat marknadsförts i Sverige. Det finns även ett mindre antal rapporter om leverpåverkan efter intag av preparat innehållande grönt te i pulveriserad form.

I Sverige finns inga godkända naturläkemedel som innehåller alkoholextrakt av grönt te. En rad produkter säljs dock som "kosttillskott" eller som bantningsmedel. Läkemedelsverket och Livsmedelsverket har fått information om ett fall av leverpåverkan, där det finns misstanke om samband med intag av grönt te-extrakt i kapselform. Detta fall rör en 32-årig man som under ca tre månader intagit sex kapslar per dag. Han fick kraftig höjning av ASAT, ALAT och bilirubin. Leverbiopsi visade en aktiv inflammatorisk process som skulle kunna överensstämma med toxisk reaktion. Hepatitserologi och immunologiska tester visade inget anmärkningsvärt. En månad efter utsättandet av preparatet var leverstatus normaliserat.

Den misstanke som väckts om leverpåverkan av grönt te-extrakt och grönt te i pulveriserad form belyser generellt vikten av att vid oklara sjukdomstillstånd efterfråga intag inte bara av läkemedel utan även naturläkemedel och kosttillskott. Biverkningar som misstänks ha samband med intag av grönt te-beredningar skall rapporteras till Livsmedelsverket, eftersom dessa produkter säljs utanför läkemedelslagstiftningens bestämmelser.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies