Nya rön om risker vid hormonbehandling

den 23 maj 2003

En studie i USA visar att hormonbehandling av kvinnor över 65 år med östrogen och gulkroppshormon kan ge ökad risk för demens. Studien tillför ny oväntad information och går emot tidigare studier där östrogen sagts kunna bidra till att motverka demens.

Det har tidigare varit känt att behandlingen med östrogen och gulkroppshormon kan ge ökad risk för vissa sjukdomar. Läkemedelsverket har i juli 2002 informerat om detta (se Risker och nytta med hormonsubstitution (HRT) av friska kvinnor efter menopausen).

En arbetsgrupp vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har i veckan diskuterat studien WHIMS (Women`s Health Initiative Memory Study) som handlar om hormonsubstitution (HRT) och förekomsten av demens och lindriga funktionsnedsättningar. Studien kommer att publiceras i JAMA (Journal of the American Medical Association) den 27 maj.

En kortvarig östrogenbehandling till kvinnor under 65 år med svåra klimakteriebesvär har en dokumenterad positiv effekt som överväger eventuella risker. Det är vid långstidsbehandling med HRT-preparat som en ökad risk för biverkningar kan uppstå.

- Vi kommer att överväga studieresultaten noga och ta ställning till om behandlingsrekommendationerna behöver ändras. Jag vill understryka att nyttan överväger vid korttidsbehandling av de kvinnor som har svåra klimakteriebesvär, säger Ingemar Persson, expert i biverkningsfrågor vid Läkmedelsverket.

Patienter som har frågor kring sin pågående och tidigare behandling med östrogen bör i första hand ta råd av sin läkare och för egen del överväga nyttan gentemot de risker som beskrivits. Resultaten ger inte anledning för en enskild kvinna att sluta med sin behandling utan att ha rådfrågat läkare.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies